Theo dõi đơn hàng trong Oberlo

Oberlo giúp bạn theo dõi trạng thái đơn hàng của khách hàng. Bạn cũng có thể xem và giải quyết các lỗi theo dõi như mã theo dõi bị hỏng hoặc hết hạn.

Mã theo dõi được cung cấp đối với hầu hết các đơn hàng AliExpress. Đối với đơn hàng có mã theo dõi, mã sẽ xuất hiện bên cạnh đơn hàng trên trang Đơn hàng trong tài khoản Oberlo.

Xem thêm thông tin theo dõi

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã theo dõi bên cạnh bất kỳ đơn hàng nào để xem thêm thông tin chi tiết về lô hàng.

Cập nhật thông tin theo dõi

Oberlo cập nhật thông tin theo dõi vài ngày một lần nhưng bạn có thể yêu cầu cập nhật trạng thái bất cứ lúc nào hoặc điều chỉnh thủ công nếu biết trạng thái mới.

Yêu cầu cập nhật trạng thái theo dõi

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã theo dõi bên cạnh đơn hàng bạn muốn yêu cầu cập nhật trạng thái theo dõi.
 3. Nhấp vào Retrack (Theo dõi lại).

Cập nhật thủ công trạng thái theo dõi

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã theo dõi bên cạnh đơn hàng bạn muốn cập nhật trạng thái theo dõi.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Set tracking status manually (Tự đặt trạng thái theo dõi) và chọn trạng thái theo dõi mới.

Ví dụ: Nếu bạn biết đơn hàng đã được giao, trước tiên nhấp vào Retrack (Theo dõi lại) để lấy thông tin mới nhất từ mã theo dõi. Nếu trạng thái không được cập nhật thành Đã giao, bạn có thể thay đổi trạng thái theo cách thủ công bằng menu thả xuống Set tracking status manually (Đặt thủ công trạng thái theo dõi).

Trang theo dõi

Để xem trạng thái theo dõi của tất cả các đơn hàng, nhấp vào Theo dõi trong bảng quản lý Oberlo.

Trang Theo dõi mặc định hiển thị đơn hàng bạn đã đặt trong vòng 30 ngày qua. Bạn có thể nhấp vào khoảng ngày để thay đổi khung thời gian.

Bạn có thể chọn trạng thái đơn hàng bạn muốn tập trung vào bằng cách sử dụng bộ lọc.

Chọn Requires attention (Cần chú ý) trong hộp bộ lọc kết quả để hiển thị đơn hàng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

 • Đơn hàng đã được đặt từ hơn 45 ngày trước và đã thực hiện nhưng chưa giao.
 • Trạng thái thực hiện gói hàng của đơn hàng là Alert, Expired hoặc Undelivered.
 • Đơn hàng đã được đặt từ 7 ngày trước và chưa thực hiện.

Trạng thái mã theo dõi

Đơn hàng có thể có một trong các trạng thái theo dõi sau:

Trạng thái mã theo dõi
Trạng thái Mô tả
Đang chờ xử lý Đơn hàng mới rời kho gần đây. Có thể mất 5-7 ngày để kích hoạt mã theo dõi.
Không được công nhận Mã theo dõi mà đơn vị cung ứng cấp cho bạn không hợp lệ. Liên hệ với đơn vị cung ứng để yêu cầu mã theo dõi chính xác.
Đang vận chuyển Đơn hàng đã rời quốc gia nơi gửi hoặc vừa đến quốc gia nơi nhận và đang chờ kiểm tra hải quan.
Lấy hàng Gói hàng đã đến cơ sở bưu chính địa phương hoặc đã được gửi đi để giao hàng.
Đã hết hạn Số theo dõi đã hết hạn, vì gói hàng mất quá lâu để được giao hoặc hãng vận chuyển đã làm mất gói hàng. Liên hệ với đơn vị cung ứng để biết chi tiết.
Cảnh báo Một trong các sự kiện sau đã xảy ra:
 • Người nhận đã từ chối mặt hàng.
 • Địa chỉ nơi nhận không chính xác/không đủ điều kiện/không hoàn chỉnh.
 • Đã hết thời gian lưu hàng đối với gói hàng.
 • Người nhận vắng nhà.
 • Gói hàng bị hải quan giữ lại: gói hàng chứa hàng hóa bị cấm, việc nhập khẩu hàng hóa bị hạn chế hoặc các lý do không được nêu rõ khác.
 • Gói hàng bị hỏng hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển.
Chưa giao Nhân viên đã đến giao hàng nhưng không thành công:
 • Người nhận không có mặt tại thời điểm giao hàng.
 • Việc giao hàng bị trì hoãn hoặc dời lịch.
 • Người nhận yêu cầu giao hàng sau.
 • Nhân viên chuyển phát không tìm được địa chỉ.
 • Địa chỉ nằm ở khu vực nông thôn hoặc hẻo lánh.
Đã trả lại Đơn vị cung ứng đã chấp nhận gói hàng bị trả lại.
Đã giao Gói hàng đã được giao đến khách hàng.

Theo dõi quá trình thực hiện

Bạn có thể theo dõi quá trình thực hiện trong một khoảng thời gian. Ví dụ: Bạn có thể xem có bao nhiêu đơn hàng đã được thực hiện trong 7 ngày vừa qua hoặc những đơn hàng chưa được giao đến khách hàng.

Sử dụng bộ lọc để thu hẹp vùng tập trung của bạn. Bật Requires Attention (Cần chú ý) để làm nổi bật đơn hàng đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Đơn hàng được đặt từ hơn 45 ngày trước và đã thực hiện nhưng chưa giao.
 • Trạng thái thực hiện gói hàng của đơn hàng là Cảnh báo, Đã hết hạn hoặc Chưa giao.
 • Đơn hàng đã được đặt từ 7 ngày trước và chưa thực hiện.

Thông báo vận chuyển

Sau khi đơn hàng được đơn vị cung ứng vận chuyển và thực hiện trong Oberlo, bạn có thể gửi thông báo vận chuyển qua email hoặc tin nhắn SMS kèm theo mã theo dõi.

Thiết lập email thông báo vận chuyển tự động

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Settings (Cài đặt) > Store Settings (Cài đặt cửa hàng).
 2. Chọn Notify customers about the order fulfillment (Thông báo cho khách hàng về việc thực hiện đơn hàng).
 3. Trong Custom shipping tracking URL (URL theo dõi vận chuyển tùy chỉnh), thêm https://t.17track.net/en#nums= hoặc bất kỳ URL của trang web theo dõi gói hàng nào khác.
 4. Trong cài đặt cửa hàng Shopify, mở Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) > Xác nhận vận chuyển và thay thế mẫu thông báo bằng văn bản trong tài liệu này.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi khách hàng nhấp vào mã theo dõi trong email thông báo, họ sẽ được chuyển hướng đến trang web của hãng vận chuyển để xem trạng thái lô hàng của mình.

Thiết lập thông báo vận chuyển qua SMS

 1. Trong cài đặt cửa hàng Shopify, mở Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo) > Xác nhận vận chuyển.
 2. Nhấp vào SMS.
 3. Thay thế mẫu thông báo bằng văn bản trong tài liệu này.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí