Vận chuyển trong Oberlo

Khi bạn bán sản phẩm bằng Oberlo, tất cả sản phẩm sẽ do đơn vị cung ứng vận chuyển. Khi mua sản phẩm của đơn vị cung ứng, bạn cần thanh toán phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào phương thức vận chuyển và quốc gia bạn bán hàng đến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí