Bắt đầu sử dụng Oberlo

Để sử dụng Oberlo cùng Shopify, bạn cần có cửa hàng Shopify. Truy cập Shopify và nhấp vào Get started (Bắt đầu) để đăng ký.

Nếu mới sử dụng Shopify và bán hàng trung gian, bạn nên bắt đầu bằng việc tạo tài khoản trên trang web Oberlo và làm theo hướng dẫn từng bước để thiết lập cửa hàng. Nếu bạn đã thiết lập cửa hàng Shopify và quen với bán hàng trung gian, cài đặt Oberlo trong Cửa hàng ứng dụng S`hopify để bắt đầu ngay.

Trước khi sử dụng Oberlo, bạn có thể xem Điều khoản Dịch vụ của Oberlo.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí