Tùy chỉnh trang và thông báo về thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng kỹ thuật số và sản phẩm thẻ quà tặng hiển thị trong thông báo qua email và trong cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để điều chỉnh trang thẻ quà tặng và các trang sản phẩm thẻ quà tặng cho phù hợp với thương hiệu của mình và thêm thông tin bổ sung, ví dụ như thông báo tùy chỉnh, hình ảnh thẻ quà tặng tùy chỉnh hoặc người nhận thẻ quà tặng.

Nếu bạn bán thẻ quà tặng vật lý bằng Shopify POS, bạn có thể mở thẻ quà tặng vật lý tùy chỉnh trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify tại các quốc gia được hỗ trợ. Thẻ quà tặng kỹ thuật số hiển thị trên chủ đề cửa hàng tại các khu vực sau:

 • sản phẩm thẻ quà tặng được liệt kê trên cửa hàng trực tuyến và sử dụng trang sản phẩm của chủ đề
 • trang thẻ quà tặng chứa chi tiết về thẻ quà tặng đã tạo là mẫu trang trong chủ đề

Lưu ý khi tùy chỉnh thẻ quà tặng

Trước khi tùy chỉnh thẻ quà tặng, cần lưu ý những điều sau:

 • Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để thay đổi kiểu cách và thông tin có trong trang thẻ quà tặng và các trang sản phẩm thẻ quà tặng. Cấu trúc và các tùy chỉnh có sẵn của chủ đề phụ thuộc vào chủ đề bạn sử dụng. Kiểm tra tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề để tìm hiểu thêm về cài đặt của chủ đề.
 • Bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email về thẻ quà tặng trong cài đặt thông báo của trang quản trị Shopify. Các tệp tạo nên thông báo chứa HTML, CSS và Liquid, một ngôn ngữ mẫu của Shopify. Để chỉnh sửa mẫu thông báo, bạn cần thành thạo với HTML, CSS và Liquid.
 • Mã quy đổi thẻ quà tặng gồm 16 ký tự được tạo ngẫu nhiên và không thể tùy chỉnh.

Tùy chỉnh sản phẩm thẻ quà tặng

Bạn có thể tùy chỉnh thông tin chi tiết của sản phẩm thẻ quà tặng bằng cách chỉnh sửa chi tiết sản phẩm hoặc chi tiết mẫu mã trên trang Sản phẩm của trang quản trị Shopify.

Trang hồ sơ sản phẩm đăng tải của sản phẩm thẻ quà tặng nằm trong trang sản phẩm của chủ đề. Để điều chỉnh trang sản phẩm của sản phẩm thẻ quà tặng, bạn có thể tùy chỉnh trang sản phẩm của chủ đề.

Tùy chỉnh trang thẻ quà tặng

Khi bạn tạo thẻ quà tặng hoặc khi khách hàng đặt mua sản phẩm thẻ quà tặng, thông tin chi tiết về thẻ quà tặng đó sẽ có trên trang thẻ quà tặng, ví dụ như giá trị hoặc số dư thẻ quà tặng và mã quy đổi.

Trang thẻ quà tặng nằm trong chủ đề cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề để thêm hoặc điều chỉnh kiểu cách và thông tin có trên trang thẻ quà tặng. Ví dụ: Bạn có thể thêm hình ảnh thẻ quà tặng tùy chỉnh.

Không thể tùy chỉnh giá trị của thẻ quà tặng và mã quy đổi thẻ quà tặng.

Tùy chỉnh thông báo về thẻ quà tặng

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng hoặc người nhận thẻ quà tặng sẽ nhận được thông báo qua email. Bạn có thể xem và cập nhật mẫu thông báo về thẻ quà tặng của cửa hàng trên trang Thông báo cho khách hàng của trang quản trị Shopify.

Có những thông báo sau đây về thẻ quà tặng:

 • Thẻ quà tặng mới: Gửi cho khách hàng hoặc người nhận khi thực hiện sản phẩm thẻ quà tặng hoặc khi bạn gửi thẻ quà tặng đã tạo.
 • Nhận thẻ quà tặng: Gửi cho người nhận khi chủ đề của bạn hỗ trợ thêm người nhận thẻ quà tặng và khách hàng của bạn thêm người nhận vào giao dịch mua sản phẩm thẻ quà tặng.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa mẫu thông báo.

Thay thế hình ảnh thẻ quà tặng mặc định trong email thông báo

Bạn có thể thay hình ảnh thẻ quà tặng mặc định trong thông báo về thẻ quà tặng bằng cách chỉnh sửa mẫu thông báo qua email. Để có thể thay thế hình ảnh thẻ quà tặng mặc định, bạn cần tải hình ảnh thẻ quà tặng tùy chỉnh lên mục tệp của trang quản trị Shopify.

Kích cỡ đề xuất cho hình ảnh thẻ quà tặng là 950 px x 550 px. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ khung hình là 5:3 hoặc kích cỡ tối thiểu là 450 px x 270 px.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Nhấp vào Thông báo cho khách hàng.
 3. Trong mục Thẻ quà tặng, nhấp vào **Thẻ quà tặng mới* hoặc Nhận thẻ quà tặng.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 5. Tại khu vực Nội dung email (HTML), tìm khối mã này: <img src="gift-card/card.jpg" alt="Gift card image" width="240" height="160">.
 6. Thay thế gift-card/card.jpg bằng tên tệp hình ảnh của bạn. Đảm bảo giữ lại các dấu ngoặc kép xung quanh và bao gồm phần mở rộng tệp hình ảnh, ví dụ như .png hoặc .jpg.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước để xem trước các thay đổi.
 8. Nhấp vào Lưu.

Thêm người nhận thẻ quà tặng vào chủ đề

Một số chủ đề cho phép thêm thông tin người nhận vào thẻ quà tặng. Kiểm tra tài liệu về chủ đề hoặc liên hệ với nhà phát triển chủ đề để tìm hiểu thêm về cài đặt của chủ đề.

Bạn cũng có thể thêm trường người nhận vào sản phẩm thẻ quà tặng bằng cách tùy chỉnh mã chủ đề và thông báo qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí