Chuẩn bị chạy quảng cáo

Trước khi bắt đầu chạy quảng cáo bằng Kit, bạn nên lập kế hoạch cho sản phẩm bạn muốn quảng cáo và đặt ra ngân sách quảng cáo. Kit miễn phí sử dụng nhưng bạn phải trả phí khi chạy quảng cáo và Facebook gửi hóa đơn trực tiếp đến bạn.

Mẫu quảng cáo

Bằng cách tùy chỉnh mẫu quảng cáo, bạn có thể chọn loại văn bản được dùng khi Kit tạo quảng cáo cho bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng quản lý Kit, vào mục Adjustments (Điều chỉnh) > Ads and Posts (Quảng cáo và bài đăng).

  2. Nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt mẫu văn bản quảng cáo. Mẫu được nhóm theo nội dung trong quảng cáo. Bạn có thể quản lý mẫu dành cho những loại quảng cáo sau:

- Sản phẩm mới nhất - Sản phẩm bán chạy nhất - Sản phẩm bán chậm - Giới thiệu cửa hàng - Hình ảnh đã gửi

  1. Không bắt buộc: Để tạo cài đặt sẵn tùy chỉnh dành cho loại quảng cáo, nhập văn bản quảng cáo vào trường New template (Mẫu mới) và nhấp vào Submit (Gửi). Bạn có thể thêm {title} vào cài đặt sẵn tùy chỉnh, mã đó được thay thế trong văn bản quảng cáo bằng tiêu đề sản phẩm bạn giới thiệu.

Dịch văn bản quảng cáo

Để gửi quảng cáo bằng ngôn ngữ khác, tắt mẫu cài đặt sẵn bằng tiếng Anh và nhập văn bản dành cho mẫu quảng cáo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Chọn sản phẩm quảng cáo

Kit kết nối với tài khoản Shopify và cập nhật những sản phẩm mới nhất, bán chạy nhất và bán chậm nhất trong cửa hàng. Kit luôn cung cấp ba danh mục sản phẩm để bạn chọn quảng cáo trong quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram.

Nếu bạn muốn có thêm quyền kiểm soát đối với sản phẩm bạn quảng cáo, hãy thiết lập sản phẩm ưu tiên.

Ngân sách và thời gian quảng cáo

Ngân sách quảng cáo của Kit được cài đặt sẵn để giúp quảng cáo của bạn thành công. Bạn không thể thay đổi ngân sách.

Thời gian của chiến dịch quảng cáo phụ thuộc vào ngân sách bạn chọn khi bắt đầu chiến dịch.

Quảng cáo có ngân sách từ 600.000 đồng trở xuống chạy trong vòng 2 ngày. Quảng cáo có ngân sách từ 600.000 đồng trở lên chạy trong vòng 7 ngày. Quảng cáo động chạy trong vòng 14 ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí