Quản lý đơn hàng AliExpress

Bạn có thể sử dụng tài khoản người mua AliExpress để xem thêm chi tiết về đơn hàng đã thanh toán chứa sản phẩm trên AliExpress, khiếu nại với nhà cung cấp của AliExpress và hủy đơn hàng AliExpress.

Xem chi tiết bổ sung về đơn hàng AliExpress

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản người mua AliExpress, nhấp vào My Orders (Đơn hàng của tôi).
 2. Nhấp vào View Detail (Xem chi tiết) bên cạnh đơn hàng bạn muốn xem chi tiết bổ sung.

Hủy đơn hàng AliExpress

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản người mua AliExpress, nhấp vào My Orders (Đơn hàng của tôi).
 2. Nhấp vào Cancel Order (Hủy đơn hàng) bên cạnh đơn hàng bạn muốn hủy.
 3. Trong hộp thoại, xác nhận yêu cầu hủy.

Nhà cung cấp đánh giá yêu cầu hủy và phê duyệt yêu cầu, từ chối yêu cầu hoặc yêu cầu bạn thêm thông tin chi tiết trước khi đưa ra quyết định. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận và đơn hàng bị hủy, giao dịch sẽ bị hủy và đơn vị cung ứng sẽ không vận chuyển đơn hàng.

Khiếu nại

Bạn có thể khiếu nại về đơn hàng AliExpress nếu sản phẩm không giống như mô tả, nếu gặp vấn đề với việc thanh toán hoặc vấn đề khác về đơn hàng. Để khiếu nại, làm theo hướng dẫn trong Trung tâm hỗ trợ người mua của Aliexpress.

Xử lý đơn hàng trả lại đối với đơn hàng AliExpress

Hầu hết các đơn vị cung ứng trên AliExpress không chấp nhận đơn hàng trả lại, vì vậy bạn cần đọc kỹ chính sách của đơn vị cung ứng trước khi cung cấp lựa chọn trả lại cho khách hàng. Thay vào đó, AliExpress đề nghị hoàn tiền qua chương trình bảo vệ người mua. Để biết thêm chi tiết, truy cập trang bảo vệ người mua của AliExpress.

Nếu đơn vị cung ứng không chấp nhận đơn hàng trả lại nhưng bạn muốn cung cấp lựa chọn trả lại cho khách hàng, bạn có thể chấp nhận đơn hàng trả lại tại địa điểm của bạn thay vì địa điểm của đơn vị cung ứng.

Đề xuất dành cho việc quản lý đơn hàng trả lại và hoàn tiền

 • Chấp nhận đơn hàng trả lại trong một số trường hợp nhất định - Mặc dù nhà cung cấp của AliExpress thường không chấp nhận đơn hàng trả lại, bạn vẫn có thể chấp nhận đơn hàng trả lại về nhà hoặc văn phòng của mình. Nếu khách hàng muốn trả lại mặt hàng có chất lượng tốt, bạn có thể chấp nhận đơn hàng trả lại rồi bán lại mặt hàng đó cho khách hàng khác trong tương lai.
 • Tạo chính sách hoàn tiền và hoàn trả - Chính sách hoàn tiền và hoàn trả rõ ràng trên trang web có thể giúp bạn xử lý khoản tiền hoàn lại và đơn hàng trả lại của khách hàng dễ dàng hơn. Để tạo chính sách hoàn tiền và hoàn trả, làm theo các bước để Thêm hoặc tạo chính sách cửa hàng và điều chỉnh từ ngữ trong các chính sách bạn tạo cho phù hợp với chính sách của (các) nhà cung cấp trên AliExpress.
 • Sử dụng hệ thống quản lý khiếu nại - Để tìm hiểu cách liên hệ với nhà cung cấp trên AliExpress về các vấn đề liên quan đến đơn hàng, xem Khiếu nại.

Xuất dữ liệu về đơn hàng vào tệp CSV hoặc Excel

Bạn có thể xuất tệp CSV hoặc Excel (XLS) chứa danh sách đơn hàng từ tài khoản Oberlo sang địa chỉ email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Nhập địa chỉ email bạn muốn gửi tệp đã xuất.
 4. Chọn loại tệp. Bạn có thể xuất dữ liệu vào tệp CSV hoặc tệp Excel (XLS).
 5. Nhấp vào Export (Xuất).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí