Mua qua Handshake

Lưu ý: Handshake sẽ thay đổi từ thư mục sang chợ điện tử hoàn toàn vào Mùa thu năm 2020, tại đây, các nhà bán lẻ và đơn vị cung ứng có thể quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán trực tiếp qua Handshake.

Handshake là một thư mục miễn phí kết nối các đơn vị cung ứng bán buôn và nhà bán lẻ để giúp họ xây dựng mối quan hệ hợp tác thành công. Bạn có thể xem các sản phẩm bán buôn từ đơn vị cung ứng đã được kiểm chứng trên handshake.com. Sau khi tạo tài khoản trên Handshake, bạn có thể xem giá sản phẩm và liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung ứng.

Khi tìm thấy sản phẩm bạn muốn mua, xem lại yêu cầu về đơn hàng tối thiểu của đơn vị cung ứng rồi liên hệ với họ để yêu cầu đặt hàng.

Nếu bạn muốn tham gia Handshake với vai trò đơn vị cung ứng, hãy tham khảo Bán hàng trên Handshake.

Trang đích cho handshake.com

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí