Quản lý số lượng hàng tồn kho

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể cần điều chỉnh thủ công hàng trong kho. Ví dụ: Mức độ phổ biến của sản phẩm, doanh số hoặc yếu tố theo mùa có thể khiến bạn cung cấp hàng trong kho qua cửa hàng Shopify nhiều hơn hoặc ít hơn. Mức hàng trong kho chính xác trên cửa hàng Shopify sẽ có ích khi khách hàng cố gắng đặt hàng.

Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu cách xem và điều chỉnh số lượng hàng tồn kho trong Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí