Kết hợp sản phẩm với ánh xạ mẫu mã

Nếu bạn tìm thấy nhiều đơn vị cung ứng cung cấp sản phẩm giống nhau nhưng khác mẫu mã, bạn có thể kết hợp các mẫu mã này vào một sản phẩm. Điều này cho phép bạn cung cấp tất cả các mẫu mã có thể cho khách hàng trên một sản phẩm.

Ví dụ: Giả sử bạn tìm được một chiếc áo sơ mi có kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn do một đơn vị cung ứng cung cấp và đơn vị cung ứng khác cung cấp cùng một chiếc áo sơ mi có kích cỡ rất lớn. Với tính năng ánh xạ mẫu mã, bạn có thể kết hợp những mẫu mã này vào một sản phẩm áo sơ mi có kích cỡ nhỏ, trung bình, lớn và rất lớn.

Cùng xem ví dụ khác: Nếu đơn vị cung ứng hết một mẫu mã, bạn có thể kết hợp mẫu mã này với cùng một sản phẩm của đơn vị cung ứng khác cũng bán mẫu mã đó. Điều này cho phép bạn thay đổi mẫu mã đã hết hàng bằng mẫu mã mới một cách linh hoạt mà không cần xóa toàn bộ sản phẩm.

Kết hợp sản phẩm

Bạn có thể kết hợp tối đa 5 sản phẩm và có tối đa 100 mẫu mã cho sản phẩm kết hợp. Sản phẩm không sử dụng được ánh xạ mẫu mã nếu không có bất kỳ mẫu mã nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm mẫu mã khác.
 3. Trong mục Source Products (Sản phẩm nguồn), nhấp vào Manage variants (Quản lý mẫu mã).
 4. Nhấp vào Add Product (Thêm sản phẩm).
 5. Trong trường Product link (Liên kết sản phẩm), nhập URL sản phẩm bạn muốn kết hợp với sản phẩm hiện có, sau đó nhấp vào Connect (Kết nối).
 6. Hoàn tất các bước sau đối với từng mẫu mã bạn muốn thêm:

  1. Nhấp vào Add Variant (Thêm mẫu mã).
  2. Đặt tên cho từng tùy chọn mẫu mã.
  3. Nhấp vào Create variants (Tạo mẫu mã).
  4. Trong menu thả xuống Source Product (Sản phẩm nguồn), chọn đơn vị cung ứng bạn muốn.
  5. Trong menu thả xuống Source Variant (Mẫu mã nguồn), chọn mẫu mã bạn muốn.
 7. Sau khi thêm những mẫu mã bạn muốn, nhấp vào Save (Lưu).

Xóa sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm khỏi sản phẩm kết hợp

Bạn phải xóa tất cả các mẫu mã của sản phẩm để xóa sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn xóa đơn vị cung ứng, sau đó nhấp vào Manage variants (Quản lý mẫu mã).
 3. Đối với mỗi mẫu mã của sản phẩm bạn muốn xóa có kết nối với sản phẩm kết hợp, thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh mẫu mã.
  2. Trong hộp thoại Delete variant (Xóa mẫu mã), nhấp vào Delete (Xóa).
 4. Trong hộp Source Products (Sản phẩm nguồn), nhấp vào x bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí