Sử dụng kỹ năng của Kit để quản lý ứng dụng

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng Kit để thực hiện các tác vụ trong các ứng dụng khác mà bạn sử dụng trong Shopify. Bạn có thể xem các ứng dụng hoạt động với Kit trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Đối với một số ứng dụng này, bạn cần gói đăng ký trả phí. Sau khi thêm ứng dụng hoạt động với Kit vào cửa hàng Shopify, ứng dụng sẽ tự động kết nối với Kit.

Kit có thể hỗ trợ những tác vụ cụ thể đối với từng ứng dụng. Trong một vài trường hợp, Kit chủ động nhắn tin cho bạn để dùng ứng dụng. Bạn không thể thay đổi cách Kit tương tác với ứng dụng.

Nếu bạn cần hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba, vui lòng liên hệ trực tiếp nhà phát triển ứng dụng.

Ứng dụng bên thứ ba mà Kit có thể sử dụng

Bạn có thể sử dụng Kit với các ứng dụng bên thứ ba sau:

 • AC Email Marketing Automation của Active Campaign - Thiết lập email nhắc hoàn thành giỏ hàng bị bỏ quên và nhắc khách hàng đánh giá sản phẩm.
 • Bulk Image Edit của Hextom - Bật văn bản thay thế tự động cho hình ảnh và tạo tên hình ảnh.
 • Crazy Egg - Nhận lời nhắc tạo thông tin tổng quan nhanh về trang web mới.
 • Etsy Marketplace Integration của CedCommerce - Đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm và kho hàng của bạn.
 • Kit Karts - Gửi email nhắc hoàn thành giỏ hàng bị bỏ quên theo cách thủ công hoặc tự động.
 • Native Mobile Apps của Plobal - Chào mừng khách hàng trong ứng dụng, gửi thông báo về giỏ hàng bị bỏ quên và danh sách mong muốn.
 • RetargetApp - Chấp nhận đề xuất chiến dịch quảng cáo, thay đổi ngân sách tiếp thị và tiếp tục các chiến dịch bị tạm dừng.
 • Searchanise Smart Search - Thêm khối đề xuất sản phẩm mới vào cửa hàng, ghim sản phẩm vào tìm kiếm, thêm cụm từ tìm kiếm và từ đồng nghĩa để gợi ý.
 • Seguno - Gửi email về các bài viết blog mới cho người đăng ký.
 • SEO Manager - Chấp nhận chuyển hướng được đề xuất đối với các liên kết bị hỏng.
 • Smart Push Marketing của Hextom - Thêm ưu đãi giảm giá chào mừng và thiết lập email nhắc hoàn thành giỏ hàng bị bỏ quên.
 • Spocket - Nhận gợi ý sản phẩm dựa trên sản phẩm bạn đã bán.
 • Supercharged Store Emails của Spently - Cập nhật đề xuất sản phẩm có trong email.
 • Translate My Store của Hextom - Kiểm tra để đảm bảo đã dịch văn bản trong cửa hàng sau khi bạn cập nhật sản phẩm, và thêm bộ chọn ngôn ngữ cho cửa hàng trong hội thoại với Kit.
 • Walmart Integration của CedCommerce - Đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm và kho hàng của bạn.
 • Wish Marketplace Integration của CedCommerce - Đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm và kho hàng của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí