Đăng thông tin cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội bằng Kit

Bạn có thể sử dụng Kit để đăng cập nhật thường xuyên lên trang Facebook nhằm giữ tương tác với khách hàng và cập nhật thông tin cho họ.

Khi bạn chọn đăng cập nhật, Kit sẽ đăng lên tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Thao tác này không tạo quảng cáo mới. Nếu đã đạt ngân sách quảng cáo, bạn vẫn có thể tương tác miễn phí với khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Khi bạn đăng cập nhật lên phương tiện truyền thông xã hội bằng Kit, Kit sẽ hỏi bạn muốn giới thiệu sản phẩm nào trong bài đăng:

  • sản phẩm ưu tiên
  • sản phẩm mới
  • sản phẩm bán chạy nhất gần đây
  • hàng trong kho bán chậm nhất

Kit đăng bài viết về sản phẩm lên trang Facebook của cửa hàng sau khi bạn chọn một tùy chọn.

Sản phẩm ưu tiên

Sản phẩm ưu tiên là sản phẩm trong cửa hàng mà bạn cảm thấy quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của mình. Đây có thể là sản phẩm tiêu biểu cho thương hiệu của cửa hàng, sản phẩm bán chạy nhất hoặc bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn cho khách hàng thấy. Bạn có thể cài đặt sản phẩm ưu tiên trong bảng quản lý Kit.

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới là những sản phẩm gần đây nhất bạn vừa thêm vào cửa hàng. Yêu cầu Kit cập nhật cho người hâm mộ về sản phẩm mới nhất có thể là cách hay để làm nổi bật và quảng cáo những sản phẩm mới cho cửa hàng.

Sản phẩm bán chạy nhất gần đây

Sản phẩm bán chạy nhất gần đây là sản phẩm đang có doanh số tốt nhất trong cửa hàng. Nếu bạn đưa ra lựa chọn này, Kit sẽ đăng bài viết về một số sản phẩm bán chạy nhất.

Hàng trong kho bán chậm nhất

Hàng trong kho bán chậm nhất là sản phẩm đang có doanh số thấp nhất trong cửa hàng. Nếu bạn đưa ra lựa chọn này, Kit sẽ đăng bài viết về một trong những sản phẩm này lên tài khoản truyền thông xã hội. Quảng cáo hàng trong kho bán chậm nhất có thể là cách tốt để bán hết hàng lưu kho cũ hoặc thông báo cho khách hàng về sản phẩm trước đây họ chưa nhìn thấy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí