Thiết lập Kit

Để bắt đầu sử dụng Kit, thêm ứng dụng này vào Shopify và chọn cách giao tiếp với Kit mà bạn ưa thích. Bạn giao tiếp với Kit để chạy quảng cáo, tạo các bài viết trên truyền thông xã hội, gửi email và sử dụng các kỹ năng khác của Kit. Nếu bạn sử dụng Shopify Ping, Kit có thể đã được cài đặt sẵn. Shopify Ping là phương thức giao tiếp với Kit được đề xuất.

Khi thiết lập Kit, bạn sẽ nhận được tài khoản Kit và quyền truy cập vào Trang quản trị Kit. Trang quản trị là nơi bạn có thể quản lý cài đặt tài khoản Kit, như các kỹ năng của Kit, sản phẩm ưu tiên của bạn và mọi mẫu email.

Bạn cần có cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng này đã xóa mật khẩu để sử dụng Kit.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Kit miễn phí nhưng bạn cần trả phí để chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram. Facebook lập hóa đơn chi phí quảng cáo qua tài khoản Facebook cho bạn. Tìm hiểu thêm về chi phí quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể đặt ngân sách cho quảng cáo bạn chạy.

Cài đặt ứng dụng Kit

 1. Trong Cửa hàng ứng dụng Shopify, chuyển đến Kit.

 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

 3. Thêm số điện thoại của bạn và làm theo các bước thiết lập. Tìm hiểu thêm về chọn cách trò chuyện với Kit.

Thiết lập Kit để đăng lên Facebook

Khi thiết lập Kit, bạn có thể kết nối Kit với tài khoản Facebook để tạo bài viết trên Facebook.

 1. Trong trang quản trị Kit, nhấp vào Engage your Facebook audience for free (Tương tác miễn phí với các đối tượng trên Facebook).
 2. Kết nối với Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Kết nối với trang Facebook business, rồi nhấp vào Done (Đã xong).

Lưu ý: Nếu bạn đã kết nối Kit với kỹ năng quảng cáo trên Facebook, có thể bạn đã hoàn thành các bước này.

Thiết lập Kit để chạy quảng cáo trên Facebook

Khi thiết lập Kit, bạn có thể kết nối Kit với tài khoản Facebook để chạy quảng cáo trên Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Kit, nhấp vào Attract new customers and build sales (Thu hút khách hàng mới và gia tăng doanh số).
 2. Kết nối với Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Kết nối với trang Facebook business, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Kết nối với trang Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 6. Chấp thuận Điều khoản đối tượng tùy chỉnh của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Chấp thuận Điều khoản đối tượng trang web của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 8. Chọn quốc gia nhận hàng, rồi nhấp vào Done (Đã xong).

Lưu ý: Nếu bạn đã kết nối Kit với kỹ năng Bài đăng trên Facebook, có thể bạn đã hoàn thành một số bước này.

Kết nối Trình quản lý kinh doanh của Facebook với Kit

Trước khi có thể chạy quảng cáo trên Facebook bằng Kit, bạn cần kết nối Trình quản lý kinh doanh Facebook với Kit. Cần kết nối Trình quản lý kinh doanh với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị đối với Trình quản lý kinh doanh.

Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn đồng thời sắp xếp và quản lý Trang doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo. Nếu đang sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần sử dụng tài khoản đó để chạy quảng cáo trong quá khứ rồi mới có thể kết nối tài khoản đó với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể tạo khi bạn thiết lập Kit. Nếu đã sử dụng tài khoản quảng cáo trên Facebook cùng với Kit trước khi thiết lập Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể cần thêm thep cách thủ công tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh trên Facebook trước khi kết nối tài khoản với Kit. Trong trường hợp đó, hãy sao chép mã ID tài khoản quảng cáo trên Facebook từ Kit, rồi nhấp vào Take me to Business Manager (Đưa tôi đến Trình quản lý kinh doanh). Khi thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh trong Facebook, bạn có thể dán ID tài khoản mà bạn đã sao chép.

Để tạo tài khoản quảng cáo mới hoặc khi muốn thêm tài khoản quảng cáo khác vào Trình quản lý kinh doanh, bạn cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của Kit để kết nối tài khoản quảng cáo mới với Kit. Đảm bảo rằng bạn thiết lập phương thức thanh toán dành cho tài khoản quảng cáo mới. Để biết thêm chi tiết, xem video về thêm phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Thay đổi cài đặt tài khoản Kit

Bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản trong bảng quản lý Kit.

Tùy chọn ưu tiên tài khoản

Để truy cập tùy chọn ưu tiên tài khoản, nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải của bảng quản lý Kit, rồi nhấp vào Preferences (Tùy chọn ưu tiên). Trong trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên), bạn có thể thay đổi những cài đặt tài khoản sau:

 • nền tảng nhắn tin
 • địa chỉ email liên hệ
 • múi giờ
 • danh mục cửa hàng

Lưu ý: Để thay đổi quốc gia mục tiêu của quảng cáo, bạn cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của Kit.

Kết nối bên thứ ba

Để quản lý kết nối bên thứ ba bằng Kit, nhấp vào biểu tượng hồ sơ trên góc phải trên cùng của bảng quản lý Kit và nhấp vào Account Connections (Kết nối với tài khoản). Trong trang Account Connections (Kết nối với tài khoản), bạn có thể quản lý kết nối giữa Kit và những dịch vụ sau đây:

 • Shopify
 • Facebook
 • Instagram

Bạn có thể tạm dừng tin nhắn từ Kit.

Chọn cách trò chuyện với Kit

Bạn có thể trò chuyện với Kit bằng cách sử dụng Shopify Ping trên iOS hoặc SMS:

 • Chọn Shopify Ping để sử dụng ứng dụng Ping để trò chuyện với Kit từ iPad hoặc thiết bị iOS.

 • Chọn SMS để trò chuyện với Kit trong ứng dụng nhắn tin mặc định trên điện thoại di động.

Kết nối Kit với SMS

Bạn có thể sử dụng SMS cùng với Kit tại những vùng sau:

 • Úc
 • Canada
 • Đan Mạch
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hồng Kông
 • Ireland
 • Israel
 • Na Uy
 • Philippines
 • Ba Lan
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Sau khi thiết lập Kit để sử dụng SMS, bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận vào số điện thoại bạn chọn. Nếu không nhận được mã số xác nhận, có thể bạn cần liên hệ nhà cung cấp dịch vụ di động và yêu cầu cho phép số 55643 nhắn tin đến bạn.

Xóa Kit

Nếu bạn muốn tạm thời dừng sử dụng Kit, bạn có thể tạm dừng hoặc ngừng nhận tin nhắn của Kit. Nếu bạn muốn xóa Kit khỏi cửa hàng, hãy xóa ứng dụng Kit trong trang Ứng dụng trong Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ứng dụng Kit.

 3. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí