Đồng ý và không đồng ý

Mặc dù cookie và các dữ liệu theo dõi khác hỗ trợ phân tích, cá nhân hóa và tiếp thị, một số địa điểm yêu cầu khách hàng đưa ra sự chấp thuận trước khi thu thập dữ liệu. Dữ liệu cần thiết để vận hành cửa hàng và trang thanh toán luôn được thu thập và không bị ảnh hưởng bởi việc khách hàng đồng ý hoặc từ chối bán dữ liệu. Để biết chi tiết về cookie, tham khảo chính sách cookie.

Bạn có thể truy cập hai tính năng trên trang quản trị Shopify tại Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn ưu tiên > Quyền riêng tư của khách hàng: sự chấp thuận và từ chối bán dữ liệu.

Đồng thuận

Hai tùy chọn sau đây kiểm soát cách sử dụng sự chấp thuận của khách hàng để quản lý việc thu thập dữ liệu và áp dụng cho khách hàng tại các quốc gia sau:

  • Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA): Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Síp, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển
  • Vương quốc Anh

Thu thập trước khi được cho phép

Dữ liệu được thu thập trước khi khách hàng cho phép. Điều này có thể không đáp ứng luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu hiện hành và là chế độ có thể thu thập nhiều dữ liệu nhất.

Thu thập sau khi được cho phép

Không thu thập dữ liệu khi khách hàng chưa cho phép, theo yêu cầu của luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Tùy chọn này dẫn đến kết quả là có ít dữ liệu hơn cho các chiến dịch phân tích và tiếp thị. Khách hàng chấp thuận và sự chấp thuận được tôn trọng cho các mục đích cụ thể: phân tích, cá nhân hóa và tiếp thị.

Từ chối bán dữ liệu

Theo một số luật về quyền riêng tư của Tiểu bang Hoa Kỳ, khách hàng có quyền chọn không chia sẻ hoặc bán dữ liệu của mình. Khi khách hàng yêu cầu từ chối hoặc sử dụng cài đặt Global Privacy Control (GPC), thì pixel tiếp thị sẽ bị chặn hoặc cập nhật để tôn trọng sự từ chối của khách hàng. Tìm hiểu thêm về Luật về quyền riêng tư của Tiểu bang Hoa Kỳ.

Tùy chọn từ chối bán dữ liệu được hỗ trợ tại các tiểu bang Hoa Kỳ sau:

  • California
  • Virginia
  • Connecticut
  • Colorado

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí