Siêu trường

Bạn có thể sử dụng siêu trường để thêm trường tùy chỉnh cho các đối tượng như sản phẩm, khách hàng, và đơn hàng. Siêu trường giúp lưu trữ những thông tin chuyên môn hóa như mã sản phẩm, tên khách hàng hoặc tổng hợp các bài đăng blog. Các ứng dụng và kênh có thể dùng những thông tin này để theo dõi dữ liệu nhằm sử dụng nội bộ.

Ví dụ, bạn có thể dùng siêu trường theo những cách sau đây:

 • Thêm trường cho tài nguyên (ví dụ: sản phẩm, mẫu mã sản phẩm hoặc khách hàng).
 • Tùy chỉnh giao diện cửa hàng và hiển thị thêm thông tin.
 • Lưu trữ và truyền dữ liệu giữa cửa hàng và hệ thống thương mại điện tử khác như CRM, ERP, hoặc IMS.
 • Theo dõi dữ liệu nội bộ mà ứng dụng cần.

Bạn cần sử dụng một ứng dụng để tạo và quản lý các siêu trường.

Các siêu trường có ba bộ phận:

 • Không gian tên - Danh mục hoặc phần tử chứa phân biệt siêu dữ liệu của bạn với những siêu trường khác.
 • Khóa - Tên siêu trường.
 • Giá trị - Nội dung siêu trường. Trong phần lớn trường hợp, giá trị là phần được hiển thị trên cửa hàng hoặc sử dụng bởi ứng dụng.

Ví dụ, các siêu trường sau đây chỉ định hướng dẫn giặt đối với một mặt hàng quần áo:


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siêu trường mô tả hướng dẫn giặt quần áo.
Không gian tênKhóaGiá trị
Acme134-instructionsGiặtNước lạnh
Acme134-instructionsKhôSấy khô

Để xem thêm ví dụ, xem Đối tượng siêu trường.

Thêm trường thông tin bổ sung cho sản phẩm

 1. Đảm bảo bạn đã bật trường thông tin bổ sung và thiết lập theo những hướng dẫn này.
 2. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm và chọn sản phẩm bạn muốn thêm vào dữ liệu trường thông tin bổ sung.
 3. Ở phía bên phải, nhấp vào tùy chọn Quản lý cho Trường thông tin bổ sung.
 4. Chọn trường thông tin bổ sung bạn muốn thêm vào sản phẩm.
 5. Nhấp vào Lưu
.

Lưu ý: Bạn có thể xóa trường thông tin bổ sung bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào "Quản lý" và bỏ chọn các tùy chọn đã thêm.

Chỉnh sửa dữ liệu trường thông tin bổ sung của sản phẩm và mẫu mã

 1. Trên trang mẫu mã hoặc trang sản phẩm, nhấp vào nút Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung.
 2. Thêm thông tin bắt buộc vào trường thông tin bổ sung của bạn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giới hạn của siêu trường

Những giới hạn sau đây áp dụng đối với siêu trường:

 • Bạn không thể tìm kiếm siêu trường hoặc bộ lọc theo một siêu trường trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn có trường hợp sử dụng cần tìm kiếm bằng cách này, bạn nên thử dùng thẻ thay vì siêu trường.
 • analytics and reports (phân tích và báo cáo) của Shopify không chứa thông tin về siêu trường, nhưng có apps (những ứng dụng) cung cấp báo cáo bao gồm siêu trường.
 • Shopify Scripts và Kênh bán buôn không hỗ trợ siêu trường.

Tìm hiểu thêm về siêu trường

Xem những tài liệu tham khảo sau để biết thêm thông tin về siêu trường:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí