Thiết lập Oberlo

Để sử dụng Oberlo trong Shopify, bạn cần có cửa hàng Shopify. Truy cập Shopify và nhấp vào Get started (Bắt đầu) để đăng ký. Sau khi có cửa hàng Shopify, truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify, tìm kiếm và cài đặt ứng dụng Oberlo.

Bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách truy cập trang web Oberlo và đăng ký với Oberlo. Điều này cho phép bạn khám phá sản phẩm trước khi đăng ký cửa hàng Shopify.

Sau khi liên kết tài khoản Shopify và tài khoản Oberlo, bạn không thể hủy liên kết để kết nối tài khoản Shopify với tài khoản Oberlo khác. Nếu muốn kết nối tài khoản Shopify với tài khoản Oberlo khác, bạn cần lập tài khoản Shopify mới.

Cài đặt Oberlo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify

  1. Mở Oberlo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

  3. Oberlo yêu cầu quyền quản lý đơn hàng, sản phẩm và dữ liệu khác của bạn. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng) để cấp cho Oberlo quyền thực hiện tất cả các chức năng.

Kết nối Oberlo với cửa hàng Shopify

  1. Truy cập trang web Oberlo.

  2. Nhấp vào Join Oberlo free (Tham gia Oberlo miễn phí) để đăng ký tài khoản Oberlo.

  3. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Connect a store (Kết nối cửa hàng).

  4. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Shopify, hãy đăng nhập bằng thông tin của cửa hàng.

  5. Oberlo yêu cầu quyền quản lý đơn hàng, sản phẩm và dữ liệu khác của bạn. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng) để cấp cho Oberlo quyền thực hiện tất cả các chức năng.

Mở Oberlo

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng.
  2. Nhấp vào Oberlo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí