Shopify Ping

Shopify Ping là ứng dụng miễn phí dành cho iOS và Android mà bạn có thể sử dụng để quản lý tin nhắn từ khách hàng. Khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến có thể gửi tin nhắn bằng kênh nhắn tin như Shopify Chat, Facebook Messenger hoặc Apple Business Chat. Bạn có thể sử dụng Shopify Ping để đọc và trả lời tin nhắn từ thiết bị di động.

Khi bạn thiết lập Shopify Ping, Shopify Chat tự động kết nối đến Shopify Ping.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí