Tiện tích Chrome của Oberlo

Nếu bạn bán hàng trung gian sản phẩm trong aliexpress.com, tiện ích Chrome của Oberlo có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi vận hành doanh nghiệp:

 • Nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify từ aliexpress.com.
 • Hiển thị thông tin vận chuyển bổ sung khi bạn duyệt xem sản phẩm trên aliexpress.com.
 • Xử lý đơn hàng chứa sản phẩm từ aliexpress.com.

Thêm tiện ích

Bạn phải sử dụng sau những thiết bị sau để dùng tiện ích Chrome của Oberlo:

 • Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay
 • Trình duyệt Chrome của Google (bạn có thể tải xuống tại đây nếu không có)

Tiện ích Chrome của Oberlo không hoạt động với các trình duyệt khác và cũng không tương thích với thiết bị di động hay máy tính bảng.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập trang cửa hàng tiện ích Google Chrome.
 2. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 3. Nếu cửa sổ bật lên xuất hiện, nhấp vào Thêm tiện tích.

Hiển thị thông tin vận chuyển bổ sung

Tiện ích Chrome của Oberlo có cài đặt để hiển thị thông tin vận chuyển bổ sung khi bạn duyệt xem sản phẩm trên aliexpress.com. Tiện ích này giúp bạn xem chi phí vận chuyển từng sản phẩm đến quốc gia đã chọn bằng phương thức vận chuyển bạn đã chọn. Bạn có thể lọc ra sản phẩm không vận chuyển đến quốc gia cụ thể hoặc không sử dụng phương thức vận chuyển đã chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Khi sử dụng trình duyệt Chrome trên máy tính, truy cập aliexpress.com.
 2. Chuyển đến trang danh mục sản phẩm hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm sản phẩm.
 3. Khi đã vào trang danh mục hoặc kết quả tìm kiếm, nhấp vào biểu tượng tiện ích Chrome của Oberlo.
 4. Điều chỉnh cài đặt chi phí vận chuyển, sau đó nhấp vào Update Settings (Cập nhật cài đặt).

Thêm sản phẩm vào danh sách nhập

Bạn có thể sử dụng tiện ích Chrome của Oberlo để thêm sản phẩm từ aliexpress.com vào danh sách nhập trong Oberlo. Để biết thêm thông tin và các bước thực hiện, xem Thêm sản phẩm khi đang ở trong aliexpress.com.

Đặt và thực hiện đơn hàng

Tiện ích Chrome của Oberlo thêm thông tin khách hàng vào trang thanh toán AliExpress khi bạn đặt đơn hàng trong quá trình thực hiện. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện đơn hàng chứa mặt hàng từ AliExpress, xem Đặt và thực hiện đơn hàng AliExpress.

Xử lý vấn đề với tiện ích

Nếu bạn gặp vấn đề với tiện ích Chrome của Oberlo, trước tiên hãy thử cài đặt lại tiện ích. Truy cập trang cửa hàng tiện ích Chrome rồi nhấp vào Xóa khỏi Chrome. Sau khi xóa tiện ích, nhấp vào Add to Chrome (Thêm vào Chrome) trên cùng một trang để cài đặt lại tiện ích. Nếu vẫn xảy ra vấn đề, đọc các thông báo và giải pháp dưới đây.

Thông báo "Vui lòng điền đúng email"

Bạn chưa đăng nhập vào tài khoản người mua AliExpress và đang thanh toán với vai trò khách hàng.

Không điền địa chỉ email của khách hàng vào trang thanh toán trang trong trường hợp này vì AliExpress sẽ gửi email xác nhận đơn hàng cho khách hàng của bạn thay vì gửi đến địa chỉ email của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, đăng nhập vào tài khoản người mua AliExpress trước khi bắt đầu quá trình thực hiện đơn hàng trong Oberlo. Nếu không có tài khoản người mua AliExpress, bạn có thể đăng ký trong aliexpress.com.

Thông báo "Trang mất quá lâu để tải"

Thông báo này hiển thị khi sản phẩm hết hàng hoặc đơn vị cung ứng không cung cấp sản phẩm nữa. Kiểm tra thông báo bên dưới tùy chọn sản phẩm trên trang AliExpress của sản phẩm:

Nếu sản phẩm không còn hàng, tìm đơn vị cung ứng khác bán cùng mặt hàng và đặt hàng từ đơn vị đó. Nếu muốn thay thế đơn vị cung ứng hiện tại, bạn cần sử dụng tính năng Ghi đè sản phẩm. Oberlo thay thế sản phẩm hiện tại và mẫu mã sản phẩm bằng liên kết đến đơn vị cung ứng mới. Sau khi bạn ghi đè đơn vị cung ứng cho sản phẩm, thử xử lý đơn hàng của bạn lần nữa.

Nếu bạn không tìm được đơn vị cung ứng nào khác, hoàn tiền và hủy đơn hàng hoặc liên hệ với khách hàng để thỏa thuận.

Thông báo "Nút SKU bị tắt"

Mẫu mã sản phẩm hết hàng hoặc đơn vị cung ứng không cung cấp mẫu mã sản phẩm nữa. Tìm kiếm đơn vị cung ứng khác bán cùng mặt hàng và đặt hàng từ đơn vị đó.

Nếu bạn muốn thay thế đơn vị cung ứng hiện tại, sử dụng tính năng Ghi đè sản phẩm. Oberlo thay thế sản phẩm hiện tại và mẫu mã sản phẩm bằng liên kết đến đơn vị cung ứng mới. Sau khi hoàn tất, thử xử lý đơn hàng của bạn lần nữa.

Nếu bạn không tìm được đơn vị cung ứng nào khác, hoàn tiền và hủy đơn hàng hoặc liên hệ với khách hàng để thỏa thuận.

Thông báo "Không tìm thấy đơn hàng phù hợp"

Bạn cần đồng bộ lại chi tiết đơn hàng để xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Đơn hàng của tài khoản AliExpress, sao chép ID đơn hàng của đơn hàng cần đồng bộ lại.
 2. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 3. Tìm đơn hàng cần đồng bộ lại rồi nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Add AliExpress order number (Thêm mã đơn hàng trên AliExpress).
 4. Dán ID đơn hàng vào trường văn bản và nhấp vào Save (Lưu). Trạng thái đơn hàng thay đổi từ To order (Đặt hàng) sang In Processing (Đang xử lý).

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ giao hàng của khách hàng, xem mục Cách thay đổi địa chỉ giao hàng của khách hàng trong Câu hỏi thường gặp về Oberlo.

Thông báo "Tìm thấy nhiều đơn hàng phù hợp"

Thông báo này hiển thị khi có cùng một khách hàng đặt hai hoặc nhiều đơn hàng chứa cùng sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, chỉ định thủ công ID đơn hàng trong AliExpress cho đơn hàng phù hợp trong Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Đơn hàng của tài khoản AliExpress, sao chép ID đơn hàng của một trong các đơn hàng.
 2. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 3. Tìm đơn hàng phù hợp, sau đó nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Add AliExpress order number (Thêm mã đơn hàng trên AliExpress).
 4. Dán ID đơn hàng vào trường văn bản và nhấp vào Save (Lưu). Trạng thái của đơn hàng sẽ thay đổi từ Đặt hàng thành Đang xử lý.
 5. Lặp lại đối với (các) đơn hàng bổ sung.

Thông báo "Tiện ích Oberlo không thể điền thông tin vận chuyển"

Không có thông tin vận chuyển trong đơn hàng Shopify. Để khắc phục vấn đề này, mở đơn hàng trong trang quản trị Shopify và điền thông tin vận chuyển của khách hàng. Sau đó, đặt lại đơn hàng trong Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản Shopify, mở mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã số đơn hàng của đơn hàng cần thêm thông tin vận chuyển.
 3. Bên phải Địa chỉ giao hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 4. Điền thông tin vận chuyển của khách hàng và nhấp vào Save (Lưu)
 5. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng rồi cuộn đến đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 6. Đặt lại đơn hàng trong Oberlo.

Để ngăn vấn đề này xảy ra trong tương lai, đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) trong cài đặt sản phẩm. Nếu sản phẩm không có cài đặt này, khách hàng không bị yêu cầu cung cấp thông tin vận chuyển khi thanh toán, việc này có thể dẫn đến thông báo Tiện ích Oberlo không thể điền thông tin vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí