Trò chuyện với Kit

Bạn có thể sử dụng Kit để chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram, nhận báo cáo về doanh nghiệp và đăng thông tin cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội.

Nếu bạn bật tính năng morning check-ins (kiểm tra buổi sáng), Kit sẽ gửi tin nhắn cho bạn vào các buổi sáng trong tuần để hỏi bạn có cần hỗ trợ gì hay không. Nếu không, bạn có thể nhắn hi kit hoặc hi để bắt đầu cuộc hội thoại.

Hội thoại với Kit

Trên trang quản lý Kit, bạn có thể thay đổi tần suất Kit thông báo cho bạn về cơ hội quảng cáo. Vào mục*Adjustments* (Điều chỉnh) > Conversations (Hội thoại) và nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt những loại hội thoại sau:

  • Morning check-in (Kiểm tra buổi sáng): Kit nhắn tin cho bạn vào mỗi buổi sáng để hỏi bạn có muốn Kit làm gì hay không.
  • Market new products (Tiếp thị sản phẩm mới): Kit hỏi liệu bạn có muốn quảng cáo sản phẩm mới mà bạn vừa thêm vào cửa hàng hay không.
  • Reinvest ad profits (Tái đầu tư lợi nhuận quảng cáo): Kit gửi tin nhắn cho bạn để tái đầu tư lợi nhuận từ quảng cáo vào việc tăng thêm quảng cáo.
  • Retarget potential customers (Nhắm mục tiêu lại vào khách hàng tiềm năng): Kit gửi tin nhắn cho bạn khi xác định được một khách hàng tiềm năng nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn.
  • Báo cáo về chi tiêu quảng cáo: Kit gửi cho bạn báo cáo hằng ngày về hiệu suất của quảng cáo bạn đang chạy.
  • Run Instagram ads (Chạy quảng cáo trên Instagram): Kit gửi tin nhắn cho bạn để nhắc bạn chuyển ảnh và video đã tải lên thành quảng cáo trên Instagram.

Cách trò chuyện với Kit

Kit bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Bạn có thể trò chuyện với Kit bằng cách chọn muốn tiếp tục cuộc hội thoại bằng lựa chọn nào.

Đưa ra lựa chọn

Khi Kit nhắc bạn chọn câu trả lời, bạn có thể trả lời bằng một con số để đưa ra lựa chọn.

Bắt đầu lại

Bạn có thể nhắn hi kit hoặc hi tại bất kỳ thời điểm nào để bắt đầu cuộc hội thoại mới với Kit, ngay cả khi bạn đang trò chuyện trong một cuộc hội thoại. Thao tác này sẽ dừng bất kỳ việc gì bạn đang làm với Kit.

Tạm dừng

Bạn có thể tạm thời ngừng cuộc hội thoại hoặc nhắn tin.

Dừng

Nhắn stop nếu bạn muốn thoát tất cả tin nhắn từ Kit. Thao tác này sẽ dừng tất cả tin nhắn từ Kit nhưng không xóa Kit khỏi cửa hàng.

Nhắn start nếu bạn muốn bắt đầu trò chuyện lại với Kit.

Tạm dừng

Nhắn pause để tắt cập nhật từ Kit. Khi bị tạm dừng, Kit chỉ phản hồi lại tin nhắn của bạn và không nhắn tin trực tiếp đến bạn.

Bạn có thể nhắn resume để bắt đầu nhận lại tin nhắn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí