Bật theo dõi hàng tồn kho

Khi bạn nhận được hàng trong kho từ đơn vị cung ứng, Shopify sẽ cập nhật số lượng mặt hàng bạn có trong cửa hàng, nghĩa là bạn không cần cập nhật thủ công. Để làm được điều này, bạn phải bật tùy chọn theo dõi hàng tồn kho của Shopify đối với các sản phẩm và mẫu mã của bạn.

Lưu ý: Đợt chuyển chỉ có hiệu lực đối với sản phẩm và mẫu mã có hàng trong kho đang được Shopify theo dõi. Bạn không thể tạo đợt chuyển cho những sản phẩm sử dụng dịch vụ thực hiện đơn hàng bên thứ ba.

Tiếp theo là gì?

Sau khi bật theo dõi hàng tồn kho, bạn có thể tạo đợt chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí