Liên hệ với đơn vị cung ứng Handshake

Nếu muốn liên hệ với đơn vị cung ứng Handshake, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake. Bạn có thể liên hệ với đơn vị cung ứng từ trang hồ sơ của đơn vị cung ứng Handshake hoặc từ trang chi tiết sản phẩm bất kỳ. Trước khi liên hệ với đơn vị cung ứng để biết thêm thông tin, xem lại hồ sơ đơn vị cung ứng Handshake của đơn vị đó.

Các bước thực hiện:

  1. Truy cập handshake.com và tìm kiếm đơn vị cung ứng hoặc sản phẩm bạn quan tâm.
  2. Nhấp vào Contact supplier (Liên hệ với đơn vị cung ứng).
  3. Trong hộp thoại mới, nhập tin nhắn bạn muốn gửi đến đơn vị cung ứng rồi nhấp vào Send message (Gửi tin nhắn).

Nếu đơn vị cung ứng trả lời tin nhắn, bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ email đã sử dụng khi đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake. Handshake không đảm bảo rằng đơn vị cung ứng sẽ trả lời mọi thắc mắc của tất cả nhà bán lẻ. Đơn vị cung ứng tự quyết định sẽ làm việc với doanh nghiệp nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí