Đơn hàng trong Oberlo

Tìm hiểu cách hoạt động của quá trình thực hiện đơn hàng bằng Oberlo và Shopify đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành doanh nghiệp bán hàng trung gian. Khi khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng Shopify (hoặc kênh bán hàng trực tuyến), bạn sẽ đặt hàng sản phẩm từ đơn vị cung ứng bằng Oberlo và đơn vị cung ứng sẽ trực tiếp gửi sản phẩm đến khách hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí