Lập báo cáo kinh doanh bằng Kit

Kit có thể cung cấp thông tin chi tiết về doanh số và quảng cáo bạn chạy.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Bạn có thể nhập 1 để kiểm tra hiệu quả kinh doanh và Kit sẽ thông báo cho bạn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có thể xem dữ liệu từ hôm qua, tuần trước, 14 ngày trước hoặc 31 ngày trước.

Báo cáo hiệu suất quảng cáo

Bạn có thể nhập 2 và chọn quảng cáo để xem báo cáo mức độ hiệu suất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí