Bán hàng trung gian bằng Oberlo

Oberlo là nền tảng giúp bạn dễ dàng tìm kiếm sản phẩm để bán hàng trực tuyến. Với Oberlo, bạn có thể tiếp cận nhiều sản phẩm khác nhau như đồ điện tử, đồ chơi và mỹ phẩm. Oberlo giúp bạn tìm sản phẩm của các đơn vị cung ứng trên toàn thế giới và thêm vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sau khi bạn bán được hàng, đơn vị cung ứng sẽ gửi sản phẩm trực tiếp từ kho của họ đến khách hàng. Bạn không cần phải lưu kho, đóng gói hay vận chuyển sản phẩm.

Bạn có thể sử dụng Oberlo để bán sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, trên phương tiện truyền thông xã hội và qua thị trường trực tuyến. Nếu bạn đang bán hàng trung gian bằng AliExpress, bạn có thể kết nối sản phẩm hiện có với tài khoản Oberlo.

Sau khi bạn nhập sản phẩm, định giá và thiết lập chiến lược vận chuyển, áo dụng cùng quy trình gửi sản phẩm cho khách hàng trong mọi đơn hàng:

  1. Khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng Shopify của bạn và thanh toán giá tiền bạn đã đặt.
  2. Bạn nhận được xác nhận thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
  3. Bạn mua sản phẩm theo giá bán buôn.
  4. Đơn vị cung ứng gửi đơn hàng trực tiếp đến khách hàng.
  5. Khách hàng nhận được đơn hàng.

Biên lợi nhuận là giá trị chênh lệch giữa số tiền khách hàng đã thanh toán cho sản phẩm và số tiền bạn phải trả để mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng.

Các yếu tố sau ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của bạn:

Để tìm hiểu thêm về định giá sản phẩm, xem Định giá sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí