Sử dụng Kit cùng Facebook

Kit có thể hỗ trợ bạn chạy quảng cáo trên Facebook. Khi bạn chạy quảng cáo trên Facebook bằng Kit, Facebook lập hóa đơn phương thức thanh toán liên kết với tài khoản quảng cáo của bạn trên Facebook. Bạn không thanh toán chi phí chạy quảng cáo trên Facebook cho Kit.

Trước khi có thể sử dụng Kit để chạy quảng cáo Facebook, bạn cần kết nối Kit với Trình quản lý kinh doanh của Facebook có kết nối với tài khoản quảng cáo trên Facebook và Trang Facebook dành cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về kết nối Trình quản lý kinh doanh của Facebook với Kit.

Kit được kết nối với cửa hàng Shopify nên bạn có thể sử dụng Kit để quảng cáo sản phẩm mới nhất, bán chạy nhất hoặc bán chậm nhất của cửa hàng, hoặc bạn có thể chọn sản phẩm ưu tiên để giới thiệu trên quảng cáo Facebook. Bạn cũng có thể sử dụng Kit để chạy quảng cáo động trên Facebook, chức năng này nhắm mục tiêu lại quảng cáo đến khách truy cập cửa hàng để giới thiệu sản phẩm họ đã xem.

Nếu bạn không muốn chạy quảng cáo nhưng muốn chia sẻ sản phẩm trên Facebook, bạn cũng có thể sử dụng Kit để đăng cập nhật thường xuyên lên Trang Facebook.

Chính sách quảng cáo của Facebook

Tất cả quảng cáo trên Facebook bạn tạo bằng Kit cần tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook và Facebook chịu trách nhiệm phê duyệt hoặc từ chối quảng cáo. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, quảng cáo sẽ bị từ chối và bạn không bị lập hóa đơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về quảng cáo trên Facebook, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ quảng cáo của Facebook. Kit không có vai trò gì trong việc Facebook phê duyệt quảng cáo.

Để biết danh sách đầy đủ các chính sách quảng cáo của Facebook, xem Chính sách quảng cáo của Facebook.

Facebook cung cấp hướng dẫn dành cho những mục sau:

 • Kích thước hình ảnh
 • Văn bản trong hình ảnh
 • Yêu cầu về đối tượng

Kích thước hình ảnh

Hình ảnh bạn sử dụng dành cho quảng cáo trên Facebook phải có kích thước 1200 x 628 px.

Văn bản trong hình ảnh

Để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp cận được nhiều người nhất, hình ảnh mà quảng cáo hiển thị không nên chứa văn bản. Xem hướng dẫn sử dụng văn bản trong hình ảnh quảng cáo của Facebook để biết thêm thông tin về việc văn bản trong hình ảnh có thể làm giảm mức độ tiếp cận của quảng cáo như thế nào.

Bạn có thể sử dụng công cụ lớp phủ văn bản của Facebook để biết hình ảnh có chứa quá nhiều văn bản không.

Yêu cầu về đối tượng

Kit xây dựng đối tượng của quảng cáo trên Facebook là những người từ 18 tuổi trở lên. Vì đối tượng bao gồm những người dưới 21 tuổi, Kit không thể tiếp thị sản phẩm bị giới hạn đối với những người 21 tuổi trở lên. Nếu cửa hàng của bạn bán những loại sản phẩm này, Kit không thể chạy quảng cáo cho những sản phẩm này.

Giới hạn chi tiêu dành cho quảng cáo trên Facebook

Bạn có thể thiết lập giới hạn chi tiêu trong tài khoản quảng cáo trên Facebook. Giới hạn chi tiêu của Facebook là cách đảm bảo bạn không chi tiêu quá mức cho quảng cáo. Nếu bạn chi tiêu cho quảng cáo đạt đến số tiền giới hạn, tất cả quảng cáo sẽ dừng chạy, bao gồm cả những quảng cáo đang hoạt động hiệu quả.

Để tránh việc quảng cáo bị dừng mà bạn không biết, bạn có thể đặt mức giới hạn chi tiêu bằng 0 đồng.

Để tìm hiểu thêm về cài đặt giới hạn chi tiêu dành cho quảng cáo trên Facebook, xem video sau đây: Giới hạn chi tiêu dành cho Facebook.

Chạy quảng cáo trên Facebook với Kit

Bạn có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook qua cuộc hội thoại với Kit. Kit kết nối tới cửa hàng Shopify nên bạn có thể sử dụng Kit để quảng cáo sản phẩm mới nhất, bán chạy nhất hoặc bán chậm nhất của cửa hàng. Nếu muốn chọn sản phẩm cụ thể để quảng cáo, bạn có thể thêm những sản phẩm này vào Priority products (Sản phẩm ưu tiên) trong Kit.

Khi thiết lập quảng cáo trên Facebook trong Kit, bạn có thể chọn ngân sách dành cho quảng cáo trong danh sách tùy chọn ngân sách. Ngân sách quảng cáo của Kit nhằm giúp bạn chi tiêu số tiền phù hợp để triển khai quảng cáo một cách thành công. Bạn không thể chỉnh sửa ngân sách có sẵn dành cho tạo quảng cáo Facebook trong Kit.

Thời gian chạy quảng cáo trên Facebook tùy thuộc vào ngân sách bạn chọn dành cho mỗi quảng cáo. Quảng cáo có ngân sách từ 600.000 đồng trở xuống chạy trong vòng 2 ngày. Tất cả những quảng cáo khác chạy trong vòng 7 ngày.

Các bước thực hiện:

 1. Trong dịch vụ tin nhắn bạn sử dụng để giao tiếp với Kit, viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới.

 2. Chọn 1 để tiếp thị sản phẩm bằng Kit, rồi chọn lại 1 để tiếp thị sản phẩm trên Facebook.

 3. Chọn sản phẩm bạn muốn quảng cáo hoặc chọn Showcase your store (Giới thiệu cửa hàng) để cho phép Kit chọn sản phẩm quảng cáo. Bạn có thể chọn trong những bộ sản phẩm sau:

- Priority products (Sản phẩm ưu tiên) là bộ sản phẩm tùy chỉnh bạn chọn từ bảng quản lý Kit - New products (Sản phẩm mới) là những sản phẩm gần đây được thêm vào cửa hàng - Recent best sellers (Sản phẩm bán chạy nhất gần đây) là những sản phẩm bán chạy nhất trong thời gian gần đây - Slowest moving inventory (Hàng trong kho bán chậm nhất) là những sản phẩm có doanh số dưới mức trung bình

 1. Chọn ngân sách dành cho quảng cáo. Quảng cáo có ngân sách lớn hơn chạy trong thời gian dài hơn.

 2. Kit gửi bạn liên kết để xem trước quảng cáo và quảng cáo được tự động đăng. Bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo đang chạy trong tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Quảng cáo động trên Facebook

Bạn có thể sử dụng quảng cáo động trên Facebook để quảng cáo sản phẩm liên quan đến khách truy cập cửa hàng Shopify. Quảng cáo tiêu chuẩn trên Facebook giới thiệu những sản phẩm cụ thể nhưng quảng cáo động giới thiệu những sản phẩm mà khách truy cập đã xem trong thời gian qua. Quảng cáo động có thể tăng khả năng khách truy cập quay lại cửa hàng và đặt đơn hàng.

Quảng cáo động hiệu quả nhất khi bạn có lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến, vì đối tượng của quảng cáo được xây dựng dựa trên hoạt động của khách truy cập cửa hàng. Bạn có thể cân nhắc chạy quảng cáo tiêu chuẩn trên Facebook tại cùng thời điểm với quảng cáo động, vì quảng cáo tiêu chuẩn mang lại lưu lượng truy cập cho cửa hàng và quảng cáo động nhắm mục tiêu lại vào khách truy cập có sản phẩm đang quan tâm. Nếu không có nhiều lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến, bạn nên chạy quảng cáo tiêu chuẩn trên Facebook trước khi thử chạy quảng cáo động.

Facebook tạo quảng cáo tùy chỉnh chứa sản phẩm khách truy cập đã xem hoặc đã thêm vào giỏ hàng cho từng khách truy cập. Những sản phẩm này hiển thị trong quảng cáo quay vòng trên Facebook.

Thiết lập Kit để chạy quảng cáo động trên Facebook

Bạn có thể làm theo những bước trong bảng quản lý Kit để thiết lập kỹ năng chạy quảng cáo động trên Facebook của Kit.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào bảng quản lý Kit và chuyển đến trang Skills (Kỹ năng).

 2. Nhấp vào Retarget visitors and increase conversions (Nhắm mục tiêu lại khách truy cập và tăng số lượt chuyển đổi).

 3. Nhấp vào Connect (Kết nối).

 4. Trong mục Facebook Business Manager (Trình quản lý kinh doanh của Facebook), nhấp vào Select (Chọn). Tài khoản quảng cáo trên Facebook đã kết nối với Trình quản lý kinh doanh sẽ tự động được chọn để chạy quảng cáo động.

 5. Trong mục Allow Kit to publish your product catalog to Facebook (Cho phép Kit đăng danh mục sản phẩm lên Facebook), bạn xem xét và chấp nhận các điều khoản.

 6. Nhấp vào You're ready to go (Sẵn sàng tiến hành).

Sau khi thiết lập, Kit gửi tin nhắn cho bạn hỏi liệu bạn muốn bắt đầu chiến dịch không. Nếu bạn trả lời yes, Kit xác nhận ngân sách để chạy chiến dịch trong hai tuần. Sau khi bạn đồng ý với ngân sách, Kit tạo mẫu quảng cáo, xây dựng đối tượng tùy chỉnh để xác định mục tiêu quảng cáo và chạy quảng cáo khi đối tượng tùy chỉnh sẵn sàng.

Mục tiêu quảng cáo mặc định dành cho quảng cáo động trên Facebook do Kit tạo

Quảng cáo động trên Facebook do bạn tạo bằng Kit sẽ mặc định hướng đến đối tượng tùy chỉnh dựa trên khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến Shopify. Kit tự động xây dựng đối tượng tùy chỉnh sau khi bạn cài đặt kỹ năng Retarget visitors and increase conversions (Nhắm mục tiêu lại khách truy cập và tăng số lượt chuyển đổi) của Kit dành cho quảng cáo động. Trong Trình quản lý quảng cáo trên Facebook, bạn có thể xem đối tượng tùy chỉnh do Kit tạo dựng với tên Storefront Traffic Audience (Đối tượng truy cập cửa hàng). Đối tượng tùy chỉnh sẵn sàng sau khi Facebook pixel theo dõi lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến từ 20 người dùng Facebook không trùng lặp trong vòng 28 ngày.

Đối tượng tùy chỉnh Kit xây dựng dành cho quảng cáo động trên Facebook cho phép nhắm mục tiêu trên phạm vi toàn cầu và không thể thu hẹp phạm vi xuống một quốc gia cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí