Khắc phục lỗi SagePay "Vui lòng chuyển hướng khách hàng"

Khi bạn đang dùng thẻ tín dụng được bật 3D Secure mà không dùng Biểu mẫu Sagepay, bạn có thể gặp lỗi "Please redirect your customer to the ACSURL, passing the MD and PaReq" (Vui lòng chuyển hướng khách hàng sang ACSURL, qua MD và Pareq).

Hiện tại, chúng tôi mới chỉ hỗ trợ 3D Secure thông qua Biểu mẫu SagePay (không phải SagePay được liệt kê trong trang quản trị Shopify). Bạn có thể phải hủy kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng hiện tại để chọn nhà cung cấp mới.

Đây là giải pháp thanh toán bên ngoài tương tự PayPal. Người dùng sẽ nhập thông tin chi tiết địa chỉ trên trang Shopify trong quá trình thanh toán, sau đó họ được chuyển đến SagePay để hoàn tất thanh toán.

SagePay chỉ cung cấp mã khóa này một lần, trên trang mà họ khuyến nghị in ra để tham khảo trong tương lai. Nếu không có trang này, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SagePay: http://www.sagepay.com/contact_us

Sau khi bật, hãy thử một khoản phí nhỏ với dịch vụ mới để kiểm tra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí