Thiết lập Shopify Ping

Sau khi thêm Shopify Ping vào thiết bị iOS hoặc Android hoặc truy cập trên máy tính để bàn, bạn có thể kết nối Shopify Ping với ứng dụng nhắn tin dành cho cửa hàng Shopify. Khách hàng có thể bắt đầu cuộc hội thoại từ cửa hàng trực tuyến và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn bằng Shopify Ping. Bạn cũng có thể cài đặt thời gian bạn có thể trả lời tin nhắn và tùy chỉnh lời chào mà khách hàng nhận được khi họ bắt đầu cuộc hội thoại.

Yêu cầu về quyền

Quyền mà nhân viên cửa hàng được cấp sẽ quyết định tính năng Shopify Ping mà họ có thể sử dụng. Để biết thêm thông tin, tham khảo quyền nhân viên Shopify Ping.

Yêu cầu đối với quyền của iOS 14

Nếu đã cập nhật thiết bị của mình lên hệ điều hành iOS 14 hoặc cao hơn và sử dụng các ứng dụng Shopify bên thứ ba, bạn có thể cần bật tính năng Theo dõi trang web chéo trong phần cài đặt iOS. Tính năng Theo dõi trang web chéo cho phép các ứng dụng Shopify mà bạn đã cài đặt trong trang quản trị Shopify duy trì kết nối trong Shopify Ping, Hệ thống bán hàng Shopify và ứng dụng Shopify cho di động.

Để bật tính năng Theo dõi trang web chéo, thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 2. Chạm vào Shopify, Shopify POS hoặc Shopify Ping.
 3. Bật Cho phép Theo dõi trang web chéo.

Thiết lập Shopify Ping trên thiết bị di động

Các bước thực hiện:

 1. Cài đặt Shopify Ping trên một trong các thiết bị di động sau: - iPhone hoặc iPad

 2. Mở Shopify Ping, sau đó đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn.

Thiết lập Shopify Ping trên máy tính để bàn

 1. Trên máy tính để bàn hoặc iPad, truy cập shopifyping.com.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Shopify.

Kết nối Shopify Ping với ứng dụng trò chuyện

Khi tích hợp một ứng dụng trò chuyện với Shopify Ping, bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn từ khách truy cập cửa hàng trực tuyến bằng Shopify Ping trên iOS, iPadOS, thiết bị Android, hoặc bằng cách truy cập shopifyping.com từ máy tính để bàn. Trước khi tích hợp Shopify Ping với một ứng dụng trò chuyện, bạn cần cài đặt ứng dụng trò chuyện đó trong Shopify.

Bạn có thể sử dụng Shopify Ping cùng một hoặc nhiều ứng dụng trò chuyện sau đây:

 • Shopify Chat - Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ bất kỳ trang nào khi đang duyệt cửa hàng trực tuyến và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong Shopify Ping.
 • Apple Business Chat - Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng Nhắn tin khi họ đang duyệt trên iPhone, iPad hoặc Mac. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của họ trong Shopify Ping.
 • Kênh Facebook Messenger - Bạn có thể sử dụng kênh Facebook Messenger để cho phép khách hàng mua sắm trực tiếp bằng tin nhắn và trả lời câu hỏi của khách hàng.

Sau khi cài đặt ứng dụng hỗ trợ Shopify Ping, bạn có thể kết nối ứng dụng đó với Shopify Ping.

Các bước thực hiện:

 1. Từ màn hình Chính của Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng.
 2. Chọn Ứng dụng.
 3. Bên cạnh ứng dụng bạn muốn kết nối, chọn Add (Thêm). Cửa hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng trước khi thêm ứng dụng đó.

Đặt trạng thái sẵn sàng trò chuyện

Khi bạn thiết lập Shopify Ping cùng ứng dụng trò chuyện, theo mặc định sẽ không có hạn chế nào về trạng thái sẵn sàng trò chuyện của cửa hàng. Bạn có thể đặt trạng thái sẵn sàng của cửa hàng trong cài đặt của Shopify Ping để khách hàng bắt đầu trò chuyện với cửa hàng biết khi nào họ nhận được phản hồi.

Tính năng này chưa có trong Shopify Ping dành cho máy tính để bàn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng để mở cài đặt.

 2. Chọn Chat availability (Trạng thái sẵn sàng trò chuyện).

 3. Chọn nút bật/tắt của chức năng Always available (Luôn sẵn sàng) để tắt.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi trạng thái sẵn sàng cho ngày nào, hãy chọn ngày đó rồi đặt trạng thái sẵn sàng:

- Chọn nút bật/tắt của chức năng Available (Sẵn sàng) để bật hoặc tắt trạng thái sẵn sàng cho ngày đó. Khi tắt, cửa hàng của bạn sẽ hiển thị ở trạng thái không hoạt động mọi lúc trong ngày hôm đó. - Nếu cửa hàng của bạn hoạt động vào ngày hôm đó thì hãy bật nút bật/tắt Available all day (Sẵn sàng cả ngày). Nếu cửa hàng không hoạt động, bạn hãy cài đặt khung giờ cửa hàng sẵn sàng trò chuyện. Nhấn vào From (Từ) để chọn thời điểm bắt đầu mở cửa của cửa hàng và chọn To (Đến) để chọn thời điểm kế thúc.

Tạo tin nhắn chào mừng tự động

Bạn có thể thiết kế riêng tin nhắn chào mừng gửi tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc hội thoại với cửa hàng để khách hàng biết khi nào họ được phản hồi. Bạn có thể cài đặt nhiều tin nhắn chào mừng dành cho những cuộc hội thoại bắt đầu trong và ngoài những khung giờ sẵn sàng trò chuyện của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng để mở cài đặt.

 2. Chọn Chat availability (Trạng thái sẵn sàng trò chuyện).

 3. Thêm lời chào tự động:

- Chọn Available message (Tin nhắn có sẵn) để thêm lời chào tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trong giờ hoạt động của cửa hàng. - Chọn Away message (Tin nhắn vắng mặt) để thêm lời chào tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện ngoài giờ hoạt động của cửa hàng.

 1. Chọn nút bật/tắt, sau đó nhập nội dung tin nhắn.

 2. Nếu muốn quay lại phần cài đặt Trạng thái sẵn sàng trò chuyện, hãy chọn mũi tên quay lại.

Tạo câu trả lời lưu sẵn

Bạn có thể tạo câu trả lời lưu sẵn trong Shopify Ping dành cho iOS hoặc Android để sử dụng cho những tin nhắn bạn thường gửi đến khách hàng. Ví dụ: Nếu khách hàng thường hỏi liệu bạn có chấp nhận hàng trả lại hoặc hàng đổi trả không, bạn có thể tạo câu trả lời lưu sẵn chứa liên kết đến chính sách của cửa hàng. Khi tạo câu trả lời lưu sẵn, bạn có thể đặt tên để sử dụng làm lối tắt đến câu trả lời lưu sẵn khi đang nhắn tin với khách hàng.

Tính năng này chưa có trong Shopify Ping dành cho máy tính để bàn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng.
 2. Chọn Saved replies (Câu trả lời lưu sẵn).
 3. Chọn Create new saved reply (Tạo câu trả lời lưu sẵn mới).
 4. Trong mục Shortcut (Lối tắt), nhập tên cho câu trả lời lưu sẵn. Đây là lối tắt bạn sẽ nhập khi muốn sử dụng câu trả lời lưu sẵn trong cuộc hội thoại với khách hàng. Bạn chỉ có thể nhập một từ dành cho lối tắt.
 5. Trong Message (Tin nhắn), nhập văn bản cho câu trả lời lưu sẵn. Đây là tin nhắn khách hàng sẽ nhìn thấy khi bạn sử dụng câu trả lời lưu sẵn.
 6. Chọn Lưu.

Để sử dụng câu trả lời lưu sẵn, nhập lối tắt vào trường tin nhắn trong khi diễn ra cuộc hội thoại và chọn câu trả lời hiển thị. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm vào tin nhắn nếu cần, rồi chọn Send (Gửi).

Chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời lưu sẵn

 1. Trong Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng.
 2. Chọn Saved replies (Câu trả lời lưu sẵn).
 3. Chọn Manage saved replies (Quản lý câu trả lời lưu sẵn).
 4. Chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời: - Để chỉnh sửa, chọn câu trả lời, thực hiện các thay đổi bắt buộc, rồi chọn Lưu.
  • Để xóa câu trả lời, vuốt câu trả lời sang trái rồi chọn Delete (Xóa).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí