Ứng dụng Privacy & Compliance của Shopify

Privacy & Compliance của Shopify là một ứng dụng giúp thương nhân đáp ứng các quy định hiện hành về quyền riêng tư. Với ứng dụng này, bạn có thể thiết lập bất kỳ nội dung nào sau đây để hiển thị trên cửa hàng trực tuyến:

 • Biểu ngữ chấp thuận cookie xin phép khách truy cập sử dụng cookie để thu thập dữ liệu. Đây là yêu cầu bắt buộc theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu (GDPR) và luật pháp tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.
 • Cửa sổ bật lên tùy chọn cookie. Hộp thoại tùy chọn cookie sẽ thêm liên kết vào biểu ngữ chấp thuận cookie để quản lý tùy chọn ưu tiên. Sau đó, khách truy cập vào cửa hàng trực tuyến có thể chọn cho phép thương nhân thu thập loại dữ liệu nào. GDPR và các quy định khác về quyền riêng tư cũng yêu cầu bạn cho phép khách truy cập chấp thuận cụ thể.
 • Trang từ chối thu thập dữ liệu. Trang từ chối thu thập dữ liệu còn được gọi là trang Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi, cho phép khách truy cập cửa hàng trực tuyến chọn không đồng ý bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ. Một số bộ luật của Hoa Kỳ yêu cầu phải có trang từ chối này. Tùy chọn từ chối này có tại các tiểu bang sau: California, Virginia, Connecticut và Colorado.

Cài đặt ứng dụng Privacy & Compliance

Các bước thực hiện

 1. Tìm ứng dụng Privacy & Compliance trong Shopify App Store.
 2. Trên trang hồ sơ ứng dụng, nhấp vào Add App (Thêm ứng dụng).
 3. Trong trang quản trị Shopify, để cho phép sử dụng ứng dụng, nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Sau khi cài đặt, bạn có thể xem và dùng ứng dụng trên trang Ứng dụng của Trang quản trị Shopify.

Gỡ cài đặt ứng dụng Privacy & Compliance

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Xóa.

Truy cập ứng dụng Privacy & Compliance

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Privacy & Compliance.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

Tùy chỉnh biểu ngữ chấp thuận cookie

Trong ứng dụng Privacy & Compliance, bạn có thể chọn hiển thị biểu ngữ chấp thuận cookie bằng văn bản mặc định hoặc tùy chỉnh biểu ngữ này để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Có các tùy chọn tùy chỉnh sau đây đối với biểu ngữ cookie:

 • vị trí của biểu ngữ (gọi là Hiển thị biểu ngữ)
 • màu (sáng, tối hoặc tùy chỉnh)
 • nội dung

Khi chọn mức độ tùy chỉnh phù hợp với bạn, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nội dung mặc định đã được tạo để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý, nhưng có thể không áp dụng cho doanh nghiệp hoặc khu vực cụ thể của bạn.
 • Bạn cần xác minh nội dung mặc định để xác nhận rằng nội dung đó áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, đồng thời chỉnh sửa thông tin nếu cần.

Cài đặt biểu ngữ chấp thuận cookie mặc định

Nếu mới dùng ứng dụng, bạn có thể làm theo các bước sau để cài đặt biểu ngữ cookie dựng sẵn:

 1. Kiểm tra trên trang Biểu ngữ chấp thuận cookie rằng bạn đã tạo chính sách quyền riêng tư và URL chính sách quyền riêng tư chính xác. Bạn có thể tạo chính sách quyền riêng tư trong Cài đặt > Chính sách trên trang quản trị.
 2. Nhấp vào nút Bật biểu ngữ.

Khôi phục về cài đặt mặc định của biểu ngữ

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi và muốn quay lại cài đặt mặc định ban đầu, truy cập Thao tác và nhấp vào Khôi phục về mặc định. Thao tác này sẽ đưa nội dung, vị trí biểu ngữ cookie và nội dung của hộp thoại tùy chọn trở về cài đặt mặc định.

Xem trước biểu ngữ

Bạn có thể xem trước cách thức hiển thị của các lựa chọn trên thiết bị di động trong cửa sổ xem trước ở bên phải màn hình. Để xem cách thức hiển thị của biểu ngữ trong cửa hàng trực tuyến, làm theo các bước sau:

 1. Trên thiết bị máy tính để bàn, lưu các chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút Lưu.
 2. Nhấp vào Xem trên cửa hàng trực tuyến.

Cửa sổ bật lên tùy chọn cookie

Hộp thoại tùy chọn cookie cho phép khách truy cập cửa hàng trực tuyến lựa chọn xem họ có đồng ý với cách bạn thu thập và chia sẻ thông tin của họ hay không. Điều này bao gồm ghi nhớ tùy chọn ưu tiên của họ, đo lường hiệu suất trang web và cá nhân hóa hoạt động tiếp thị. Đây là yêu cầu bắt buộc theo GDPR của Liên minh châu Âu và các quy định khác về quyền riêng tư.

Liên kết đến tùy chọn cookie của bạn sẽ được tự động thêm vào biểu ngữ cookie. Khi khách truy cập nhấp vào liên kết này, một hộp thoại sẽ hiển thị thông tin và loại cookie mà họ có thể chọn. Văn bản mặc định cho trang này bao gồm phần giới thiệu về việc khách truy cập có quyền kiểm soát dữ liệu của họ và mô tả lợi ích khi khách truy cập chọn Chấp nhận tất cả cookie. Văn bản này cũng bao gồm mô tả về bốn loại cookie.

Màu của hộp thoại tùy chọn cookie sẽ khớp với màu bạn đã chọn cho biểu ngữ cookie. Bạn có thể chỉnh sửa mọi nội dung trong hộp thoại tùy chọn. Hộp thoại tùy chọn cookie hiển thị ở chính giữa trang của cửa hàng trực tuyến. Bạn không thể tùy chỉnh vị trí của hộp thoại.

Trang từ chối thu thập dữ liệu

Để đáp ứng tốt hơn một số bộ luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ, bạn có thể hiển thị trang gồm các tùy chọn để khách truy cập giới hạn hoạt động thu thập và chia sẻ thông tin của họ.

Nếu mới dùng ứng dụng, bạn có thể chọn hiển thị trang từ chối thu thập dữ liệu dựng sẵn bằng cách thêm liên kết điều hướng menu và nhấp vào nút Kích hoạt. Bạn cũng có thể khôi phục mọi chỉnh sửa về nội dung mặc định cho trang này bằng cách nhấp vào nút Khôi phục về mặc định trong Trang từ chối thu thập dữ liệu của ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí