Điều kiện hợp lệ và những lưu ý khi sử dụng gói sản phẩm

Bạn cần xem xét một số yêu cầu về điều kiện hợp lệ và lưu ý trước khi thêm gói sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến, bao gồm các tính năng tương thích và không tương thích với gói sản phẩm cũng như cách xử lý hàng trong kho và đơn hàng trả lại đối với gói sản phẩm.

Yêu cầu về điều kiện hợp lệ để sử dụng gói sản phẩm

Để bán gói sản phẩm, cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cửa hàng của bạn phải sử dụng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến hoặc Cửa hàng tùy chỉnh.
  • Bạn phải cài đặt ứng dụng gói sản phẩm cho cửa hàng Shopify.
  • Cửa hàng của bạn phải sử dụng Checkout Extensibility. Những cửa hàng sử dụng nội dung tùy chỉnh hoặc tính năng của checkout.liquid sẽ không tương thích với gói sản phẩm.

Những lưu ý về tình trạng không tương thích của gói sản phẩm

Một số tính năng không tương thích với gói sản phẩm. Xem xét những lưu ý sau:

  • Gói sản phẩm không tương thích với các tùy chọn mua, bao gồm gói đăng ký, đơn đặt hàng trước và thử trước khi mua.
  • Gói sản phẩm không tương thích với ứng dụng Shopify Subscriptions.
  • Không thể sử dụng gói sản phẩm với Shopify POS để bán sản phẩm trực tiếp.

Hàng trong kho

Hàng trong kho theo gói được xác định theo mức hàng trong kho của từng sản phẩm có trong gói sản phẩm. Sản phẩm có mức hàng trong kho thấp nhất sẽ xác định số lượng gói sản phẩm có thể bán. Mức hàng trong kho của sản phẩm được cập nhật theo thời gian thực.

Nhãn trả hàng

Bạn không thể xác định các gói là giao dịch bán cuối cùng khi thiết lập quy tắc trả hàng. Tính đủ điều kiện trả lại gói sản phẩm dựa trên việc từng sản phẩm trong gói sản phẩm có được đặt là hàng giảm giá cuối cùng trong quy tắc trả hàng hay không.

Trong đơn hàng trả lại tự phục vụ, khách hàng có thể gửi yêu cầu trả lại sản phẩm đối với bất kỳ sản phẩm nào đủ điều kiện. Khách hàng không thể yêu cầu đơn hàng trả lại đối với sản phẩm được đặt là giảm giá cuối cùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí