Câu hỏi thường gặp về Oberlo

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về Oberlo.

Bán hàng trung gian là gì?

Bán hàng trung gian cho phép bạn bán sản phẩm bằng cách sử dụng đơn vị cung ứng để giữ hàng trong kho và vận chuyển sản phẩm giúp bạn. Bạn thanh toán giá bán buôn cho đơn vị cung ứng nhưng vẫn kiểm soát được giá khách hàng nhìn thấy trong cửa hàng Shopify của bạn.

Để tìm hiểu thêm, xem Bán hàng trung gian bằng Oberlo.

Làm thế nào để bắt đầu bán hàng trung gian bằng Oberlo?

Nếu bạn mới sử dụng Oberlo và bán hàng trung gian, bạn nên bắt đầu bằng việc tạo tài khoản trên trang web Oberlo và làm theo hướng dẫn từng bước để thiết lập cửa hàng. Nếu bạn đã thiết lập cửa hàng Shopify và quen với bán hàng trung gian, hãy cài đặt Oberlo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để bắt đầu ngay.

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể thêm và nhập sản phẩm trực tiếp từ aliexpress.com vào cửa hàng Shopify.

Làm thế nào để truy cập tài khoản Oberlo?

Nếu cửa hàng Shopify của bạn đã được kết nối với tài khoản Oberlo, bạn có thể truy cập vào tài khoản Oberlo qua trang quản trị Shopify:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
    1. Trong mục Installed apps (Ứng dụng đã cài đặt), nhấp vào Oberlo.

Bạn cũng có thể truy cập trang web Oberlo và truy cập vào Oberlo bằng cách nhấp vào Login (Đăng nhập).

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Tất cả các phương thức thanh toán được Shopify hỗ trợ đều do nhà cung cấp bên thứ ba xử lý giao dịch. Mọi nhà cung cấp đều phải xử lý lần lượt từng khoản thanh toán, do vậy thường sẽ mất một khoảng thời gian từ thời điểm khách thanh toán đơn hàng đến khi bạn nhận được tiền thanh toán. Sau khi xử lý thanh toán, tiền mua sẽ được chuyển đến tài khoản thương nhân của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cách nhận tiền thanh toán, xem Nhận thanh toán.

Làm thế nào để hủy tài khoản Oberlo?

Để hủy tài khoản Oberlo, gỡ cài đặt ứng dụng trong cửa hàng Shopify. Nếu bạn quyết định sử dụng Oberlo trong tương lai, cài đặt lại ứng dụng và các sản phẩm bán hàng trung gian sẽ đồng bộ lại với cửa hàng Shopify.

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ giao hàng của khách?

Bạn có thể phải thay đổi địa chỉ giao hàng nếu khách hàng liên hệ với bạn để yêu cầu vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ khác với địa chỉ họ đã cung cấp khi thanh toán.

Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng trước khi bạn đặt đơn hàng với đơn vị cung ứng, mở trang đơn hàng và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh địa chỉ giao hàng của khách.

Sau khi bạn lưu địa chỉ mới, địa chỉ này sẽ tự động cập nhật trong Oberlo.

Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng sau khi đơn hàng được đặt, liên hệ với đơn vị cung ứng qua tin nhắn trực tiếp và yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng.

Làm thế nào để thay đổi đơn vị cung ứng cho sản phẩm cụ thể?

Bạn có thể thay đổi đơn vị cung ứng cho sản phẩm bằng tính năng ghi đè. Nếu có sản phẩm chưa mua từ đơn vị cung ứng ban đầu, bạn sẽ được nhắc nhở ghép mẫu mã với mẫu mã của đơn vị cung ứng mới.

Làm thế nào để liên hệ với đơn vị cung ứng?

Bạn có thể liên hệ với đơn vị cung ứng AliExpress bằng cách truy cập trực tiếp vào cửa hàng trực tuyến của đơn vị này trên aliexpress.com và nhấp vào Contact Now (Liên hệ ngay).

Làm thế nào để thông báo với đơn vị cung ứng rằng tôi đang bán hàng trung gian?

Mỗi khi bạn đặt đơn hàng, Oberlo sẽ gửi thông báo tùy chỉnh đến đơn vị cung ứng AliExpress giải thích rằng bạn đang bán hàng trung gian.

Để chỉnh sửa ghi chú tùy chỉnh, mở Oberlo > Settings (Cài đặt) > Đơn vị cung ứng > Custom note (Ghi chú tùy chỉnh).

Oberlo chọn phương thức vận chuyển cho đơn hàng trong trang thanh toán aliexpress.com như thế nào?

Tiện ích Chrome của Oberlo kiểm tra cài đặt vận chuyển theo trình tự sau để xác định phương thức vận chuyển cần sử dụng:

  1. Bất kỳ phương thức vận chuyển được cá nhân hóa nào dành cho sản phẩm trong trang thanh toán
  2. Phương thức vận chuyển mặc định, nếu có
  3. Phương thức khả thi rẻ nhất cho đơn hàng

Làm thế nào để tạo thủ công đơn hàng?

Nếu đơn hàng không hiển thị trong tài khoản Oberlo, bạn cần ghi đè các sản phẩm không được đồng bộ hóa, sau đó tạo đơn hàng nháp có các mặt hàng trong đơn hàng ban đầu. Đơn hàng sau đó hiển thị trong Oberlo và bạn có thể mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng.

Tôi có thể sử dụng chương trình liên kết khi bán hàng bằng Oberlo không?

Tất cả các gói Oberlo trả phí đều có thể kết nối với tài khoản đơn vị liên kết Admitad. Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt chương trình liên kết.

Khách hàng có bị thu phí nhập khẩu (hải quan hoặc thuế) đối với đơn hàng không?

Thường là không. Hầu hết các đơn vị cung ứng đều đánh dấu gói hàng là Quà tặng, nghĩa là người nhận không cần thanh toán thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, đơn vị cung ứng không thể đảm bảo có thể thực hiện điều này với mọi đơn hàng. Để tránh làm mất lòng khách hàng, hãy thêm ghi chú trong trang chính sách cửa hàng để thông báo cho khách hàng rằng có thể bị áp thuế nhập khẩu và khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí này. Để tìm hiểu thêm về cách tạo chính sách cửa hàng, xem Thêm trang web có chính sách cửa hàng.

Làm thế nào để gửi lại email thông báo vận chuyển?

Bạn có thể gửi lại email thông báo vận chuyển trong trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify bằng cách nhấp vào nút Resend email (Gửi lại email).

Tôi nên làm gì nếu đơn vị cung ứng không cung cấp sản phẩm nữa?

Khi đơn vị cung ứng rời khỏi aliexpress.com hoặc thay đổi tùy chọn sản phẩm họ cung cấp, bạn có thể sẽ không đặt hàng được một số sản phẩm trong cửa hàng cho khách hàng. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn cần cập nhật hoặc xóa các sản phẩm đó, thực hiện hoặc hủy đơn hàng, sau đó xem lại cài đặt tự động cập nhật trong Oberlo.

Cập nhật hoặc xóa sản phẩm hết hàng

Tìm kiếm sản phẩm tương tự trên aliexpress.com nhưng do đơn vị cung ứng khác cung cấp. Nếu tìm được sản phẩm tương tự, bạn có thể ghi đè sản phẩm hết hàng bằng sản phẩm mới. Điều này cho phép bạn thực hiện tất cả các đơn hàng hiện có đang chứa sản phẩm đó và tiếp tục bán trong cửa hàng. Xem Ghi đè sản phẩm.

Nếu không tìm được sản phẩm tương tự, bạn có thể xóa sản phẩm khỏi cửa hàng Shopify để khách hàng không mua được nữa. Xem Xóa sản phẩm.

Thực hiện hoặc hủy đơn hàng chứa sản phẩm hết hàng

Nếu tìm được sản phẩm thay thế và ghi đè lên sản phẩm hết hàng, bạn có thể thực hiện tất cả các đơn hàng hiện có theo cách thông thường. Xem Đơn hàng.

Nếu không tìm được sản phẩm thay thế, bạn nên hủy việc thực hiện những sản phẩm này trong đơn hàng và hoàn tiền cho khách hàng. Xem Hoàn tiền và hủy đơn hàng.

Xem lại cài đặt tự động cập nhật

Đảm bảo rằng cài đặt tự động cập nhật của bạn được thiết lập về cài đặt phù hợp nhất với doanh nghiệp khi sản phẩm hoặc mẫu mã hết hàng. Xem cài đặt tự động cập nhật trong Cài đặt chung.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí