Đăng ký Handshake

Handshake là trung tâm bán buôn miễn phí giúp các nhà bán lẻ tìm sản phẩm bán buôn và đơn vị cung ứng. Bất cứ ai cũng có thể duyệt xem sản phẩm và đơn vị cung ứng tại handshake.com, nhưng bạn cần có tài khoản để xem giá sản phẩm, liên hệ với đơn vị cung ứng và đặt sản phẩm.

Để đăng ký tài khoản Handshake, bạn cần đặt địa điểm tại Hoa Kỳ và cung cấp mã ID đại lý hợp lệ. Mã ID đại lý cho phép bạn mua sản phẩm bán buôn mà không phải trả thuế bán hàng, bán lại sản phẩm và thu thuế bán hàng từ khách hàng. Đơn vị cung ứng, theo yêu cầu pháp luật, phải kiểm tra xem bạn cần thanh toán thuế bán hàng cho các giao dịch bán buôn hay không.

Mã ID đại lý đôi khi có thể là giấy phép kinh doanh của đại lý, giấy phép của đại lý, giấy chứng nhận bán lại hoặc ID thuế bán hàng. Nếu bạn không có mã ID đại lý, hãy tham khảo quy định thuế tại địa phương về yêu cầu và quy trình để xin cấp mã ID đại lý. Những yêu cầu này có thể khác nhau giữa các vùng và các tiểu bang sau đây không cấp mã ID đại lý:

 • Delaware
 • Montana
 • New Hampshire
 • Oregon

Nếu bạn sinh sống tại một trong những tiểu bang này, nhập Không có ở tiểu bang của tôi vào trường mã ID đại lý.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập handshake.com.
 2. Nhấp vào Sign up (Đăng ký).
 3. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Get started (Bắt đầu).
 4. Kết nối tài khoản Shopify: - Đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn nếu có.

  • Nếu bạn chưa có tài khoản Shopify, làm theo lời nhắc để tạo tài khoản:
   1. Nhấp vào Create new account (Tạo tài khoản mới).
   2. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký tài khoản Shopify.
   3. Nhấp vào Create Shopify ID (Tạo ID Shopify).
 5. Nhập thông tin doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp và thông tin liên hệ của bạn. Đảm bảo thông tin chính xác, vì bạn không thể thay đổi thông tin sau khi tạo tài khoản.

 6. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí