Chọn, nhập và bán sản phẩm của bạn

Sản phẩm là một phần quan trọng nhất của doanh nghiệp bán hàng trung gian. Các sản phẩm bạn chọn để bán ảnh hưởng tới cách vận hành cửa hàng trực tuyến, cách bạn tiếp thị cửa hàng và đối tượng tiếp thị.

Cách bạn định giá sản phẩm có vai trò quan trọng đến khả năng sinh lời nhưng cũng ảnh hưởng đến việc chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng. Để tìm hiểu thêm về cách định giá sản phẩm, xem Thiết lập và quản lý giá sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí