Bật theo dõi hàng tồn kho

Khi hàng trong kho của một sản phẩm được theo dõi trong Shopify, số lượng hàng tồn kho có sẵn tại một địa điểm sẽ tự động được cập nhật khi bạn nhận được đợt chuyển bao gồm sản phẩm đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí