Thiết lập Shopify Ping

Bạn có thể kết nối Shopify Ping với ứng dụng nhắn tin dành cho cửa hàng Shopify sau khi cài đặt trên thiết bị iOS hoặc Android. Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong Shopify Ping. Bạn có thể đặt thời gian bạn có thể trả lời tin nhắn và tùy chỉnh tin nhắn chào mừng mà khách hàng sẽ thấy khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

Trong Shopify Ping dành cho iOS, bạn cũng có thể bắt đầu các cuộc hội thoại với Kit.

Yêu cầu đối với việc sử dụng Shopify Ping

Để sử dụng Shopify Ping, bạn cần:

 • thiết bị di động iOS hoặc Android
 • cửa hàng trực tuyến Shopify

Yêu cầu về quyền

Quyền mà nhân viên cửa hàng được cấp quyết định tính năng của Shopify Ping mà họ có thể sử dụng. Nhân viên có toàn quyền, bao gồm chủ sở hữu tài khoản Shopify, có thể sử dụng tất cả tính năng của Shopify Ping. Nhân viên bán lẻ không có quyền truy cập vào Shopify Ping.

Nhân viên cần có tài khoản nhân viên trong Cửa hàng Shopify của bạn để sử dụng [trò chuyện nhóm]((/manual/ping/team-conversations), nhưng không cần quyền nhân viên nữa.

Nếu bạn muốn cấp cho nhân viên quyền truy cập giới hạn vào tất cả các tính năng của Shopify Ping, nhân viên cần các quyền sau:

 • Khách hàng
 • Ứng dụng
 • Giảm giá
 • Đơn hàng nháp
 • Sản phẩm

Lưu ý: Chỉ nhân viên có toàn quyền mới có quyền truy cập vào quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện, quản lý và sử dụng Kit trong Ping.

Quyền sử dụng Shopify Ping
Tác vụ Quyền bắt buộc
Quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện Có toàn quyền
Trả lời khách hàng và quản lý các câu trả lời đã lưu Quyền khách hàng
Chia sẻ sản phẩm Quyền khách hàng và sản phẩm
Chia sẻ mã giảm giá hoặc xem mã giảm giá do nhân viên khác chia sẻ Quyền khách hàng và ưu đãi giảm giá
Tạo đơn hàng nháp hoặc xem đơn hàng nháp do nhân viên khác tạo Quyền khách hàng và đơn hàng nháp
Quản lý các ứng dụng trò chuyện được kết nối với Shopify Ping (không bao gồm Kit) Quyền ứng dụng
Chia sẻ mã giảm giá hoặc xem mã giảm giá do nhân viên khác chia sẻ Quyền khách hàng và ưu đãi giảm giá
Quản lý hoặc sử dụng Kit trong Shopify Ping Toàn quyền (nhân viên có quyền giới hạn vẫn có thể sử dụng Kit đối với SMS)

Tìm hiểu thêm về quyền nhân viên.

Yêu cầu đối với quyền của iOS 14

Nếu đã cập nhật thiết bị của mình lên hệ điều hành iOS 14 hoặc cao hơn và sử dụng các ứng dụng Shopify bên thứ ba, bạn có thể cần bật tính năng Theo dõi trang web chéo trong phần cài đặt iOS. Tính năng Theo dõi trang web chéo cho phép các ứng dụng Shopify mà bạn đã cài đặt trong trang quản trị Shopify duy trì kết nối trong Shopify Ping, Hệ thống bán hàng Shopify và ứng dụng Shopify cho di động.

Để bật tính năng Theo dõi trang web chéo, thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 2. Chạm vào Shopify, Shopify POS hoặc Shopify Ping.
 3. Bật Cho phép Theo dõi trang web chéo.

Thiết lập Shopify Ping

Các bước thực hiện:

 1. Cài đặt Shopify Ping trên một trong các thiết bị di động sau: - iOS

 2. Trong Ping, đăng nhập vào tài khoản Shopify.

Sử dụng Shopify Ping dành cho iOS cùng với Kit

Kit là trợ lý tiếp thị số có thể triển khai chiến dịch qua email và truyền thông xã hội. Kit cũng có thể tạo quảng cáo trên Facebook và Instagram cho cửa hàng trực tuyến. Khi bạn tải xuống Shopify Ping dành cho iOS, bạn cũng có thể cài đặt Kit cho cửa hàng Shopify để có thể giao tiếp với Kit bằng Shopify Ping.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Kit.

Bạn có thể sử dụng Shopify Ping để xem, chỉnh sửa quảng cáo và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội mà Kit tạo trước khi đăng tải. Bạn cũng có thể sử dụng Ping để xem và trả lời đề xuất tiếp thị từ Kit.

Nếu chưa sử dụng Kit, bạn có thể cài đặt ứng dụng này từ Ping. Khi bạn đã sử dụng Kit, việc cài đặt Shopify Ping sẽ thay đổi tùy chọn ưu tiên giao tiếp của bạn để Shopify Ping được tự động chọn làm phương thức giao tiếp ưu tiên dành cho Kit.

Lưu ý: Chỉ nhân viên có toàn quyền mới có thể quản lý hoặc sử dụng Kit trong Shopify Ping.

Thiết lập Kit từ Ping

Khi bạn thiết lập Kit, bạn cần kết nối Kit với Trang Facebook Business dành cho cửa hàng. Bạn cũng có thể kết nối Kit với tài khoản quảng cáo trên Facebook và tạo đối tượng của quảng cáo trên Facebook theo đề xuất của Kit.

Các bước thực hiện:

 1. Trong màn hình chính của Shopify Ping, chạm vào Kit.
 2. Chạm vào Get started with Kit (Bắt đầu với Kit).
 3. Chạm vào Trang Facebook Business dành cho cửa hàng nếu thấy trong danh sách. Nếu không, chạm vào Search again (Tìm kiếm lại) để đăng nhập vào Facebook và bạn có thể kết nối tài khoản với Kit, rồi nhấp vào Trang Facebook Business dành cho cửa hàng.
 4. Chạm vào Confirm Facebook Page (Xác nhận trang Facebook).
 5. Chạm vào Connect your Facebook Ad Account (Kết nối tài khoản quảng cáo trên Facebook), rồi chọn tài khoản quảng cáo trên Facebook của bạn.
 6. Chấp nhận Điều khoản và điều kiện của Facebook.
 7. Chọn quốc gia mục tiêu để tạo đối tượng cho quảng cáo trên Facebook.

Kết nối Shopify Ping với ứng dụng trò chuyện

Khi tích hợp ứng dụng trò chuyện với Shopify Ping, bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn từ khách truy cập cửa hàng trực tuyến bằng cách sử dụng Shopify Ping trên thiết bị iOS hoặc Android. Để tích hợp Shopify Ping với ứng dụng trò chuyện, bạn cần cài đặt ứng dụng trò chuyện đó trong Shopify.

Bạn có thể sử dụng Shopify Ping cùng một hoặc nhiều ứng dụng trò chuyện sau đây:

 • Shopify Chat - Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ bất kỳ trang nào khi đang duyệt cửa hàng trực tuyến và bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong Shopify Ping.
 • Apple Business Chat - Khách hàng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện từ cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng Nhắn tin khi họ đang duyệt trên iPhone, iPad hoặc Mac. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của họ trong Shopify Ping.
 • Kênh Facebook Messenger - Bạn có thể sử dụng kênh Facebook Messenger để cho phép khách hàng mua sắm trực tiếp bằng tin nhắn và trả lời câu hỏi của khách hàng.

Sau khi cài đặt ứng dụng hỗ trợ Shopify Ping, bạn có thể kết nối ứng dụng đó với Shopify Ping.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Chính của Shopify Ping trên thiết bị di động, chạm vào biểu tượng ứng dụng.

 2. Chạm vào Add (Thêm) cạnh ứng dụng bạn muốn kết nối. Bạn chỉ có thể thêm ứng dụng khi cửa hàng Shopify đáp ứng những yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Đặt trạng thái sẵn sàng trò chuyện

Khi bạn thiết lập Shopify Ping cùng ứng dụng trò chuyện, theo mặc định sẽ không có hạn chế nào về trạng thái sẵn sàng trò chuyện của cửa hàng. Bạn có thể đặt trạng thái sẵn sàng của cửa hàng trong cài đặt của Shopify Ping dành cho iOS để khách hàng bắt đầu trò chuyện với cửa hàng biết khi nào họ được phản hồi.

Tính năng này chưa có trong Shopify Ping dành cho Android.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Ping dành cho iOS, chạm vào biểu tượng bánh răng để mở cài đặt.

 2. Nhấn vào Chat availability (Sẵn sàng trò chuyện).

 3. Nhấn vào nút bật/tắt của chức năng Always available (Luôn sẵn sàng) để tắt.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi trạng thái sẵn sàng cho ngày nào, hãy nhấn vào ngày đó rồi đặt trạng thái sẵn sàng:

- Nhấn vào Available (Sẵn sàng) để bật hoặc tắt trạng thái sẵn sàng cho ngày đó. Khi tắt, cửa hàng của bạn sẽ xuất hiện ở trạng thái không hoạt động vào bất cứ thời điểm nào trong ngày hôm đó. - Nếu cửa hàng của bạn hoạt động vào ngày hôm đó thì hãy bật Available all day (Sẵn sàng cả ngày). Nếu cửa hàng không hoạt động, bạn hãy cài đặt khung giờ cửa hàng sẵn sàng trò chuyện. Nhấn vào From (Từ) để chọn thời điểm bắt đầu sẵn sàng của cửa hàng và nhấn vào To (Đến) để chọn thời điểm kết thúc.

Tạo tin nhắn chào mừng tự động

Bạn có thể thiết kế riêng tin nhắn chào mừng gửi tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc hội thoại với cửa hàng để khách hàng biết khi nào họ được phản hồi. Bạn có thể cài đặt nhiều tin nhắn chào mừng dành cho những cuộc hội thoại bắt đầu trong và ngoài những khung giờ sẵn sàng trò chuyện của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Ping dành cho iOS, chạm vào biểu tượng bánh răng để mở cài đặt.

 2. Nhấn vào Chat availability (Sẵn sàng trò chuyện).

 3. Thêm lời chào tự động:

- Nhấn vào Available message (Tin nhắn có sẵn) để thêm lời chào tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trong giờ hoạt động của cửa hàng. - Nhấn vào Away message (Tin nhắn vắng mặt) để thêm lời chào tự động khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện ngoài giờ hoạt động của cửa hàng.

 1. Nhấn vào nút bật/tắt rồi nhập nội dung tin nhắn.

 2. Nếu muốn quay lại phần cài đặt Chat availability (Sẵn sàng trò chuyện), hãy nhấn vào mũi tên quay lại.

Tạo câu trả lời lưu sẵn

Bạn có thể tạo câu trả lời lưu sẵn trong Shopify Ping dành cho iOS để sử dụng cho những tin nhắn bạn thường gửi đến khách hàng. Ví dụ: Nếu khách hàng thường hỏi liệu bạn có chấp nhận trả lại hoặc đổi hàng không, bạn có thể tạo câu trả lời lưu sẵn chứa liên kết đến chính sách của cửa hàng. Khi tạo câu trả lời lưu sẵn, bạn có thể đặt tên để sử dụng làm lối tắt đến câu trả lời lưu sẵn khi bạn đang nhắn tin với khách hàng.

Tính năng này chưa có trong Shopify Ping dành cho Android.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping dành cho iOS, chạm vào biểu tượng cài đặt.
 2. Chạm vào Saved replies (Câu trả lời lưu sẵn).
 3. Chạm vào Create new saved reply (Tạo câu trả lời lưu sẵn mới).
 4. Trong mục Shortcut (Lối tắt), nhập tên cho câu trả lời lưu sẵn. Đây là lối tắt bạn sẽ nhập khi muốn sử dụng câu trả lời lưu sẵn trong cuộc hội thoại với khách hàng. Bạn chỉ có thể nhập một từ dành cho lối tắt.
 5. Trong Message (Tin nhắn), nhập văn bản cho câu trả lời lưu sẵn. Đây là tin nhắn khách hàng sẽ nhìn thấy khi bạn sử dụng câu trả lời lưu sẵn.
 6. Chạm vào Save (Lưu).

Để sử dụng câu trả lời lưu sẵn, nhập lối tắt vào trường tin nhắn trong khi diễn ra cuộc hội thoại và chạm vào câu trả lời hiển thị. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm vào tin nhắn nếu cần, rồi chạm vào Send (Gửi).

Chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời lưu sẵn

 1. Trong Shopify Ping dành cho iOS, chạm vào biểu tượng cài đặt.
 2. Chạm vào Saved replies (Câu trả lời lưu sẵn).
 3. Chạm vào Manage saved replies (Quản lý câu trả lời lưu sẵn).
 4. Chỉnh sửa hoặc xóa câu trả lời: - Để chỉnh sửa, chạm vào câu trả lời, thực hiện những thay đổi cần thiết, rồi chạm vào Save (Lưu).
  • Để xóa câu trả lời, vuốt câu trả lời sang trái, rồi chạm vào Delete (Xóa).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí