Đặt giá bán cho sản phẩm

Khi giảm giá sản phẩm, bạn nên tìm cách để khách hàng nắm được sự so sánh về giá.

Để thiết lập giá ưu đãi, đặt giá trị của trường Giá gốc trên trang quản trị Shopify về giá ban đầu của sản phẩm. Đảm bảo giá trị trong trường Giá gốc cao hơn giá trị trong trường Giá để hiển thị giá ưu đãi.

Hiển thị giá bán

Bạn thiết lập giá ưu đãi trên trang quản trị Shopify. Việc giá ưu đãi có hiển thị trên cửa hàng hay không và vị trí hiển thị giá ưu đãi trên cửa hàng tùy thuộc vào chủ đề của bạn.

Ví dụ: Chủ đề của bạn có thể thêm huy hiệu kèm theo thông báo hoặc phần trăm giảm giá vào các trang sản phẩm đăng tải và bộ sưu tập. Thông thường, bạn có thể tùy chỉnh định kiểu cách của giá ưu đãi trên cửa hàng thông qua cài đặt chủ đề. Tham khảo tài liệu của chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ trong việc tìm hiểu cài đặt tùy chỉnh nào khả dụng.

Ví dụ về thiết lập giá ưu đãi

Ví dụ: Bạn bán áo thun thiết kế theo mùa với giá 30 USD. Vào đầu mùa mới, bạn mở bán các thiết kế của mùa trước với giá 10 USD.

Trên trang quản trị Shopify, bạn thay đổi giá trị Giá thành 10 USD, sau đó đặt giá trị Giá gốc thành 30 USD. Trên cửa hàng, chủ đề sẽ hiển thị cả hai mức giá cùng với huy hiệu và thông điệp giảm giá.

Đặt giá gốc cho sản phẩm

Bạn có thể thiết lập giá trị giá gốc cho sản phẩm có duy nhất một tùy chọn trên trang chi tiết sản phẩm của trang quản trị Shopify, hoặc chỉnh sửa hàng loạt nhiều sản phẩm.

Bước:

Đặt giá gốc cho mẫu mã

Bạn có thể thiết lập giá gốc cho riêng từng mẫu mã trên trang chi tiết mẫu mã của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hàng loạt nhiều mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí