Những lưu ý và tổng quan về thẻ quà tặng

Bạn có thể kích hoạt thẻ quà tặng cho cửa hàng để bán sản phẩm thẻ quà tặng và tạo thẻ quà tặng ngay trên trang quản trị Shopify mà không mất phí từ người nhận. Bạn có thể bán thẻ quà tặng trực tuyến và trực tiếp bằng Shopify POS.

Bạn có thể tạo thẻ quà tặng bằng những cách sau:

Khi bạn thực hiện đơn hàng có sản phẩm thẻ quà tặng, khách hàng hoặc người nhận thẻ quà tặng sẽ nhận được thẻ quà tặng kỹ thuật số có mã duy nhất. Họ có thể sử dụng mã này khi thanh toán để quy đổi giá trị thẻ quà tặng.

Lưu ý khi sử dụng thẻ quà tặng

Trước khi sử dụng thẻ quà tặng, cần lưu ý những điều sau:

 • Thẻ quà tặng có sẵn trong tất cả các gói đăng ký Shopify.
 • Khi dùng thẻ quà tặng, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ về thẻ quà tặng của Shopify.
 • Thẻ quà tặng mua từ cửa hàng của bạn đã được khách hàng trả trước giá trị tương đương. Thẻ quà tặng bạn tạo trên trang quản trị Shopify không yêu cầu khách hàng hoặc người nhận thanh toán.
 • Mỗi vùng sẽ có các luật và quy định riêng về thẻ quà tặng. Để xác định các quy định áp dụng cho bạn, ví dụ như có tính thuế không hay thẻ quà tặng dùng được trong bao lâu, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế hoặc luật tại địa phương.
 • Thẻ quà tặng được xem là đơn vị tiền tệ nên chỉ khách hàng hoặc người nhận mới có thể truy cập mã thẻ quà tặng đầy đủ. Bạn chỉ có thể xem bốn ký tự cuối cùng của mã thẻ quà tặng.
 • Không thể tùy chỉnh giá trị của thẻ quà tặng và mã quy đổi thẻ quà tặng trong chủ đề.

Những lưu ý về giới hạn giá trị thẻ quà tặng

Một số nghĩa vụ và rủi ro pháp lý yêu cầu có giới hạn đối với giá trị tối đa của thẻ quà tặng. Có nhiều cách cung cấp thẻ quà tặng nên cũng có nhiều cấp độ gian lận và rủi ro pháp lý. Mục tiêu của Shopify là cung cấp cho bạn sự linh hoạt hết mức có thể trong khuôn khổ giới hạn pháp lý và giúp giảm rủi ro gian lận.

Xem xét những lưu ý sau đây về giá trị thẻ quà tặng:

 • Giá trị thẻ quà tặng luôn được đặt ở dạng số tiền.
 • Thẻ quà tặng phải có giá trị ban đầu lớn hơn 0.
 • Sản phẩm thẻ quà tặng có các giá trị định sẵn, hay còn gọi là mệnh giá. Khách hàng không thể nhập số tiền tùy chỉnh cho mệnh giá sản phẩm thẻ quà tặng trên cửa hàng trực tuyến.
 • Giá trị thẻ quà tặng có các giới hạn sau:
  • Bạn có thể đặt mệnh giá của sản phẩm thẻ quà tặng thành số tiền bất kỳ lớn hơn 0 và tối đa là 10.000 USD hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.
  • Bạn có thể đặt giá trị thẻ quà tặng đã tạo trên trang quản trị Shopify thành số tiền bất kỳ lớn hơn 0 và tối đa 2000 USD hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương của bạn.

Kênh bán hàng tương thích với thẻ quà tặng

Khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn có sử dụng Shopify Checkout:

 • Cửa hàng trực tuyến
 • Nút Buy (Mua)
 • Facebook Shop
 • Messenger
 • Shopify POS
 • Ứng dụng Shop

Thẻ quà tặng Point of Sale

Nếu sử dụng kênh Point of Sale (POS) để bán hàng trực tiếp thì bạn có thể tạo thẻ quà tặng và bán sản phẩm thẻ quà tặng trong ứng dụng POS.

Có thể hoán đổi thẻ quà tặng và sản phẩm thẻ quà tặng bạn tạo trên trang quản trị Shopify và trong ứng dụng POS. Ví dụ: Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng trực tiếp, sau đó quy đổi giá trị thẻ quà tặng này để mua hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả thẻ quà tặng trong mục Sản phẩm > Thẻ quà tặng của trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về sử dụng thẻ quà tặng trong Shopify POS.

Thông báo về thẻ quà tặng

Khi bạn thực hiện đơn hàng có thẻ quà tặng, khách hàng hoặc người nhận thẻ quà tặng sẽ nhận được email chứa thẻ quà tặng kỹ thuật số có mã duy nhất có thể sử dụng khi thanh toán để quy đổi giá trị của thẻ quà tặng.

Có những thông báo sau đây về thẻ quà tặng:

 • Thẻ quà tặng mới: Gửi cho khách hàng hoặc người nhận khi thực hiện sản phẩm thẻ quà tặng hoặc khi bạn gửi thẻ quà tặng đã tạo.
 • Nhận thẻ quà tặng: Gửi cho người nhận khi chủ đề của bạn hỗ trợ thêm người nhận thẻ quà tặng và khách hàng của bạn thêm người nhận vào giao dịch mua sản phẩm thẻ quà tặng.

Phân tích thẻ quà tặng

Bạn có thể sử dụng báo cáo doanh số thẻ quà tặng để giúp theo dõi doanh số từ sản phẩm thẻ quà tặng và tính các khoản thanh toán bằng thẻ quà tặng cho đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí