Kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói

Kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói được dùng để đề xuất bao bì khi bạn mua nhãn Shopify Shipping.

Đo kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói

Cần đo kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói khi sản phẩm đã sẵn sàng để đặt vào bao bì vận chuyển.

Kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói không phải là kích thước sản phẩm bạn có thể quảng cáo trên cửa hàng. Một số sản phẩm được gập, nén hoặc tách nhỏ để vận chuyển. Các sản phẩm khác được bọc trong vật liệu bao bì bảo vệ hoặc bao bì phụ trước khi đặt vào bao bì vận chuyển. Quan trọng là phải đo sản phẩm khi sản phẩm đã sẵn sàng đóng gói để nhận được đề xuất bao bì vận chuyển chính xác. Dưới đây là một số ví dụ về sản phẩm và cách đo sản phẩm:

Bình hoa:

Hai cái bình hoa đặt cạnh nhau. Bình hoa bên trái không được bọc, còn bình hoa bên phải được bọc dày dặn trong lớp màng xốp hơi và giấy nâu. Bình hoa bên phải đã sẵn sàng để đóng gói.
  • Cần đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bình hoa sau khi bọc bình hoa trong màng xốp hơi và giấy gói.

Áo len:

Hai chiếc áo len đặt cạnh nhau. Áo lên bên trái được trải phẳng, còn áo len bên phải được gấp lại và sẵn sàng đóng gói.
  • Cần đo kích thước áo len sau khi gập áo lại thành kích thước khi đóng gói.

Nhẫn:

Hai chiếc nhẫn kim cương đặt cạnh nhau. Nhẫn bên trái không được đóng hộp, còn nhẫn bên phải nằm trong hộp nhẫn có buộc ruy băng xung quanh. Nhẫn bên phải đã sẵn sàng để đóng gói.
  • Nên sử dụng kích thước của hộp trang sức thay vì kích thước nhẫn để làm kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói.

Ví:

Hai chiếc ví đặt cạnh nhau. Ví bên trái đựng đầy, còn ví bên phải được gập phẳng và sẵn sàng để đóng gói.
  • Trước khi đặt vào bao bì vận chuyển, nếu ví bị gập phẳng thì hãy đo ví khi được gập.
  • Nếu để ví trong túi chống bụi trước khi đóng gói thì nên đo kích thước khi ví nằm trong túi chống bụi.

Thêm kích thước sẵn sàng đóng gói vào sản phẩm hoặc mẫu mã

Nếu sản phẩm không có mẫu mã nào thì bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa kích thước sẵn sàng đóng gói của sản phẩm trong phần Chi tiết sản phẩm của mục Vận chuyển.

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã thì kích thước sản phẩm sẵn sàng đóng gói sẽ không hiển thị trong chi tiết sản phẩm. Những thông tin này sẽ xuất hiện khi bạn chỉnh sửa mẫu mã.

  • Khi chỉnh sửa kích thước sẵn sàng đóng gói của mẫu mã, bạn có thể cân nhắc chọn Áp dụng kích thước cho tất cả mẫu mã của sản phẩm nếu tất cả mẫu mã của sản phẩm có cùng kích thước sẵn sàng đóng gói.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí