Liên hệ với đơn vị cung ứng Handshake

Để biết thêm thông tin về đơn vị cung ứng trên Handshake, cũng như doanh nghiệp và sản phẩm của đơn vị cung ứng đó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị cung ứng. Bạn có thể liên hệ trên trang hồ sơ của đơn vị cung ứng hoặc trên trang chi tiết sản phẩm bất kỳ. Trước khi liên hệ để yêu cầu cung cấp thêm thông tin, hãy xem lại hồ sơ đơn vị cung ứng trên Handshake của đơn vị cung ứng đó.

Các bước thực hiện:

  1. Truy cập handshake.com và đăng nhập vào tài khoản nhà bán lẻ Handshake.
  2. Tìm sản phẩm hoặc đơn vị cung ứng bạn quan tâm.
  3. Nhấp vào Contact supplier (Liên hệ với đơn vị cung ứng).
  4. Trong trường Tin nhắn, nhập tin nhắn bạn muốn gửi đến đơn vị cung ứng, rồi nhấp vào Gửi tin nhắn.

Nếu đơn vị cung ứng trả lời tin nhắn, bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ email đã sử dụng khi đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake. Handshake không đảm bảo rằng đơn vị cung ứng sẽ trả lời mọi tin nhắn. Đơn vị cung ứng tự quyết định xem sẽ làm việc với doanh nghiệp nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí