Yêu cầu của Shopify Payments tại Canada

Để có thể sử dụng Shopify Payments tại Canada, bạn cần nắm rõ những yêu cầu về thông tin cá nhân. Những yêu cầu này nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ quy định và ngăn chặn tội phạm tài chính. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu mục đích thu thập thông tin cá nhân, các loại tài liệu được chấp nhận và hướng dẫn để đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Tổng quan về những yêu cầu của Shopify Payments tại Canada

Để có thể sử dụng Shopify Payments tại Canada, đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện: Một số loại hình doanh nghiệp và dịch vụ không được phép sử dụng Shopify Payments. Để xác định xem doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện hay không, tham khảo danh sách các loại hình doanh nghiệp bị cấm tại Canada được nêu trong Điều khoản dịch vụ (ĐKDV) của Shopify Payments.
 • Yêu cầu về tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau thì bạn mới có thể kết nối với Shopify Payments:

  • Tài khoản ngân hàng là tài khoản thanh toán có ngân hàng tại Canada.
  • Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn là CAD, tài khoản ngân hàng phải mở bằng đồng CAD.
  • Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn là USD thì tài khoản ngân hàng phải bằng đồng USD và liên kết với tổ chức tài chính Canada hoặc Mỹ.
  • Tài khoản ngân hàng đủ điều kiện để chuyển khoản ACH.
 • Yêu cầu về thông tin cá nhân: Để tuân thủ các yêu cầu theo quy định và ngăn chặn tội phạm tài chính, bạn phải cung cấp thông tin về bản thân và doanh nghiệp của mình. Những thông tin này bao gồm chi tiết về cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments, doanh nghiệp liên quan và các cá nhân sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp. Đảm bảo rằng tài liệu của bạn rõ ràng, chính xác, cập nhật mới nhất và không có lỗi chính tả.

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân là việc cần thiết để xác định danh tính thương nhân sử dụng Shopify Payments và tuân thủ các yêu cầu theo quy định. Điều này giúp ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác. Do các quy định không ngừng cải thiện, Shopify và các đối tác có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn để đảm bảo tuân thủ. Chúng tôi có thể thực hiện những thủ tục đánh giá này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify Payments.

Thông tin bắt buộc

Thông tin cá nhân mà Shopify yêu cầu phải thu thập sẽ khác nhau tùy theo quốc gia. Trong trường hợp của Canada, những chi tiết sau thường là thông tin bắt buộc phải cung cấp:

 • Cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments.
 • Doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments.
 • Những cá nhân sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc nhân viên điều hành cấp cao có thẩm quyền ký kết hợp pháp.

Loại tài liệu được chấp nhận

Để hỗ trợ quá trình xác minh, bạn cần cung cấp một số tài liệu để xác thực thông tin cá nhân và trong một số trường hợp là thông tin doanh nghiệp của mình. Các loại tài liệu sau được chấp nhận đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Canada.

Giấy tờ tùy thân

 • Hộ chiếu: đây là giấy tờ định danh ưu tiên, nếu có
 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải quét cả mặt trước và mặt sau
 • Thẻ thường trú
 • Thẻ căn cước có ảnh của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ: phải có hình quét mặt trước và sau
 • Thẻ chứng nhận tình trạng công dân của Ấn Độ

 Giấy tờ xác minh địa chỉ

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải quét cả mặt trước và mặt sau
 • Thẻ căn cước có ảnh của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ: phải có hình quét mặt trước và sau
 • Sao kê ngân hàng
 • Hóa đơn điện nước
 • Sao kê tài khoản đầu tư
 • Tờ khai thuế tài sản
 • Tài liệu bảo hiểm

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức

Tất cả các loại pháp nhân đều có thể phải gửi những tài liệu sau đây:

 • Báo cáo hồ sơ doanh nghiệp
 • Chứng nhận trạng thái doanh nghiệp đang hoạt động
 • Báo cáo thường niên đã đăng do công ty kiểm toán ký
 • Thư hoặc thông báo đánh giá từ chính quyền thành phố, tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc liên bang

Đối với công ty hợp danh, bạn có thể phải gửi tài liệu sau:

 • Thỏa thuận hợp tác
 • Đăng ký kinh doanh hợp danh
 • Điều lệ công ty
 • Giấy phép kinh doanh

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể phải gửi tài liệu sau:

 • Điều lệ công ty
 • Giấy phép kinh doanh
 • Nghị quyết có chữ ký xác nhận thẩm quyền cấp tổ chức

Đối với các tổ chức từ thiện đã đăng ký, bạn có thể phải gửi tài liệu sau:

 • Thông báo về đăng ký tổ chức từ thiện do Cơ quan Thuế Canada phát hành
 • Tờ khai thông tin thuế từ thiện (Biểu mẫu T3010)
 • Báo cáo Thông tin cơ bản của tổ chức từ thiện đã đăng ký
 • Biên nhận quyên góp chính thức
 • Tài liệu xác nhận trạng thái đăng ký do Cơ quan Thuế Canada cấp.

Tài liệu về mối quan hệ

Để xác minh thẩm quyền quản trị, bạn có thể phải gửi tài liệu sau:

 • Báo cáo hồ sơ doanh nghiệp: đây là loại tài liệu ưu tiên
 • Chứng nhận trạng thái doanh nghiệp đang hoạt động
 • Báo cáo thường niên đã đăng do công ty kiểm toán ký: ghi ngày trong vòng 12 tháng
 • Thư hoặc thông báo đánh giá từ chính quyền thành phố, tỉnh, lãnh thổ hoặc liên bang.

Để xác minh thẩm quyền quản trị cho các tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể phải gửi tài liệu sau:

 • Điều lệ công ty
 • Nghị quyết có chữ ký xác nhận thẩm quyền cấp tổ chức
 • Giấy phép kinh doanh.

Đảm bảo tuân thủ cho tài liệu

Khi cung cấp tài liệu, bạn cần đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chí cần thiết. Sử dụng các nguyên tắc sau để đảm bảo tuân thủ:

 • Tính chính xác và hợp lệ: Đảm bảo thông tin trong tài liệu chính xác và hợp lệ.
 • Tính rõ ràng và dễ đọc: Đảm bảo tài liệu của bạn đủ rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Tính hoàn chỉnh: Cung cấp mọi chi tiết cần thiết và đảm bảo tất cả thông tin đều nhìn thấy được. Nếu tài liệu đã bị cắt xén, đảm bảo tất cả thông tin quan trọng vẫn rõ nhìn trong khung.
 • Tính nhất quán: Đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu của bạn khớp với thông tin được cung cấp trong quá trình thiết lập tài khoản.
 • Đơn vị tiền tệ: Duy trì cập nhật tài liệu với dữ liệu mới nhất có thể.
 • Không có lỗi: Kiểm tra lại tài liệu để tìm mọi sai sót hoặc lỗi chính tả
 • Tránh bản sao: Gửi ảnh chụp gốc của tài liệu bất cứ khi nào có thể, và tránh quét hoặc sao chép tài liệu. Nếu tài liệu của bạn được phát hành điện tử, hãy gửi bản PDF gốc, không chỉnh sửa.

Báo cáo thuế

Với tư cách thương nhân, bạn phải tuân thủ tất cả quy định hiện hành, bao gồm báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí