Thiết lập Kit

Bạn có thể giao tiếp với Kit để chạy quảng cáo, đưa bài đăng lên truyền thông xã hội và gửi email.

Khi thiết lập Kit, bạn sẽ nhận được tài khoản Kit và quyền truy cập vào Trang quản trị Kit. Trang quản trị là nơi bạn có thể quản lý cài đặt tài khoản Kit, sản phẩm ưu tiên của bạn và mọi mẫu email.

Bạn cần có cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng này đã xóa mật khẩu để sử dụng Kit.

Thiết lập Kit để đăng lên Facebook

Khi thiết lập Kit, bạn có thể kết nối Kit với tài khoản Facebook để tạo bài viết trên Facebook.

 1. Trong trang quản trị Kit, nhấp vào Engage your Facebook audience for free (Tương tác miễn phí với các đối tượng trên Facebook).
 2. Kết nối với Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Kết nối với trang Facebook business, rồi nhấp vào Done (Đã xong).

Thiết lập Kit để chạy quảng cáo trên Facebook

Khi thiết lập Kit, bạn có thể kết nối Kit với tài khoản Facebook để chạy quảng cáo trên Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Kit, nhấp vào Attract new customers and build sales (Thu hút khách hàng mới và gia tăng doanh số).
 2. Kết nối với Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 3. Kết nối với trang Facebook business, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Kết nối với trang Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 6. Chấp thuận Điều khoản đối tượng tùy chỉnh của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Chấp thuận Điều khoản đối tượng trang web của Facebook, rồi nhấp vào Done (Đã xong).
 8. Chọn quốc gia nhận hàng, rồi nhấp vào Done (Đã xong).

Kết nối Trình quản lý kinh doanh của Facebook với Kit

Trước khi có thể chạy quảng cáo trên Facebook bằng Kit, bạn cần kết nối Trình quản lý kinh doanh Facebook với Kit. Cần kết nối Trình quản lý kinh doanh với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị đối với Trình quản lý kinh doanh.

Nếu bạn có tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần kết nối tài khoản này với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể tạo khi bạn thiết lập Kit. Nếu đã sử dụng tài khoản quảng cáo trên Facebook cùng với Kit trước khi thiết lập Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể cần thêm thep cách thủ công tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh trên Facebook trước khi kết nối tài khoản với Kit. Trong trường hợp đó, hãy sao chép mã ID tài khoản quảng cáo trên Facebook từ Kit, rồi nhấp vào Take me to Business Manager (Đưa tôi đến Trình quản lý kinh doanh). Khi thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh trong Facebook, bạn có thể dán ID tài khoản mà bạn đã sao chép.

Thay đổi cài đặt tài khoản Kit

Bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản trong bảng quản lý Kit.

Tùy chọn ưu tiên tài khoản

Để truy cập tùy chọn ưu tiên tài khoản, nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải của bảng quản lý Kit, rồi nhấp vào Preferences (Tùy chọn ưu tiên). Trong trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên), bạn có thể thay đổi những cài đặt tài khoản sau:

 • nền tảng nhắn tin
 • địa chỉ email liên hệ
 • múi giờ
 • danh mục cửa hàng

Kết nối bên thứ ba

Để quản lý kết nối bên thứ ba bằng Kit, nhấp vào biểu tượng hồ sơ trên góc phải trên cùng của bảng quản lý Kit và nhấp vào Account Connections (Kết nối với tài khoản). Trong trang Account Connections (Kết nối với tài khoản), bạn có thể quản lý kết nối giữa Kit và những dịch vụ sau đây:

 • Shopify
 • Facebook
 • Instagram

Bạn có thể tạm dừng tin nhắn từ Kit.

Kết nối Kit với SMS

Bạn có thể sử dụng SMS cùng với Kit tại những vùng sau:

 • Úc
 • Canada
 • Đan Mạch
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hồng Kông
 • Ireland
 • Israel
 • Na Uy
 • Philippines
 • Ba Lan
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Sau khi thiết lập Kit để sử dụng SMS, bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận vào số điện thoại đã cài đặt.

Nếu không nhận được mã số xác nhận, có thể bạn cần liên hệ nhà cung cấp dịch vụ di động và yêu cầu cho phép số 55643 nhắn tin đến bạn.

Nếu cửa hàng không ở quốc gia hoặc vùng hỗ trợ gửi tin nhắn SMS cho Kit, bạn sẽ không thể sử dụng Kit nữa.

Cân nhắc những lựa chọn thay thế Kit sau đây nếu bạn không nhận được tin nhắn SMS:

 • Kênh Facebook: Tạo bài viết trên Facebook, quảng cáo trên Facebook và quảng cáo nhắm mục tiêu lại vào khách hàng.
 • Shopify Email: Tạo và gửi các chiến dịch tiếp thị qua email.
 • Phân tích của Shopify: Chạy báo cáo kinh doanh trong trang quản trị Shopify.
 • Giảm giá: Tạo mã giảm giá.

Chuyển từ Facebook Messenger sang nhắn tin SMS

Nếu bạn đã cài đặt Kit, bạn vẫn có thể sử dụng Kit cho đến khi Kit bị xóa khỏi cửa hàng vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Để tiếp tục làm việc với Kit, bạn cần thay đổi phương thức giao tiếp từ Facebook Messenger sang nhắn tin SMS.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trình duyệt web, đăng nhập vào kitcrm.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản, rồi nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Trong mục Messaging Platform (Nền tảng nhắn tin), nhấp vào Change Messaging Platform to SMS (Thay đổi nền tảng nhắn tin thành SMS).
 4. Chọn Mã quốc gia rồi nhập số điện thoại bạn muốn dùng để nhắn tin SMS với Kit. Mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại đó.
 5. Nhập mã xác nhận bạn nhận được, rồi nhấp vào Gửi.

Nếu cửa hàng không ở quốc gia hoặc vùng hỗ trợ gửi tin nhắn SMS cho Kit, bạn sẽ không thể sử dụng Kit nữa.

Cân nhắc những lựa chọn thay thế Kit sau đây nếu bạn không nhận được tin nhắn SMS:

 • Kênh Facebook: Tạo bài viết trên Facebook, quảng cáo trên Facebook và quảng cáo nhắm mục tiêu lại vào khách hàng
 • Shopify Email: Tạo và gửi các chiến dịch tiếp thị qua email
 • Phân tích của Shopify: Chạy báo cáo kinh doanh trong trang quản trị Shopify
 • Giảm giá: Tạo mã giảm giá

Để biết thêm thông tin về giải pháp thay thế Kit, tham khảo Chuyển tiếp từ Kit và cách tiếp tục chạy quảng cáo trên Facebook.

Chuyển từ Shopify Ping sang nhắn tin SMS

Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, Kit sẽ không còn được hỗ trợ. Nếu hiện tại bạn đang giao tiếp với Kit bằng Shopify Ping, bạn cần thay đổi phương thức giao tiếp thành nhắn tin SMS. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Kit cho đến khi Kit bị xóa khỏi cửa hàng vào ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trình duyệt web, đăng nhập vào kitcrm.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản, rồi nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Trong mục Messaging Platform (Nền tảng nhắn tin), nhấp vào Stop using Ping (Dừng sử dụng Ping).
 4. Nhấp vào OK để xác nhận.
 5. Nhấp vào biểu tượng tài khoản, rồi nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 6. Nhấp vào Change Messaging Platform (Thay đổi nền tảng nhắn tin).
 7. Chọn Mã quốc gia và nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng để gửi tin nhắn SMS với Kit.
 8. Mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại đó. Nhập mã xác nhận, rồi nhấp vào Gửi.

Nếu cửa hàng không ở quốc gia hoặc vùng hỗ trợ gửi tin nhắn SMS cho Kit, bạn sẽ không thể sử dụng Kit nữa.

Cân nhắc những lựa chọn thay thế Kit sau đây nếu bạn không nhận được tin nhắn SMS:

 • Kênh Facebook: Tạo bài viết trên Facebook, quảng cáo trên Facebook và quảng cáo nhắm mục tiêu lại vào khách hàng.
 • Shopify Email: Tạo và gửi các chiến dịch tiếp thị qua email.
 • Phân tích của Shopify: Chạy báo cáo kinh doanh trong trang quản trị Shopify.
 • Giảm giá: Tạo mã giảm giá.

Để tìm hiểu thêm, tham khảo Chuyển từ Kit và cách tiếp tục chạy quảng cáo trên Facebook.

Xóa Kit

Nếu bạn muốn tạm thời dừng sử dụng Kit, bạn có thể tạm dừng hoặc ngừng nhận tin nhắn của Kit. Nếu bạn muốn xóa Kit khỏi cửa hàng, hãy xóa ứng dụng Kit khỏi trang Ứng dụng trong Shopify. Kit sẽ tự động bị xóa khỏi cửa hàng của bạn vào ngày 31 tháng 08 năm 2021.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh ứng dụng Kit.

 3. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí