Bán hàng trung gian bằng Oberlo

Oberlo là ứng dụng bán hàng trung gian của Shopify cho phép bạn tìm nguồn sản phẩm từ đơn vị cung ứng AliExpress. Với Oberlo, bạn có thể nhập dữ liệu sản phẩm vào cửa hàng Shopify, chỉnh sửa sản phẩm đăng tải và đặt đơn hàng riêng lẻ hoặc hàng loạt.

Sau khi bạn bán hàng trong cửa hàng Shopify, bạn mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng rồi đơn vị cung ứng sẽ vận chuyển trực tiếp đến cho khách hàng. Bạn không cần phải lưu kho, đóng gói hay vận chuyển sản phẩm.

Cài đặt Oberlo

Bạn có thể cài đặt miễn phí ứng dụng Oberlo - Dropshipping App cho cửa hàng Shopify và bắt đầu bán hàng trung gian.

Nhận hỗ trợ

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy xem các khóa học miễn phí của Oberlo. Nếu bạn cần trợ giúp về Oberlo, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Oberlo để xem hướng dẫn và các mẹo hữu ích, hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Oberlo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí