Tự động hóa tác vụ bằng Kit

Kit là ứng dụng miễn phí bạn có thể sử dụng để quản lý việc tiếp thị và giao tiếp cho cửa hàng một cách nhanh chóng hơn. Bạn có thể coi Kit như một nhân viên ảo. Khi sử dụng Kit, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook nhắm mục tiêu, gửi email cảm ơn đến khách hàng và quản lý các ứng dụng tích hợp.

Bạn cần bán hàng qua kênh bán hàng của Cửa hàng trực tuyến để sử dụng Kit.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí