Các cuộc trò chuyện nhóm trong Shopify Ping

Thành viên nào trong đội ngũ của bạn có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên có thể gửi trực tiếp văn bản và hình ảnh cho các nhân viên khác trong nhóm của bạn trong mục Team conversation (Trò chuyện nhóm) của Shopify Ping. Các thành viên trong nhóm cũng có thể tự gửi tin nhắn cho mình nếu muốn.

Nhân viên bán lẻ không có quyền truy cập vào Shopify Ping và do đó, không thể sử dụng các cuộc trò chuyện nhóm. Tất cả các thành viên khác trong nhóm phải có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên trong cửa hàng Shopify của bạn để sử dụng các cuộc trò chuyện nhóm, nhưng không bắt buộc phải có quyền nhân viên nữa. Các thành viên trong nhóm không cần bất kỳ quyền ứng dụng nào để đăng nhập vào Shopify Ping. Số lượng nhân viên mà bạn có thể tạo phụ thuộc vào gói Shopify của bạn.

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho thành viên trong nhóm hiện không sử dụng Shopify Ping, bạn có thể gửi cho họ lời mời qua email bằng cách bắt đầu cuộc trò chuyện mới với họ.

Gửi tin nhắn Trò chuyện nhóm

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify Ping, chọn mục Team (Nhóm).
  2. Chọn Send a message (Gửi tin nhắn) rồi chọn biểu tượng gửi tin nhắn mới hoặc thành viên trong nhóm bạn muốn gửi tin nhắn.
  3. Nhập tin nhắn của bạn và chọn Send (Gửi).
  4. Nếu thành viên trong nhóm hiện không sử dụng Shopify Ping, một lời mời qua email sẽ được gửi đến thành viên đó cùng tin nhắn của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí