Phân chia mẫu mã

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể phân chia từng mẫu mã thành một sản phẩm riêng. Ví dụ: Nếu sản phẩm có ba mẫu mã màu sắc, bạn có thể chuyển đổi từng mẫu mã thành sản phẩm riêng để bán trong cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Thêm sản phẩm bạn muốn phân chia vào danh sách nhập.

  2. Trong danh sách nhập, tìm sản phẩm bạn muốn phân chia và nhấp vào More Actions (Thao tác khác) > Split Product (Phân chia sản phẩm).

  3. Chọn cách phân chia sản phẩm mà bạn muốn. Ví dụ: Nếu sản phẩm có cả mẫu mã màu sắc và kích cỡ, chọn Màu để phân chia sản phẩm thành các sản phẩm riêng dựa trên màu sắc.

  4. Nhấp vào Split to Products (Phân chia thành sản phẩm).

Khi bạn tạo sản phẩm mới, những mẫu mã không được sử dụng sẽ bị tắt thay vì xóa. Bạn có thể bật một mẫu mã cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào sau khi phân chia sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí