Thiết lập Shopify Chat cho Shopify Ping

Khi bạn bật Shopify Chat cho Shopify Ping, khách hàng có thể bắt đầu trò chuyện với bạn từ cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn của khách hàng bằng Shopify Ping trên thiết bị di động của mình.

Yêu cầu

Bạn cần sử dụng phiên bản Shopify Ping mới nhất trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn.

Cài đặt Shopify Chat trong Shopify

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Visit the Shopify App Store (Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify).
 3. Nhập Shopify Chat vào thanh tìm kiếm rồi nhấp vào Shopify Chat trong danh sách thả xuống.
 4. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

Kết nối Shopify Chat với Shopify Ping

Khi bạn cài đặt Shopify Ping trên thiết bị iOS, iPad hoặc Android hoặc đăng nhập vào Shopify Ping lần đầu tiên trên máy tính bàn, Shopify Chat sẽ tự động được bật và kết nối với Shopify Ping. Bạn cũng có thể bật Shopify Chat từ Shopify Ping.

Các bước thực hiện:

 1. Từ màn hình Chính của Shopify Ping, chọn biểu tượng Cửa hàng.
 2. Chọn Ứng dụng.
 3. Bên cạnh ứng dụng bạn muốn kết nối, chọn Add (Thêm). Cửa hàng của bạn phải đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng trước khi thêm ứng dụng đó.

Tùy chỉnh Shopify Chat cho cửa hàng trực tuyến

Khi bạn cài đặt Shopify Chat, nút trò chuyện sẽ tự động được bật cho cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh nút này và cửa sổ trò chuyện sao cho phù hợp với kiểu chủ đề của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh nút Shopify Chat

Khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhấp vào nút trò chuyện để bắt đầu trò chuyện với bạn trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thay đổi kiểu nút và màu nút cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến trên trang Appearance (Giao diện) trong Shopify Chat.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Chat > Appearance (Giao diện).

 2. Chọn Kiểu nút. Sử dụng menu thả xuống Position (Vị trí) để chọn Bottom right (Dưới cùng bên phải) hoặc Bottom left (Dưới cùng bên trái) cho nút trò chuyện. Xem trước nút tự động thể hiện lựa chọn kiểu nút và vị trí của bạn.

 3. Trong mục Button color (Màu nút), nhập mã thập lục phân hoặc nhấp vào danh sách thả xuống để chọn màu bằng trình chọn màu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh ngôn ngữ cho Shopify Chat

Shopify Chat sử dụng chung ngôn ngữ với chủ đề của bạn. Nếu bạn dùng ngôn ngữ không được hỗ trợ thì Shopify Chat sẽ dùng Tiếng Anh theo mặc định.

Tùy chỉnh tin nhắn chào mừng cho cuộc trò chuyện trong Shopify Chat

Khi một khách hàng lần đầu trò chuyện với bạn trong Shopify Chat, họ sẽ nhận được tin nhắn chào mừng tự động từ cửa hàng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn này trên trang Shopify Chat trong Shopify. Bạn cũng có thể dùng ngôn ngữ của cửa hàng trực tuyến cho tin nhắn chào mừng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, đến Shopify Chat rồi vào Appearance (Giao diện).

 2. Trong mục Welcome message (Tin nhắn chào mừng), nhập nội dung bạn muốn khách hàng nhìn thấy.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem và trả lời tin nhắn Shopify Chat trong Shopify Ping

Bạn có thể xem và trả lời tin nhắn Shopify Chat của khách hàng bằng ứng dụng Shopify Ping trên thiết bị iOS, iPadOS hoặc Android, hoặc bằng cách đăng nhập vào Shopify Ping trên máy tính để bàn tại shopifyping.com. Tìm hiểu thêm về xem và trả lời tin nhắn trong Shopify Ping.

Tin nhắn của khách hàng sử dụng Shopify Chat sẽ không hiển thị ảnh hoặc tên của khách hàng nhưng Shopify Ping sẽ liên kết mỗi khách hàng ẩn danh với một hình đại diện mặc định và một tên khách truy cập cửa hàng duy nhất.

Gửi tin nhắn SMS bằng Shopify Chat

Khách hàng có thể thêm số điện thoại khi đặt câu hỏi trong Shopify Chat. Thao tác này cho phép họ nhận được phản hồi từ bạn qua tin nhắn văn bản thay vì chờ câu trả lời trong phần trò chuyện trực tiếp. Nếu khách hàng nhập số điện thoại không khớp với khách hàng hiện có, khách hàng mới sẽ được tạo. Câu trả lời được gửi đến khách hàng qua tin nhắn SMS và trong phần trò chuyện trực tiếp nếu vẫn mở cửa sổ trò chuyện. Tính năng này hiện hỗ trợ sử dụng số điện thoại từ Hoa Kỳ và Canada. Tính năng này miễn phí cho thương nhân, nhưng khách hàng có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu khi sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn SMS.

Bật Shopify Chat trong Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Shopify Chat.

 2. Trong mục Nút Shopify Chat, nhấp vào Enable (Bật).

 3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Tắt Shopify Chat trong Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Shopify Chat.

 2. Trong mục Shopify Chat button (nút Shopify Chat), nhấp vào Tắt.

 3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Gỡ cài đặt Shopify Chat trong Shopify

 1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Shopify Chat.

Trải nghiệm khách hàng

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện, trình duyệt của họ sẽ mở ra một cuộc trò chuyện. Khách hàng có thể tiếp tục truy cập vào các trang khác trong cửa hàng trực tuyến của bạn và cuộc trò chuyện sẽ vẫn mở cho đến khi họ đóng lại. Nếu khách hàng rời khỏi cửa hàng thì cuộc trò chuyện sẽ được lưu trong một khoảng thời gian ngắn để khách hàng có thể tiếp tục trò chuyện khi họ quay lại.

Sau khi gửi tin nhắn đầu tiên, khách hàng sẽ được nhắc nhập thông tin liên hệ. Nếu khách hàng ở Canada hoặc Hoa Kỳ, khách hàng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại. Nếu khách hàng ở những địa điểm khác, khách hàng sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email. Sau khi nhập thông tin liên hệ, hồ sơ khách hàng sẽ được tạo hoặc so khớp trong cửa hàng của bạn và bạn sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên để tiếp tục cuộc hội thoại.

Tra cứu đơn hàng

Ngoài việc sử dụng Shopify Chat để liên hệ với thương nhân, khách hàng còn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng của mình. Khách hàng có thể mở Shopify Chat, chọn I need an update on my order (Tôi cần thông tin cập nhật về đơn hàng) rồi nhập mã số đơn hàng và địa chỉ email liên kết với đơn hàng đó. Khách hàng nhận được tin nhắn phản hồi trong Shopify Chat, bao gồm trạng thái thực hiện đơn hàng, liên kết để theo dõi đơn hàng nếu đơn hàng đã được vận chuyển hoặc liên kết đến trang trạng thái đơn hàng để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu nhập sai địa chỉ email hoặc mã số đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí