Các bước xử lý đơn hàng đầu tiên của bạn

Trước khi đặt đơn hàng Oberlo đầu tiên với đơn vị cung ứng, bạn cần kiểm tra một số cài đặt trong Oberlo và trên máy tính trước. Sau khi đặt đơn hàng, bạn phải đợi đến khi đơn vị cung ứng xử lý và gửi đơn hàng để đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện. Có thể mất vài ngày để đơn vị cung ứng gửi đơn hàng, nghĩa là quá trình này có thể phải mất vài ngày để hoàn tất.

Xem lại cài đặt tài khoản Oberlo của bạn

Xem lại cài đặt tài khoản của bạn, ví dụ như ghi chú bạn gửi đến đơn vị cung ứng khi đặt hàng từ AliExpress, trước khi xử lý đơn hàng đầu tiên.

Cài đặt chung

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Notify customers about shipped orders (Thông báo cho khách hàng về đơn hàng đã vận chuyển), chọn xem bạn có muốn gửi email cho khách hàng mỗi khi có thông tin mới về trạng thái vận chuyển, ví dụ như đơn hàng đang được vận chuyển hoặc số theo dõi đang được thêm vào đơn hàng.
 3. Lưu thay đổi.

Cài đặt đơn vị cung ứng

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Settings (Cài đặt) rồi nhấp vào Đơn vị cung ứng.
 2. Trong mục AliExpress, tạo phương thức vận chuyển được cá nhân hóa và thiết lập phương thức vận chuyển mặc định.
 3. Xem lại Ghi chú tùy chỉnh được gửi đến đơn vị cung ứng khi bạn đặt hàng qua AliExpress.
 4. Lưu thay đổi.

Chuẩn bị máy tính để đặt đơn hàng

Đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu cần thiết để đặt đơn hàng bằng Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Bạn không thể xử lý đơn hàng qua Oberlo trên thiết bị di động như các thiết bị iPhone, iPad hoặc Android.
 2. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Google Chrome. Nếu chưa cài đặt trình duyệt Chrome trên máy tính, bạn có thể tải xuống Chrome tại google.com/chrome.
 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã thêm Tiện ích Chrome của Oberlo vào trình duyệt Chrome.
 4. Mở tab mới trong Google Chrome và đăng nhập vào tài khoản người mua AliExpress tại aliexpress.com. Nếu không có tài khoản người mua AliExpress, bạn có thể đăng ký tài khoản trong AliExpress.
 5. Đảm bảo giỏ hàng của bạn trên aliexpress.com trống.

Đặt đơn hàng của bạn

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng rồi cuộn đến đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 2. Nhấp vào Đơn hàng bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện.
 3. Khi được chuyển hướng đến AliExpress, rà soát và kiểm tra chi tiết đơn hàng.
 4. Nhập thông tin chi tiết thanh toán rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 5. Rà soát đơn hàng rồi nhấp vào Place Order (Đặt hàng).

Sau khi mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng, trạng thái thay đổi từ To Order (Đặt hàng) sang In Processing (Đang xử lý) trong Oberlo.

Đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện

Sau khi đặt đơn hàng, bạn cần đợi phía đơn vị cung ứng của bạn thực hiện đơn hàng. Khi đơn vị cung ứng thực hiện đơn hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận và cần thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã được vận chuyển. Hầu hết các đơn vị cung ứng đều cung cấp thông tin theo dõi vận chuyển nhưng vẫn có một số đơn vị không cung cấp. Chọn một trong những phương thức thực hiện dưới đây dựa trên việc đơn vị cung ứng có cung cấp mã theo dõi hay không.

Nếu đơn vị cung ứng cung cấp thông tin theo dõi

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản người mua AliExpress để yêu cầu thông tin theo dõi.

Các bước thực hiện:

 1. Mở bảng quản lý Oberlo.
 2. Nhấp vào Đơn hàng.
 3. Bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện, nhấp vào Get Tracking Code (Nhận mã theo dõi).

Ngoài ra, bạn có thể vào trang Đơn hàng của tôi trong tài khoản AliExpress và nhấp vào SYNC WITH OBERLO (ĐỒNG BỘ HÓA VỚI OBERLO), SYNC THIS PAGE (ĐỒNG BỘ HÓA TRANG NÀY) hoặc SYNC LAST 30 DAYS (ĐỒNG BỘ HÓA 30 NGÀY QUA).

Nếu đơn vị cung ứng không cung cấp thông tin theo dõi

 1. Mở bảng quản lý Oberlo.
 2. Nhấp vào Đơn hàng.
 3. Bên cạnh đơn hàng bạn muốn thực hiện, nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).
 4. Chọn xem có gửi email xác nhận đến khách hàng hay không bằng cách bật/tắt Send a notification email to the customer (Gửi email thông báo đến khách hàng).
 5. Nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

Theo dõi đơn hàng

Nhờ biết được tiến độ của đơn hàng, bạn có thể tạo trải nghiệm tích cực cho khách hàng nếu xảy ra chậm trễ. Nếu đơn vị cung ứng cung cấp thông tin theo dõi, bạn có thể tự theo dõi đơn hàng của khách hàng và đảm bảo rằng đơn hàng được lên lịch để vận chuyển đến khách hàng trong khung thời gian bạn quảng cáo.

Nếu bạn nhận ra rằng đơn hàng sẽ không đến đúng giờ, bạn có thể liên hệ với khách hàng để có thể tặng giảm giá hoặc hoàn tiền trước để củng cố niềm tin vào thương hiệu của bạn và gia tăng cơ hội khách hàng mua hàng của bạn lần nữa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí