Liên kết các mẫu mã sản phẩm khác nhau vào một sản phẩm

Liên kết mẫu mã sản phẩm nghĩa là kết hợp các mẫu mã từ các sản phẩm khác nhau vào một sản phẩm. Nếu nhiều đơn vị cung ứng cung cấp sản phẩm AliExpress giống nhau nhưng khác mẫu mã, bạn có thể liên kết các mẫu mã này vào một sản phẩm Shopify. Điều này cho phép bạn cung cấp mọi mẫu mã có thể cho khách hàng trên một sản phẩm Shopify.

Ví dụ: Bạn tìm được một chiếc áo sơ mi để bán có kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn do một đơn vị cung ứng cung cấp. Một đơn vị cung ứng khác cung cấp cùng một chiếc áo sơ mi có kích cỡ rất lớn. Với tính năng liên kết mẫu mã, bạn có thể liên kết mẫu mã từ các sản phẩm khác nhau vào một sản phẩm Shopify áo sơ mi có kích cỡ nhỏ, trung bình, lớn và rất lớn.

Bạn cũng có thể liên kết mẫu mã để thay thế một mẫu mã nếu đơn vị cung ứng hiện tại hết hàng trong kho. Bạn có thể tìm cùng một mẫu mã sản phẩm từ một đơn vị cung ứng khác. Điều này cho phép bạn thay đổi mẫu mã đã hết hàng bằng những mẫu mã mới mà không cần xóa toàn bộ sản phẩm.

Liên kết mẫu mã sản phẩm

Bạn có thể có tối đa 100 mẫu mã cho sản phẩm Shopify. Sản phẩm sẽ không sử dụng được tính năng liên kết mẫu mã nếu không có bất kỳ mẫu mã nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm mẫu mã khác.
 3. Trong mục AliExpress Products (Sản phẩm AliExpress), nhấp vào Manage Variants (Quản lý mẫu mã).
 4. Nhấp vào Add Product (Thêm sản phẩm).
 5. Trong trường AliExpress Products (Sản phẩm AliExpress), dán URL của sản phẩm bạn muốn liên kết với sản phẩm hiện có.
 6. Hoàn tất các bước sau đối với từng mẫu mã bạn muốn thêm:

  1. Nhấp vào Add Variant (Thêm mẫu mã).
  2. Đặt tên cho từng tùy chọn mẫu mã.
  3. Nhấp vào Create Variants (Tạo mẫu mã).
  4. Trong menu thả xuống AliExpress product (Sản phẩm AliExpress), chọn sản phẩm bạn muốn.
  5. Trong menu thả xuống AliExpress variant (cost) (Mẫu mã AliExpress (chi phí)), chọn mẫu mã bạn muốn.
 7. Sau khi thêm những mẫu mã bạn muốn, nhấp vào Save (Lưu).

Ngắt liên kết sản phẩm và mẫu mã sản phẩm

Để ngắt liên kết sản phẩm AliExpress với sản phẩm Shopify, bạn cần hủy liên kết tất cả mẫu mã với sản phẩm Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn xóa mẫu mã.
 3. Trong mục AliExpress Products (Sản phẩm AliExpress), nhấp vào Manage Variants (Quản lý mẫu mã).
 4. Trong cột AliExpress product (Sản phẩm AliExpress) và AliExpress variant (cost) (Mẫu mã AliExpress (chi phí)), thay đổi sản phẩm và mẫu mã mà bạn muốn gỡ khỏi sản phẩm và mẫu mã sản phẩm khác.
 5. Trong mục AliExpress Products (Sản phẩm AliExpress), nhấp vào x bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí