Sử dụng Kit với Instagram

Kit có thể giúp bạn chạy quảng cáo trên Instagram. Khi bạn chạy quảng cáo trên Instagram bằng Kit, Facebook lập hóa đơn theo phương thức thanh toán liên kết với tài khoản quảng cáo trên Facebook. Bạn không thanh toán phí chạy quảng cáo trên Instagram cho Kit.

Bạn có thể sử dụng Kit để tạo quảng cáo trên Instagram để giới thiệu sản phẩm và liên kết đến cửa hàng.

Quảng cáo trên Instagram không liên quan đến gắn thẻ sản phẩm trên Instagram. Nếu muốn gắn thẻ sản phẩm trong bài viết trên Instagram, bạn có thể sử dụng kênh Instagram.

Hướng dẫn quảng cáo trên Instagram

Trước khi chạy quảng cáo trên Instagram, bạn cần cân nhắc Các yêu cầu về thiết kế của Instagram cho quảng cáo trên bảng tin Instagram.

Thiết lập Kit để chạy quảng cáo trên Instagram

Lần đầu tiên bạn chạy quảng cáo trên Instagram, Kit nhắc bạn hoàn tất một số bước để thiết lập tài khoản Shopify, Facebook và Instagram. Để biết thêm thông tin, xem video hướng dẫn Thiết lập quảng cáo trên Instagram.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Kit, nhấp vào Create compelling Instagram ads (Tạo quảng cáo Instagram thu hút).
 2. Kết nối với Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Kết nối với trang Facebook business, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Kết nối trang Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 6. Chấp thuận Điều khoản đối tượng tùy chỉnh của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Chấp thuận Điều khoản đối tượng trang web của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 8. Chọn quốc gia nhận hàng, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Thêm tài khoản Instagram vào Trình quản lý kinh doanh của Facebook, rồi nhấp vào Done (Xong).
 10. Liên kết Tài khoản Instagram đến tài khoản quảng cáo trên Facebook rồi nhấp vào Done (Xong).

Chạy quảng cáo Instagram bằng Kit

Các bước thực hiện:

 1. Viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới với Kit.

 2. Bắt đầu quá trình chạy quảng cáo trên Instagram:

- Nếu bạn đang giao tiếp với Kit bằng Shopify Ping, chạm vào Market products (Tiếp thị sản phẩm) > Run an ad on Facebook (Chạy quảng cáo trên Facebook). - Nếu bạn đang giao tiếp với Kit bằng văn bản SMS, chọn 1 để tiếp thị sản phẩm của bạn bằng Kit, rồi chọn 3 để tiếp thị sản phẩm trên Instagram.

 1. Kit hỏi bạn muốn quảng cáo sản phẩm nào. Chọn loại tiếp thị bằng cách chọn số:

- Priority products (Sản phẩm ưu tiên) là bộ sản phẩm tùy chỉnh bạn chỉ định là quan trọng trong bảng quản lý Kit. - New products (Sản phẩm mới) là những sản phẩm gần đây được thêm vào cửa hàng. - Recent best sellers (Sản phẩm bán chạy nhất) là những sản phẩm bán chạy. - Slowest moving inventory (Hàng trong kho bán chậm nhất) là những sản phẩm có doanh số dưới mức trung bình. - Khi bạn giới thiệu cửa hàng, Kit chọn một lựa chọn sản phẩm để quảng cáo.

 1. Chọn ngân sách cho quảng cáo. Trong Kit, ngân sách quyết định thời gian chạy quảng cáo trên Instagram. Từ 600.000 đồng trở xuống, quảng cáo chạy trong vòng 2 ngày. Từ 600.000 đồng trở lên, quảng cáo chạy trong vòng 7 ngày.

Kit gửi cho bạn liên kết để xem trước quảng cáo và tự động đăng quảng cáo.

Xử lý vấn đề khi thiết lập tài khoản Instagram

Không thể xác nhận tài khoản quảng cáo cá nhân

Bạn có thể gặp lỗi trên Facebook khi thiết lập tài khoản Instagram:

Không thể xác nhận tài khoản quảng cáo cá nhân vì tài khoản chưa có hoạt động. Thay vào đó vui lòng tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo riêng bằng Trình quản lý kinh doanh của Facebook.

Sau khi tạo tài khoản quảng cáo Facebook mới, bạn cần liên hệ đội ngũ của Kit để đặt tài khoản này là tài khoản quảng cáo chính dành cho Kit. Trong kitcrm.com/adjust, nhấp vào biểu tượng ô lời thoại, rồi nhấp vào New Conversation (Cuộc hội thoại mới) để yêu cầu thiết lập tài khoản mới là tài khoản quảng cáo chính dành cho Kit.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí