PayPal Wallet tại France

Khi tạo cửa hàng Shopify và thiết lập Shopify Payments tại Pháp, bạn sẽ tự động nhận được tài khoản PayPal Wallet. Bằng cách sử dụng PayPal Wallet, bạn có thể quản lý giao dịch PayPal qua trang quản trị Shopify.

Để sử dụng PayPal Wallet, bạn cần sử dụng Shopify Checkout. Nếu đang dùng gói Shopify Plus, bạn cần sử dụng Checkout Extensibility.

Lợi ích và tính năng chính của PayPal Wallet

Dưới đây là một số tính năng chính khi sử dụng PayPal Wallet:

 • Bạn có thể quản lý tất cả cài đặt và giao dịch PayPal, bao gồm khiếu nại và hoàn tiền, trên trang quản trị Shopify.
 • Tiền quyết toán sẽ được nhóm lại và thanh toán vào tài khoản ngân hàng ưu tiên của bạn.
 • Giao dịch thẻ PayPal và giao dịch PayPal Wallet được quyết toán trong một đợt quyết toán duy nhất.
 • PayPal Wallet hỗ trợ gói đăng ký mới và khoản thanh toán định kỳ.

PayPal Wallet tại France

PayPal Wallet được kết nối trực tiếp với Shopify Payments và đóng vai trò là phương thức thanh toán trong Shopify Payments, giúp bạn quản lý các giao dịch dễ dàng hơn.

Nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Pháp và bạn sử dụng Shopify Payments, bạn có thể cung cấp PayPal thông qua tích hợp PayPal Wallet. Nếu đang sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba như Adyen, Braintree hoặc Stripe thì ngoài những tích hợp này, bạn có thể tiếp tục cung cấp PayPal Express Checkout.

Để biết thêm thông tin về PayPal, tham khảo thỏa thuận pháp lý về dịch vụ PayPal áp dụng cho thương nhân tại Pháp.

Các tính năng không đủ điều kiện hoặc không tương thích khi sử dụng PayPal Wallet

Tuy PayPal Wallet mang đến nhiều lợi thế nhưng có một số tính năng bạn không thể sử dụng cùng:

 • PayPal Express: Tùy chọn này không có trong mục Phương thức thanh toán bổ sung của cài đặt Thanh toán khi kích hoạt Shopify Payments. Khi Shopify Payments đang hoạt động, bạn chỉ có thể tích hợp PayPal qua Shopify Payments Wallet.
 • Shopify Checkout: Để sử dụng PayPal Wallet, bạn phải sử dụng Shopify Checkout. Nếu đang dùng gói Shopify Plus thì bạn phải sử dụng Checkout Extensibility.
 • Hoàn tiền: Chỉ hỗ trợ hoàn tiền toàn bộ mà không có đơn hàng trả lại.
 • Kháng nghị: Không thể kháng nghị các quyết định liên quan đến khiếu nại.

Giải quyết khiếu nại về giao dịch qua PayPal Wallet

Khi khách hàng báo cáo một vấn đề trong Trung tâm Giải quyết của PayPal, giai đoạn truy vấn sẽ bắt đầu. Bạn có 20 ngày để giải quyết vấn đề trực tiếp với khách hàng mà không có bất kỳ sự tham gia nào của từ PayPal và bạn không phải trả phí hay tiền từ tài khoản của mình.

Bước:

 1. Trao đổi qua trang quản trị Shopify: Mọi giao tiếp với khách hàng phải diễn ra trên trang quản trị Shopify.
 2. Tùy chọn giải quyết:

  • Hoàn tiền toàn bộ: Nếu bạn thấy yêu cầu bồi thường của khách hàng là hợp lệ, bạn có thể hoàn tiền toàn bộ để đóng yêu cầu truy vấn.
  • Thảo luận và thuyết phục: Nếu bạn cho rằng giao dịch mua không cần thêm hành động nào, hãy thảo luận với khách hàng. Nếu họ đồng ý, họ có thể đóng truy vấn hoặc để truy vấn hết hạn sau 20 ngày.
 3. Theo dõi chuyển cấp: Khách hàng có thể chuyển truy vấn thành yêu cầu bồi thường vào bất kỳ lúc nào trong vòng 20 ngày, chuyển quy trình giải quyết sang PayPal, tương tự như quy trình bồi hoàn và truy vấn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí