Chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trong Oberlo

Các sản phẩm bạn thêm từ danh sách nhập đã chứa thông tin chi tiết từ đơn vị cung ứng. Một số thông tin chi tiết có thể không liên quan và có thể quá nhiều đối với khách hàng trong một vài trường hợp.

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết sản phẩm trước hoặc sau khi nhập sản phẩm. Chỉnh sửa thông tin chi tiết trong danh sách nhập trước khi nhập. Chỉnh sửa thông tin chi tiết trong trang quản trị Shopify sau khi nhập.

Thay đổi tiêu đề và mô tả sản phẩm

Bạn có thể thay đổi tiêu đề sản phẩm trong trang Import List (Danh sách nhập) của trang quản trị Oberlo. Để thay đổi mô tả sản phẩm, nhấp vào tab Description (Mô tả) đối với sản phẩm bạn muốn cập nhật.

 • Title (Tiêu đề) - Tên sản phẩm bạn muốn khách hàng nhìn thấy. Thay đổi tiêu đề mặc định của Oberlo vì những tiêu đề này được viết cho doanh nghiệp, không phải cho người tiêu dùng. Tiêu đề sản phẩm độc đáo và hấp dẫn có nhiều khả năng tạo được doanh số hơn tiêu đề mặc định.

 • Description (Mô tả) - Phần mô tả sản phẩm. Phần này sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức để bạn có thể định dạng văn bản. Mô tả chi tiết sản phẩm để thông báo cho khách hàng tiềm năng. Tạo mô tả sản phẩm của riêng bạn để sản phẩm của bạn là duy nhất trên công cụ tìm kiếm.

Chỉnh sửa mẫu mã sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa mẫu mã sản phẩm trong Oberlo trên trang Import List (Danh sách nhập) bằng cách nhấp vào Mẫu mã đối với sản phẩm bạn muốn cập nhật.

Điều chỉnh trọng lượng sản phẩm

Nếu định thiết lập phí vận chuyển dựa trên trọng lượng, bạn cần thêm trọng lượng của sản phẩm. Nếu đơn vị cung ứng không cung cấp trọng lượng sản phẩm, bạn có thể sử dụng phí vận chuyển dựa trên giá.

Bạn có thể thêm trọng lượng sản phẩm trong hoặc sau khi nhập sản phẩm.

Thêm trọng lượng sản phẩm khi nhập sản phẩm

Để thêm trọng lượng trong quá trình nhập sản phẩm, bạn phải bật cài đặt Set unit of measurement for product weight (Thiết lập đơn vị đo lường cho trọng lượng sản phẩm).

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Cài đặt.
 2. Bật cài đặt Set unit of measurement for product weight (Thiết lập đơn vị đo lường cho trọng lượng sản phẩm).
 3. Trong menu thả xuống, chọn đơn vị bạn muốn dùng cho trọng lượng sản phẩm, sau đó nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Sau khi bật cài đặt này, bạn có thể thêm trọng lượng cho sản phẩm và mẫu mã trong cột Weight (Trọng lượng) của tab Mẫu mã của sản phẩm trong quá trình nhập sản phẩm. Để biết thêm thông tin, xem Nhập sản phẩm trong danh sách nhập vào cửa hàng Shopify.

Thêm trọng lượng sản phẩm sau khi nhập sản phẩm

Nếu đã nhập sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm trong trang quản trị Shopify để thêm trọng lượng sản phẩm. Để biết thêm thông tin, xem Chi tiết sản phẩm.

Thay đổi loại sản phẩm và thêm thẻ

Bạn có thể thay đổi loại và thẻ trên trang Danh sách nhập trong Oberlo.

 • Loại sản phẩm - Danh mục sản phẩm giúp bạn sắp xếp sản phẩm. Bạn có thể sử dụng loại sản phẩm làm điều kiện cho bộ sưu tập tự động.

 • Tags (Thẻ) - Thẻ là từ khóa có thể tìm kiếm được liên kết với sản phẩm. Thẻ có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm qua tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến và bạn cũng có thể sử dụng thẻ để tạo bộ sưu tập tự động. Để biết thêm thông tin về thêm hoặc xóa thẻ, xem Thêm hoặc xóa thẻ.

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Bạn có thể nhóm các sản phẩm vào bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Đây là một số ví dụ về bộ sưu tập có thể tạo:

 • quần áo nam, quần áo nữ hoặc quần áo trẻ em
 • một loại mặt hàng gia dụng nhất định, như đèn, đệm hoặc thảm
 • hàng giảm giá
 • mặt hàng theo mùa như thiệp và đồ trang trí ngày lễ

Khi bạn tạo bộ sưu tập, bộ sưu tập sẽ hiển thị trong cửa hàng trực tuyến dưới dạng thư viện sản phẩm mà bạn đã thêm sản phẩm vào. Khách hàng có thể nhấp vào hình ảnh sản phẩm trên trang bộ sưu tập để truy cập trang của sản phẩm.

Dưới đây là quy trình cơ bản để thêm bộ sưu tập. Để biết thêm thông tin chi tiết, tìm hiểu cách tạo bộ sưu tập tự động hoặc tạo bộ sưu tập thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Trong trang Bộ sưu tập, nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập).

 3. Nhập thông tin chi tiết cho bộ sưu tập.

 4. Nhấp vào Save collection (Lưu bộ sưu tập).

Để biết thông tin về thêm sản phẩm vào bộ sưu tập, xem Bộ sưu tập.

Bạn có thể thay đổi bộ sưu tập dành cho sản phẩm trên trang Danh sách nhập trong Oberlo. Danh sách thả xuống chỉ hiển thị bộ sưu tập Shopify thủ công. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ bộ sưu tập tự động nào sẽ được tự động chỉ định vào bộ sưu tập.

Chọn hình ảnh sản phẩm

Khi bạn nhập sản phẩm vào Shopify, hình ảnh sản phẩm có chất lượng cao sẽ được thêm vào. Bạn có thể chọn hình ảnh mà khách hàng nhìn thấy khi xem sản phẩm và mẫu mã. Để biết thông tin về hình ảnh sản phẩm, xem Hình ảnh sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí