Lập báo cáo kinh doanh bằng Kit

Kit có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về doanh số, quảng cáo bạn chạy và mục tiêu bạn tự đặt ra.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Bạn có thể nhập 1 để kiểm tra hiệu quả kinh doanh và Kit sẽ thông báo cho bạn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có thể xem dữ liệu từ hôm qua, tuần trước, 14 ngày trước hoặc 31 ngày trước.

Báo cáo hiệu suất quảng cáo

Bạn có thể nhập 2 và chọn quảng cáo để xem báo cáo mức độ hiệu suất.

Tình trạng của các mục tiêu

Bạn có thể nhập 3 để kiểm tra tình trạng mục tiêu hoặc dừng một mục tiêu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí