Shopify Ping

Shopify Ping là ứng dụng nhắn tin miễn phí cho phép bạn quản lý tất cả các cuộc trò chuyện của khách hàng và nhóm từ một nơi duy nhất. Shopify Ping có phiên bản dành cho máy tính để bàn tại shopifyping.com và cũng có thể tải xuống trên thiết bị di động iOS, iPad và Android.

Khách hàng trong cửa hàng trực tuyến có thể gửi tin nhắn đến cửa hàng bằng các kênh nhắn tin như Shopify Chat, được tích hợp với Shopify Ping, Facebook Messenger và Apple Business Chat. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn từ máy tính và thiết bị di động.

Khi bạn thiết lập Shopify Ping, Shopify Chat cũng được tự động cài đặt. Shopify Chat cho phép khách hàng liên hệ với bạn trong khi mua sắm. Khách hàng cũng có thể gửi tin nhắn đến cửa hàng bằng các kênh tin nhắn phổ biến khác như Facebook Messenger và Apple Business chat. Shopify Ping cho phép bạn xem và trả lời tin nhắn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Bạn cũng có thể sử dụng Shopify Ping để gửi văn bản hoặc hình ảnh tới các thành viên trong nhóm có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên trong cửa hàng Shopify.

Khi bạn thiết lập Shopify Ping, Shopify Chat tự động kết nối đến Shopify Ping.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí