Sử dụng Kit để tiếp thị qua email

Bạn có thể thiết lập chiến dịch tiếp thị qua email dành cho sản phẩm trên trang quản lý Kit. Sau khi tạo chiến dịch, bạn có thể gửi tin nhắn cho Kit để yêu cầu gửi email đến khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng Kit để gửi email cảm ơn đến khách hàng sau khi họ mua hàng.

Thiết lập Kit dành cho email tiếp thị

Trước khi sử dụng Kit để gửi email, bạn có thể điều chỉnh cài đặt tiếp thị qua email trên trang quản lý Kit.

Bạn có thể chọn trong tám mẫu email và thêm thông tin cửa hàng vào mẫu bạn quyết định sử dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản lý Kit, chuyển đến Adjustments (Điều chỉnh) > Email Marketing (Tiếp thị qua email).

 2. Chọn mẫu trong danh sách.

 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem mẫu hiển thị như thế nào, hoặc nhấp vào Send sample (Gửi mẫu) để gửi email tiếp thị đến địa chỉ email của bạn.

Để biết thêm chi tiết, xem video về Chạy chiến dịch tiếp thị qua email.

Thêm thông tin liên hệ của cửa hàng vào email tiếp thị

Trước khi gửi email tiếp thị, bạn nên thêm địa chỉ cửa hàng vào mẫu để giảm rủi ro email từ cửa hàng bị dịch vụ email của khách đánh dấu là thư rác. Bạn cũng có thể xem hoặc thay đổi địa chỉ email khách hàng có thể sử dụng để trả lời email tiếp thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản lý Kit, chuyển đến Adjustments (Điều chỉnh) > Email Marketing (Tiếp thị qua email).

 2. Trong mục Store Address (Địa chỉ cửa hàng), nhập thông tin cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng sẽ hiển thị trong email tiếp thị.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

 4. Trong mục Marketing email address (Địa chỉ email tiếp thị), xác nhận địa chỉ email bạn muốn nhận thư trả lời của khách hàng và nhấp vào Save (Lưu) nếu bạn thay đổi địa chỉ email. Thay đổi địa chỉ email tiếp thị không làm thay đổi địa chỉ email liên kết với tài khoản Kit.

Chạy chiến dịch tiếp thị qua email bằng Kit

Bạn có thể gửi email tiếp thị bằng cách nhắn tin cho Kit. Email dựa trên mẫu bạn thiết lập trên trang quản lý Kit. Nếu bạn chưa thiết lập Kit để gửi email tiếp thị, Kit sẽ sử dụng mẫu mặc định. Kit hỏi bạn muốn quảng cáo sản phẩm nào và gửi bạn bản xem trước của email trước khi gửi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong dịch vụ tin nhắn bạn sử dụng để giao tiếp với Kit, viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới.

 2. Trả lời bằng cách nhập 1 để tiếp thị sản phẩm.

 3. Trả lời bằng cách nhập 2 để chạy chiến dịch tiếp thị qua email.

 4. Trả lời bằng cách nhập số tương ứng với sản phẩm bạn muốn bao gồm trong email:

- 1 Sản phẩm ưu tiên - sản phẩm trong cửa hàng bạn cho là quan trọng nhất đối với việc tiếp thị. Đây có thể là sản phẩm tiêu biểu cho thương hiệu của cửa hàng, sản phẩm bán chạy nhất hoặc bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn cho khách hàng thấy. Bạn có thể cài đặt sản phẩm ưu tiên trên trang quản lý Kit. - 2 Sản phẩm mới nhất - sản phẩm mới nhất bạn vừa thêm vào cửa hàng. Yêu cầu Kit cập nhật cho người hâm mộ về sản phẩm mới nhất có thể là cách hay để làm nổi bật và quảng cáo những sản phẩm mới cho cửa hàng. - 3 Sản phẩm bán chạy nhất gần đây - sản phẩm cửa hàng bán được nhiều nhất. Nếu bạn đưa ra lựa chọn này, Kit sẽ đăng bài viết về sản phẩm bán chạy nhất.

 1. Không bắt buộc: Vào mục hộp thư đến trong email để xem bản xem trước của email tiếp thị.

 2. Để gửi email, trả lời Kit bằng cách nhập 1 để đồng ý.

Để biết thêm chi tiết, xem video về Thư cảm ơn.

Gửi email cảm ơn bằng Kit

Gửi email cảm ơn là cách lý tưởng để thắt chặt mối quan hệ với khách hàng. Để đảm bảo rằng email không trở nên quá trùng lặp, Kit chỉ gửi chúng đến khách hàng sau lần mua hàng đầu tiên và thứ hai.

Thiết lập mẫu email cảm ơn

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu dành cho email cảm ơn trên trang quản lý Kit. Bạn cũng có thể cài đặt để Kit tự động gửi email hoặc nhắn tin cho bạn xác nhận trước khi gửi.

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung email nhưng không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ văn bản nào giữa dấu ngoặc vuông ([]). Kit tự động điền những phần đó giúp bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản lý Kit, vào mục Adjustments (Điều chỉnh) > Thank you emails (Email cảm ơn).

 2. Trên tab New customer template (Mẫu khách hàng mới), nhập địa chỉ email, tên của bạn và chủ đề email.

 3. Trong trường Message (Tin nhắn), thiết kế riêng nội dung tin nhắn gửi đến khách hàng mua hàng lần đầu. Không thay đổi hoặc xóa bất kỳ văn bản nào giữa dấu ngoặc vuông ([]).

 4. Nhấp vào Save (Lưu). Bạn có thể xem trước email hoặc xem mẫu trong hộp thư đến của email.

 5. Trên tab Repeat customer template (Mẫu khách hàng trung thành), nhập thông tin cửa hàng và thiết kế riêng nội dung tin nhắn dành cho khách hàng có giao dịch mua lần thứ hai.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

 7. Dưới Auto-send (Tự động gửi), nhấp vào công tắc bật/tắt để cài đặt Kit tự động gửi email cảm ơn hoặc nhắn tin cho bạn xác nhận trước khi gửi:

- Khi bật Auto-send (Tự động gửi), Kit tự động gửi email cảm ơn đến khách hàng sau 24 tiếng kể từ lần mua hàng đầu tiên hoặc thứ hai của khách hàng. - Khi tắt tính năng Auto-send (Tự động gửi), Kit nhắn tin cho bạn vào mỗi buổi sáng trước khi gửi email cảm ơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí