Đăng ký Handshake

Để truy cập giá bán buôn của sản phẩm, liên hệ với đơn vị cung ứng và đặt hàng sản phẩm trên trung tâm Handshake, bạn cần đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake. Khi đăng ký tài khoản nhà bán lẻ Handshake, bạn cần cung cấp thông tin doanh nghiệp hợp lệ và chi tiết liên hệ của mình.

Yêu cầu đối với tài khoản nhà bán lẻ trên Handshake

Để đăng ký tài khoản Handshake, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Doanh nghiệp của bạn cần có địa chỉ tại Hoa Kỳ.
 • Bạn cần có cửa hàng trực tuyến, cửa hàng thực tế, cửa hàng thời vụ hoặc quầy bán hàng đang mở tại Hoa Kỳ.
 • Bạn cần ID đại lý hợp lệ hoặc lý do hợp lệ cho việc không mở đại lý.
 • Bạn không bán trên sàn giao dịch của các bên thứ ba như Amazon, Etsy và eBay
 • Các sản phẩm bạn bán trong cửa hàng phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Handshake

Khi đăng ký, bạn cần cung cấp thông tin chính xác. Nếu bạn chưa nhập hoặc nhập thông tin doanh nghiệp không chính xác, tài khoản Handshake của bạn có thể không được phê duyệt hoặc có thể bị hủy kích hoạt.

ID đại lý

Khi đăng ký trên Handshake, bạn cần cung cấp ID đại lý. ID đại lý đôi khi có thể là giấy phép kinh doanh của đại lý, giấy phép của đại lý, chứng nhận bán lại hoặc ID thuế bán hàng tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ. ID đại lý cho phép bạn mua sản phẩm bán buôn mà không phải trả thuế bán hàng, bán lại sản phẩm và thu thuế bán hàng từ khách hàng. Theo yêu cầu của pháp luật, đơn vị cung ứng phải kiểm tra xem bạn có cần thanh toán thuế bán hàng khi mua sản phẩm bán buôn hay không.

Nếu bạn không có ID đại lý, hãy tham khảo quy định thuế tại địa phương về yêu cầu và quy trình để nhận. Những yêu cầu này có thể thay đổi theo vùng, các tiểu bang sau đây không cấp ID đại lý:

 • Delaware
 • Montana
 • New Hampshire
 • Oregon

Nếu bạn sinh sống tại một trong những tiểu bang này, nhập Không có ở tiểu bang của tôi vào trường mã ID đại lý.

Tài khoản nhà bán lẻ Handshake bị hủy kích hoạt

Khi tài khoản Handshake bị hủy kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi cố gắng đăng nhập. Dưới đây là một số lý do khiến tài khoản Handshake của bạn bị hủy kích hoạt:

 • Bạn không đáp ứng yêu cầu dành cho nhà bán lẻ của Handshake.
 • Bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của Handshake
 • Tài khoản của bạn có hoạt động đáng ngờ.
 • Bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn bị hủy kích hoạt do nhầm lẫn, hãy liên hệ qua help@handshake.com.

Tạo tài khoản nhà bán lẻ Handshake của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập handshake.com.
 2. Nhấp vào Sign up (Đăng ký).
 3. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Get started (Bắt đầu).
 4. Kết nối tài khoản Shopify: - Đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn nếu có.

  • Nếu bạn chưa có tài khoản Shopify, làm theo lời nhắc để tạo tài khoản:
   1. Nhấp vào Create new account (Tạo tài khoản mới).
   2. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký tài khoản Shopify.
   3. Nhấp vào Create Shopify ID (Tạo ID Shopify).
 5. Nhập thông tin doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp và thông tin liên hệ của bạn. Đảm bảo thông tin chính xác, vì bạn không thể thay đổi thông tin sau khi tạo tài khoản.

 6. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí