Đặt và thực hiện đơn hàng AliExpress bằng Oberlo

Sau khi nhận được đơn hàng chứa mặt hàng của AliExpress, bạn cần mua mặt hàng từ đơn vị cung ứng. Oberlo giúp tự động hóa quá trình đặt hàng bằng cách thêm mặt hàng và thông tin vận chuyển của khách hàng vào trang thanh toán trên AliExpress của bạn, nhưng bạn phải đặt đơn hàng để khách hàng nhận được mặt hàng đó.

Trước khi đặt hoặc thực hiện bất kỳ đơn hàng AliExpress nào, đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn đang sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.
 • Bạn đang sử dụng trình duyệt Chrome của Google. Nếu không có trình duyệt Chrome trên máy tính, bạn có thể tải xuống Chrome tại google.com/chrome.
 • Bạn đã thêm tiện ích Chrome của Oberlo vào trình duyệt Chrome.
 • Bạn đã đăng nhập vào tài khoản người mua AliExpress của bạn trên AliExpress. Nếu không có tài khoản người mua AliExpress, bạn có thể đăng ký tài khoản trên AliExpress.
 • Giỏ hàng AliExpress của bạn đang trống.

Đặt một đơn hàng

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng rồi cuộn đến đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 2. Nhấp vào Đơn hàng bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 3. Khi được chuyển hướng đến AliExpress, rà soát và kiểm tra chi tiết đơn hàng.
 4. Nhập thông tin chi tiết thanh toán rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 5. Rà soát đơn hàng rồi nhấp vào Place Order (Đặt hàng).

Sau khi mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng, trạng thái thay đổi từ To Order (Đặt hàng) sang In Processing (Đang xử lý) trong Oberlo.

Đơn vị cung ứng sẽ gửi đơn hàng trong vòng 2-7 ngày. Xem mục Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện để biết cách đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện sau khi đơn vị cung ứng gửi mặt hàng.

Đặt nhiều đơn hàng

Nếu bạn đang sử dụng gói Boss, bạn có thể đặt nhiều đơn hàng cùng lúc. Không có giới hạn đối với số lượng đơn hàng bạn có thể thực hiện tại một thời điểm trong Oberlo, tuy nhiên, trang thanh toán AliExpress có giới hạn 30 đơn hàng mỗi lần thanh toán.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt 100 đơn hàng, bạn có thể đặt tất cả 100 đơn hàng qua Oberlo, sau đó thanh toán trong AliExpress bằng ba lần thanh toán, mỗi lần 30 đơn hàng, và một lần thanh toán 10 đơn hàng.

Nếu đang sử dụng gói Starter và muốn sử dụng tính năng này, bạn có thể thay đổi gói.

Các phương thức vận chuyển được cá nhân hóa hiện có sẽ được sử dụng khi xử lý nhiều đơn hàng. Những đơn hàng còn lại được xử lý bằng phương thức vận chuyển mặc định hoặc phương thức rẻ nhất nếu không có phương thức mặc định. Để thay đổi cài đặt vận chuyển, xem Cài đặt đơn vị cung ứng.

Khi bạn đặt nhiều đơn hàng cùng lúc trong Oberlo, tab AliExpress mới sẽ mở ra trong trình duyệt chứa các đơn hàng được xử lý của bạn. Nếu bạn đóng tab, đơn hàng sẽ ngừng xử lý. Tiến độ của đơn hàng đang được xử lý sẽ hiển thị trong Oberlo. Để xem thông tin chi tiết hơn về tiến độ, nhấp vào liên kết Trang trạng thái trong hộp thoại. Đơn hàng sẽ được chỉ định ID đơn hàng Ali và thay đổi trạng thái từ To order thành In processing sau khi được xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn thực hiện bằng một trong các cách sau: - Nếu bạn muốn chọn thực hiện một số đơn hàng cụ thể, chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi đơn hàng.

  • Nếu bạn muốn thực hiện tất cả các đơn hàng chưa thực hiện trên trang, chọn Showing # orders (Hiển thị mã số đơn hàng).
 3. Nhấp vào Place # AliExpress Orders (Đặt mã số đơn hàng AliExpress).

 4. Nếu xảy ra lỗi khi xử lý bất kỳ đơn hàng nào, quá trình xử lý đơn hàng sẽ dừng lại cho đến khi bạn khắc phục được lỗi. Để tìm hiểu thêm về từng lỗi, xem Sửa thông báo lỗi đặt hàng số lượng lớn.

 5. Sau khi tất cả các đơn hàng được xử lý, nhấp vào Pay For All Orders (Thanh toán tất cả đơn hàng) trong hộp thoại xử lý đơn hàng.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thay đổi phương thức vận chuyển cho đơn hàng, nhấp vào liên kết phương thức vận chuyển bên cạnh đơn hàng trong mục Order Review (Xem lại đơn hàng) và chọn phương thức mới.

 7. Hoàn tất thanh toán cho các đơn hàng trong trang thanh toán aliexpress.com.

Đơn vị cung ứng sẽ gửi đơn hàng trong vòng 2-7 ngày. Xem mục Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện về cách đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện sau khi đơn vị cung ứng gửi hàng.

Sửa lỗi đặt hàng số lượng lớn

Các lỗi sau đây có thể hiển thị trong hộp thoại đặt hàng số lượng lớn khi bạn đặt nhiều đơn hàng:

 • Cần chú ý - Không thể thêm sản phẩm vào trang thanh toán AliExpress. Ví dụ: Sản phẩm trên AliExpress có thể đã hết hàng.

  Để biết thêm thông tin, nhấp vào Solve (Giải quyết) trong hộp thoại xử lý đơn hàng. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang AliExpress của sản phẩm không thể đặt hàng. Nếu bạn muốn bỏ qua đơn hàng, nhấp vào Skip Order (Bỏ qua đơn hàng) trong hộp thoại Tiện ích Chrome của Oberlo. Đơn hàng được đánh dấu là Failed trong trang trạng thái xử lý đơn hàng.

  Bạn có thể sử dụng ánh xạ mẫu mã để cố gắng kết nối sản phẩm với đơn vị cung ứng mới để có thể thử đặt lại đơn hàng vào lúc sau. Để biết thêm thông tin, xem Kết hợp sản phẩm với ánh xạ mẫu mã.

  Nếu không có đơn vị cung ứng nào khác còn sản phẩm, bạn nên giải quyết sự việc với khách hàng. Ví dụ: Bạn có thể liên hệ với khách hàng và hỏi họ có muốn một mẫu mã khác của sản phẩm không hoặc họ có muốn trừ số tiền họ đã thanh toán vào giá của sản phẩm khác trong cửa hàng không. Nếu khách hàng không muốn bất kỳ sản phẩm nào khác, bạn cần hủy và hoàn tiền đơn hàng.

 • Không thể điền thông tin vận chuyển - Oberlo không thể thêm địa chỉ giao hàng của khách vào trang thanh toán AliExpress.

  Để giải quyết trường hợp này, nhấp vào Solve (Giải quyết) trong hộp thoại xử lý đơn hàng. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang thanh toán AliExpress nơi bạn có thể thêm thông tin còn thiếu. Sau khi nhập thông tin, nhấp vào Save and ship to this address (Lưu và giao hàng đến địa chỉ này).

  Nếu bạn không có thông tin, nhấp vào Skip Order (Bỏ qua đơn hàng) trong hộp thoại Tiện ích Chrome của Oberlo. Oberlo sẽ bỏ qua đơn hàng, đánh dấu đơn hàng là Failed và tiếp tục xử lý các đơn hàng khác trong hàng chờ. Sau đó, bạn có thể liên hệ với khách hàng để lấy thông tin chính xác và thử đặt lại đơn hàng vào lúc sau.

 • Giải mã Captcha - AliExpress yêu cầu bạn phải giải mã CAPTCHA để tiếp tục quá trình xử lý đơn hàng.

  Để giải quyết trường hợp này, nhấp vào Solve (Giải quyết) trong hộp thoại xử lý đơn hàng. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang thanh toán AliExpress. Trong hộp thoại Tiện ích Chrome của Oberlo, giải mã CAPTCHA và nhấp vào Solve (Giải quyết).

Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện

Sau khi đơn vị cung ứng gửi sản phẩm, bạn cần đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện. Nếu bạn muốn tự động gửi email xác nhận vận chuyển cho khách hàng khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện, xem Thông báo vận chuyển. Bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện bằng những cách sau:

Thực hiện đơn hàng trong Oberlo

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Bên cạnh mỗi đơn hàng bạn muốn thực hiện, nhấp vào Get Tracking Code (Nhận mã theo dõi).

Thực hiện đơn hàng trong tài khoản AliExpress

Khi ở trong tài khoản người mua AliExpress, vào My Orders (Đơn hàng của tôi) và sử dụng một trong những phương thức sau:

 • Đánh dấu một đơn hàng là đã thực hiện - Nhấp vào SYNC WITH OBERLO (ĐỒNG BỘ HÓA VỚI OBERLO) bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 • Đánh dấu tất cả đơn hàng trên trang hiện tại là đã thực hiện - Nhấp vào SYNC THIS PAGE (ĐỒNG BỘ HÓA TRANG NÀY).
 • Đánh dấu tất cả đơn hàng trong 30 ngày qua là đã thực hiện - Nhấp vào SYNC LAST 30 DAYS (ĐỒNG BỘ HÓA 30 NGÀY QUA).

Thực hiện thủ công đơn hàng

Bạn có thể thực hiện thủ công bất kỳ đơn hàng nào chứa mặt hàng AliExpress đã được đơn vị cung ứng gửi đi bằng cách dán mã theo dõi trong đơn hàng AliExpress vào đơn hàng Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản người mua AliExpress, vào mục My Orders (Đơn hàng của tôi).
 2. Tìm đơn hàng bạn muốn đánh dấu là đã thực hiện và nhấp vào Track Order (Theo dõi đơn hàng).
 3. Sao chép số theo dõi.
 4. Mở bảng quản lý Oberlo.
 5. Truy cập trang Đơn hàng và nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện) bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 6. Dán mã theo dõi vào trường văn bản và nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí