Nhập và xuất đánh giá bằng Product Reviews

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Product Reviews để nhập và xuất đánh giá sản phẩm trong các dịch vụ đánh giá khác.

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, ứng dụng Product Reviews sẽ lưu dữ liệu xếp hạng trong trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn về Xếp hạng sản phẩmSố lượt xếp hạng sản phẩm. Điều này có nghĩa là dữ liệu xếp hạng của bạn sẽ được lưu trữ làm dữ liệu bổ sung cho sản phẩm. Do dữ liệu này được lưu trữ trong trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn nên có thể tương thích với các ứng dụng khác. Các ứng dụng khác cũng có thể đóng góp vào dữ liệu xếp hạng sản phẩm của bạn bằng cách ghi vào các trường thông tin bổ sung này.

Tệp CSV đánh giá sản phẩm

Các đánh giá sản phẩm đã nhập và xuất được định dạng trong một tệp bảng tính CSV. Bảng dưới đây mô tả tiêu đề bảng tính (dòng trên cùng) và loại thông tin ở mỗi cột:

Tiêu đề bảng tính đánh giá sản phẩm
Tên tiêu đề Thông tin đánh giá sản phẩm
product_handle Đây là phần cuối đuôi của URL sản phẩm. Ví dụ: Nếu sản phẩm xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến tại https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt thì product_handle sẽ là blue-t-shirt.
trạng thái Trạng thái của đánh giá, ví dụ đã phê duyệt hoặc đã đăng.
xếp hạng Điểm số từ 0-5, trong đó 5 là đánh giá sản phẩm tích cực nhất.
tiêu đề Tiêu đề ngắn, viết đậm, tổng hợp trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ: "Tuyệt vời!"
tác giả Họ và tên của tài khoản khách hàng đã gửi đánh giá.
gửi email Địa chỉ email của khách hàng.
địa điểm Địa chỉ của khách hàng, ví dụ thành phố và quốc gia.
nội dung Mô tả dài hơn trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng có thể kể tỉ mỉ họ thích hoặc không thích gì ở sản phẩm.
trả lời Phản hồi lại đánh giá (không bắt buộc)
created_at Ngày và thời gian khách hàng tạo đánh giá sản phẩm.
replied_at Ngày và thời gian tạo câu trả lời.

Nhập đánh giá

Trước khi bắt đầu, hãy tải xuống tệp CSV dữ liệu đánh giá trong dịch vụ đánh giá mà bạn muốn di chuyển dữ liệu đi. Hầu hết các dịch vụ đánh giá cho phép bạn xuất dữ liệu sang tệp CSV.

Trình nhập CSV sẽ hoạt động tự động đối với các dịch vụ đánh giá phổ biến. Tuy nhiên, bạn có thể cần định dạng tệp CSV để khớp với định dạng của tệp CSV mẫu này. Hãy nhớ xóa sản phẩm mẫu trong mẫu CSV, nếu không sẽ xảy ra lỗi khi nhập tệp CSV.

Để nhập các đánh giá trong ứng dụng Product Reviews:

 1. Đảm bảo rằng bạn có tệp CSV chứa đánh giá bạn muốn nhập và tệp này được định dạng chính xác.

 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 3. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 4. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 5. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 6. Nhấp vào Import (Nhập).

 7. Nhấp vào Choose file (Chọn tệp), rồi chọn tệp CSV của bạn.

 8. Nhấp vào Import (Nhập).

Xuất đánh giá

Để xuất đánh giá hiện tại của bạn trong ứng dụng Product Reviews:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Product Reviews.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vàoSettings (Cài đặt).

 5. Nhấp vào Export (Xuất).

Tệp bảng tính CSV tải xuống trong trình duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí