Quản lý gói đăng ký Oberlo

Bạn có thể dùng Oberlo miễn phí bằng cách sử dụng gói Starter, nhưng bạn cũng có thể chọn một gói khác từ trang Your plan (Gói của bạn) trong phần cài đặt tài khoản Oberlo.

Gói đăng ký Oberlo của bạn không bao giờ thay đổi tự động. Ví dụ: Giả sử bạn đang sử dụng gói Basic và có 550 sản phẩm. Sau đó, bạn xóa 100 sản phẩm. Mặc dù bạn đang ở ngưỡng dành cho gói Starter, bạn sẽ vẫn ở gói Basic. Nếu bạn muốn đổi sang gói Starter, bạn cần thay đổi hạng gói đăng ký theo cách thủ công.

Thay đổi gói đăng ký

Mọi thay đổi đối với gói đăng ký bạn thực hiện sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Các bước thực hiện:

  1. Mở trang quản trị Oberlo.
  2. Nhấp vào tên tài khoản Oberlo, rồi nhấp vào Account settings (Cài đặt cài khoản) > Your plan (Gói của bạn).
  3. Trong mục Current Plan (Gói hiện tại), nhấp vào Select Plan (Chọn gói).
  4. Nhấp vào Chọn bên dưới gói bạn muốn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng Shopify.
  5. Xem lại thông tin chi tiết về các thay đổi với gói đăng ký Oberlo rồi nhấp vào Approve subscription (Phê duyệt gói đăng ký).

Gỡ Oberlo trong Shopify

Để dừng trả phí gói đăng ký trong Oberlo, bạn có thể thiết lập gói đăng ký thành gói Starter. Để gỡ Oberlo khỏi cửa hàng, bạn có thể xóa ứng dụng này trong trang Ứng dụng của cửa hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
    1. Nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh biểu tượng Oberlo. 3. Không bắt buộc: Chọn lý do tại sao bạn gỡ cài đặt ứng dụng trong menu thả xuống. 4. Không bắt buộc: Nhập bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải với ứng dụng. 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).

Nếu bạn cài đặt lại Oberlo trong tương lai, tài khoản Shopify sẽ kết nối lại với cùng một tài khoản Oberlo trước đó. Nếu muốn sử dụng tài khoản Oberlo mới hoặc khác, bạn có thể lập tài khoản Shopify khác và thiết lập Oberlo trong tài khoản Shopify đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí