Mua sản phẩm trên Handshake

Bạn có thể mua sản phẩm bán buôn và quản lý đơn hàng trực tiếp trên trung tâm Handshake.

Yêu cầu

Để mua sản phẩm trên trung tâm Handshake, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • tài khoản nhà bán lẻ Handshake.
 • Giá trị đơn hàng đáp ứng giá trị đơn hàng tối thiểu do đơn vị cung ứng đặt ra.
 • Nếu không cung cấp ID đại lý khi đăng ký Handshake, bạn cần nhập hoặc xác nhận có ID đại lý khi đặt đơn hàng đầu tiên.
 • Nếu không cung cấp tên đăng ký kinh doanh khi đăng ký Handshake, bạn cần cung cấp khi đặt đơn hàng đầu tiên.
 • Có địa chỉ giao hàng và thanh toán ở Hoa Kỳ.
 • Có thẻ tín dụng hợp lệ.

Đặt hàng

Để đặt hàng, bạn cần thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nhập thông tin vận chuyển, chọn phương thức vận chuyển và nhập thông tin thanh toán. Mỗi đơn hàng chỉ có thể chứa sản phẩm của một đơn vị cung ứng. Nếu muốn mua sản phẩm từ nhiều đơn vị cung ứng, bạn cần đặt hàng riêng với từng đơn vị cung ứng.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập handshake.com và đăng nhập vào tài khoản nhà bán lẻ Handshake.
 2. Tìm sản phẩm bạn muốn mua và nhấp vào tiêu đề sản phẩm để vào trang chi tiết sản phẩm.
 3. Chọn Số lượng và tùy chọn bổ sung bất kỳ như màu sắc hoặc kích cỡ, rồi nhấp vào Thêm vào giỏ hàng.
 4. Nhấp vào biểu tượng giỏ hàng để vào trang giỏ hàng, rồi nhấp vào Checkout XX items (Thanh toán cho XX mặt hàng).
 5. Cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn:

  1. Nếu bạn không cung cấp tên đăng ký kinh doanh khi đăng ký Handshake, hãy nhập thông tin này vào trường Tên đăng ký kinh doanh.
  2. Nếu bạn không cung cấp ID đại lý khi đăng ký Handshake, hãy chọn tùy chọn Tôi xác nhận có ID đại lý và có thể cung cấp nếu được yêu cầu để xác nhận rằng bạn có ID đại lý nhưng không cần cung cấp hoặc chọn tùy chọn Tôi xác nhận có ID đại lý và sẽ cung cấp bên dưới rồi cung cấp ID đại lý.
  3. Nhấp vào Gửi rồi nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Nhập thông tin vận chuyển, chọn phương thức vận chuyển, nhập thông tin thanh toán và xem lại đơn hàng.

 7. Nhấp vào Mua ngay để đặt hàng.

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận.

Quản lý và xem lại đơn hàng

Bạn có thể xem lại và quản lý đơn hàng trong mục Tài khoản > Đơn hàng. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trên trang Đơn hàng:

 • Lọc đơn hàng để xem các đơn hàng bỏ ngỏ hoặc đã hủy.
 • Sắp xếp đơn hàng theo khoảng thời gian, ví dụ như 60 ngày qua.
 • Xem thông tin đơn hàng cụ thể, ví dụ như trạng thái hoặc thông tin theo dõi hiện tại của đơn hàng.
 • Liên hệ trực tiếp với đơn vị cung ứng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí