Thêm và nhập sản phẩm

Sau khi quyết định được sản phẩm muốn bán, bạn có thể thêm vào cửa hàng Shopify. Trước tiên, bạn cần thêm sản phẩm vào danh sách nhập trong Oberlo, sau đó nhập vào cửa hàng của bạn.

Bạn có thể thêm sản phẩm vào danh sách nhập bằng cách tìm kiếm trong bảng quản lý Oberlo hoặc sử dụng tiện ích Chrome của Oberlo khi duyệt xem aliexpress.com.

Thêm sản phẩm từ tìm kiếm Oberlo

 1. Mở bảng quản lý Oberlo.
 2. Nhấp vào Find products (Tìm sản phẩm).
 3. Tìm sản phẩm bạn muốn thêm vào cửa hàng bằng thanh tìm kiếm.
 4. Khi tìm thấy sản phẩm muốn thêm, hãy di chuyển con trỏ lên sản phẩm rồi nhấp vào Add to Import List (Thêm vào danh sách nhập).

Sau khi thêm sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trước khi nhập vào cửa hàng Shopify.

Thêm sản phẩm khi đang ở trong aliexpress.com

Để thêm sản phẩm vào cửa hàng khi đang duyệt xem aliexpress.com, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:

Các bước thực hiện:

 1. Trong khi sử dụng trình duyệt Chrome trên máy tính, truy cập aliexpress.com.
 2. Chuyển đến sản phẩm bạn muốn thêm vào cửa hàng.
 3. Nhấp vào biểu tượng Oberlo ở góc dưới cùng bên phải để thêm sản phẩm vào danh sách nhập trong Oberlo.

Sau khi thêm sản phẩm và trước khi nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify, chỉnh sửa chi tiết sản phẩm. Việc thay đổi chi tiết sản phẩm, ví dụ như tên và mô tả sản phẩm, giúp sản phẩm trở nên độc đáo và hấp dẫn đối với khách hàng của bạn hơn so với thông tin chi tiết mặc định của Oberlo.

Nhập sản phẩm từ danh sách nhập vào cửa hàng Shopify

Trước khi nhập sản phẩm từ Oberlo, hãy chỉnh sửa chi tiết sản phẩm để biến chúng thành sản phẩm dành riêng cho cửa hàng và thương hiệu của bạn. Khi đã sẵn sàng nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify, bạn có thể thực hiện thao tác này trong trang Import List (Danh sách nhập).

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở mục Import List (Danh sách nhập).

 2. Chọn trong các tùy chọn sau:

- Để nhập từng sản phẩm, nhấp vào Import to store (Nhập vào cửa hàng) bên cạnh sản phẩm bạn muốn nhập. - Để nhập hàng loạt sản phẩm, chọn nhiều sản phẩm rồi nhấp vào Import all to store (Nhập tất cả vào cửa hàng).

Sản phẩm đã nhập sẽ hiển thị trên trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nhập mẫu mã sản phẩm vào cửa hàng Shopify

Nếu bạn không muốn nhập tất cả các mẫu mã của sản phẩm vào cửa hàng, bạn có thể nhập từng mẫu mã bạn muốn bán. Một số sản phẩm có thể có hàng trăm mẫu mã và bạn có thể chỉ muốn bán một vài mẫu mã trong cửa hàng Shopify.

Ví dụ: Bạn muốn bán ốp điện thoại di động nhưng sản phẩm này có 40 mẫu mã.

Bạn có thể bỏ chọn những mẫu mã bạn không muốn bán và nhập những mẫu mã còn lại vào cửa hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở mục Import List (Danh sách nhập).
 2. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn nhập, nhấp vào tab Mẫu mã.
 3. Bỏ chọn các mẫu mã bạn không muốn bán rồi nhấp vào Import to store (Nhập vào cửa hàng).

Sản phẩm được nhập hiển thị trên trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí