Sử dụng Kit để tạo nội dung tiếp thị

Khi bạn chọn tiếp thị sản phẩm bằng Kit, bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, chạy chiến dịch tiếp thị qua email hoặc chạy quảng cáo trên Instagram.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí